eierskapet overføres ikke til statsbygg

Regjeringen skrinlegger planer om å overta bygg

Universiteter som eier egne bygg skal få beholde ansvaret for forvaltning av bygg og eiendommer. Norges Idrettshøgskole får egen prosess.

Det nye Veterinærbygget stod først i køen for å bli i Statsbyggs eie. Nå harregjeringen skrinlagt planene. Innflyttings kulle skjedd denne våren, men er utsatt til en eller annen gang til høsten,. NMBU håper på semesterstart januar 2021 i nytt bygg.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken er oppdatert)

NMBU, NTNU, UiT Norges arktiske universitet, Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen, samt Norges Idrettshøgskole, er blant de som har vært svært urolige for at regjeringen har villet overføre eierskap og drift av universitetsbygg til Statsbygg.

Fakta

Rapporten som foreslår overtakelse av bygg

Capgemini Invent har på oppdrag fra Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartement utarbeidet en områdegjennomgang med tittel: Bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor.

Noen av anbefalingene som ble overlevert i desember 2018, men først gjort kjent i universitets- og høgskolesektoren i mars 2019, er:

  • Modellen med selvforvaltede lokaler avvikles og erstattes med helhetlig forvaltning av lokalene i statlig sivil sektor i statens husleieordning i Statsbygg.
  • Overføringen gjøres skrittvis over minimum to år.
  • Store pågående prosjekter slik som Campus Ås på NMBU og mindre porteføljer av selvforvaltede lokaler med begrenset antall ansatte anbefales overført først.
  • De store universitetene, UiO, NTNU og UiB, har en betydelig portefølje av selvforvaltede lokaler og egne ansatte, som det minimum vil ta et par år å overføre til Statsbygg.

Totalt sett mener konsulentselskapet at kostnadene knyttet til lokalbruk i statlig sivil sektor vil kunne reduseres med 7-10 prosent innen 2025 og med 12-18 prosent innen 2030.

Capgemini leverte rapporten 14. desember 2018.

Kilde: Områdegjennomgang. Bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor, Capgemini Invent

Alternativet til dagens løsning har vært at universitetene skal leie sine bygg fra Statsbygg, og planene er et resultat fra en rapport som Capgemini Invent laget har laget på oppdrag fra Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2018.

I pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet heter det om Norges Idrettshøgskole:

«Fordi eiendomsmassen ved Norges idrettshøyskole (NIH) er begrenset, legges det opp til en egen prosess for å vurdere om denne institusjonen, som i dag er selvforvaltet, skal inngå i statens husleieordning og forvaltes av Statsbygg.»

Legger bort forslaget

Forrige uke skrev Khrono at Frp ønsket å sikre flertall i Stortinget mot at Statsbygg skal overta eierskapet til bygg på universiteter og høgskoler. Representantforslaget om at universiteter og høgskoler fortsatt skal eie sine bygg ble først fremmet av Senterpartiet.

— Frp har vært svært tydelige ovenfor regjeringspartiene og direkte til statsråden om at å frata universitetene og høgskolene forvaltningsansvar, ikke er noe vi er positivt innstilt til, uttalte utdanningspolitisk talsperson for Frp, Roy Steffensen, forrige uke.

Jeg er ikke i stand til å se at en overføring av forvaltningsansvaret av bygninger til en tredjepart skulle bidra til verken mindre byråkrati eller raskere beslutningsprosesser.

Marianne Synnes Emblemsvåg, stotingsrepresentant (H) og tidligere viserektor ved NTNU Ålesund

Nå er det avklart at både Senterpartiet, Frp og resten av de rødgrønne partiene, og selvsagt også de fem mest berørte institusjonene, får ønsket sitt om å beholde eierskapene oppfylt.

Det skriver Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet i en pressemelding tirsdag.

— Regjeringen legger bort forslaget om å overføre forvaltningsansvaret for statens eiendommer ved NMBU, UiB, UiO, UiT og NTNU til Statsbygg, står det i pressemeldingens innledning.

Asheim: — Viktig med gode rammer

Forsknings og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) sier at han ikke ser noen grunn til å frata universitetene jobben med å forvalte sine egne eiendommer.

— Jeg er opptatt av at vi skal ha bygg og arealer som bidrar til god læring for studentene og gode forskningsfasiliteter. Jeg ser ingen grunn til å frata dem det ansvaret. For å støtte dem i dette arbeidet har de fått 652 millioner kroner ekstra for til å oppgradere og modernisere arealene de siste fem årene, uttaler Asheim.

— Det viktigste for regjeringen er at studentene og de ansatte har gode rammer for utdanning og forskning, ikke hvem som forvalter byggene. Derfor forventer vi at universitetene nå legger gode planer for styrket vedlikehold og rehabilitering av statens universitetsbygninger, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

— En god dag!

Stortingsrepresentant for Høyre, Marianne Synnes Emblemsvåg, som tidligere har vært viserektor for NTNU i Ålesund, og som i slutten av mars avslørte for Khrono at hun ikke kommer til å ta gjenvalg på Stortinget etter denne perioden, men heller vende tilbake til NTNU, uttaler følgende i en pressemelding tirsdag morgen:

— Dette er en god dag! Vi har vært bekymret for at en overføring av forvaltningsansvaret fra universitetene til Statsbygg ville gå ut over institusjonenes selvstyre. Vi har merket oss motstanden til dette forslaget i sektoren, og var skeptiske til å frata universitetene ansvaret for eiendomsforvaltningen. Jeg er ikke i stand til å se at en overføring av forvaltningsansvaret av bygninger til en tredjepart skulle bidra til verken mindre byråkrati eller raskere beslutningsprosesser, så jeg er svært glad for at forslaget om å frata universitetene forvaltningsansvaret nå blir lagt bort.

Parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad, sier gjennom en e-post til Khrono at avgjørelsen som er tatt er den eneste riktige.

— Senterpartiet mener det er viktig at Universitet og høyskoler selv får forvalte sine eiendommer. Disse eiendommene brukes strategisk i et samarbeide både med studenter, forskere og næringsliv. Da må også universitetene ha full råderett over hvordan arealene brukes, sier Arnstad.

Endringslogg:

19. mai 2020, 15.00: Saken er oppdatert med at det blir egen prosess for norges Idrettshøgskole.

Powered by Labrador CMS