OsloMet skal på sitt andre styremøte som universitet behandle årsregnskapet. Det viser for femte år på rad at høgskolen, nå universitetet, må bli flinkere til å bruke pengene slik de faktisk er planlagt. OsloMet opplever likevel en svak reduksjon i ubrukte midler, men langt mindre reduksjon enn budsjettert. Foto: Petter Berntsen

OsloMet: Bruker fortsatt for lite penger

Ubrukte midler. OsloMet brukte 114 millioner kroner mindre enn planlagt i 2017, viser regnskapstallene.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ifølge budsjettet skulle OsloMet gått med et underskudd på 124 millioner kroner i 2017, men årsregnskapet viser at det kun ble et minusresultat på 9,5 millioner kroner.

Dermed spiser OsloMet betydelig mindre enn planlagt av sine oppsparte, ubrukte midler (avsetningene) i sitt siste år som høgskole.

Årsaken er både at fakultetene bruker mindre penger enn budsjettert, og at store deler av kostnadene ved arbeider på to av byggene på campus i Pilestredet ikke tas i 2017, men i stedet er lagt inn i husleien framover.

Ved utgangen av 2017 var «penger på bok» eller avsetningene på 165 millioner kroner, sammenlignet med 175 millioner ved starten av året.

«Mer treffsikker»

Ifølge direktør for organisasjon og virksomhetsstyring, Tore Hansen, er OsloMet blitt mer treffsikker i pengebruken, sett opp mot de planene de enkelte enhetene har.

— Vi har fortsatt noen reserver i form av ubrukte midler, men mitt inntrykk er at dette er lavere enn mange andre i sektoren, og midler som kommer godt med når vi skal gjennomføre de ambisiøse planene OsloMet har i årene som kommer, sier han.

Styret ved OsloMet skal behandle årsregnskapet for det som i fjor het Høgskolen i Oslo og Akershus på sitt møte i København tirsdag 6. mars. Da skal styret ta stilling til pengebruken og i hvilken grad høgskolen (nå universitetet) har brukt bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet slik formålet var.

Bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet var på 2,2 milliarder i 2017 og i tillegg kom andre inntekter på om lag 400 millioner, blant annet fra Forskningsrådet og oppdragsinntekter.

Bruker for lite

Vi har fortsatt noen reserver i form av ubrukte midler, men mitt inntrykk er at dette er lavere enn mange andre i sektoren.

Tore Hansen

Ifølge årsregnskapet bruker fakulteter og sentre totalt sett langt mindre enn budsjettert. Planen var at de skulle spise 42 millioner av oppsparte ubrukte midler, men i stedet ble resultatet at de tilsammen har et underforbruk eller leverer et overskudd på 20 millioner.

Alle fakultetene bruker mindre enn budsjettert, men det er forskjeller mellom fakultetene. Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier har størst avvik mellom budsjett og regnskap, blant annet fordi fakultetet har fått ekstra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet til fem-årig lærerutdanning og til forkurs i matematikk for opptak til lærerutdanning.

Forskningsoverskudd

Forskningsinstituttene ved OsloMet bidrar med et større overskudd enn budsjettert. Driftstresultatet ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ble på 16,5 millioner i pluss, mens budsjettet var på minus 5,2 millioner. Av dette er 9,5 millioner som er øremerket til bruk i senere år, slik at det reelle overskuddet er på 6,8 millioner, går det fram av årsregnskapet.

En annen grunn til avviket totalt sett for OsloMet er at kostnadene ved omfattende arbeider ved to av byggene på campus i Pilestredet likevel ikke ble tatt i 2017, men i stedet er lagt inn i husleien i årene framover, går det fram av årsregnskapet.

Dette gjelder innflyttingen i nye lokaler i Riksrevisjonens gamle bygg i Pilestredet 42 og renovering av bygget i Pilestredet 52.

Tre hovedårsaker til avvik

Tore Hansen viser til tre hovedårsaker til avviket mellom budsjett og regnskap.

— Det ene er at vi har bokført om lag 55 mill i kostnader knyttet til disse to byggene over flere år, i stedet for på ett år, som vi budsjetterte. Det andre er at OsloMet har fått høyere inntekter enn budsjettert, hovedsakelig på Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) og Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI). Den tredje hovedårsaken er at LUI har hatt noe mindre kostnader enn de har budsjettert, men også noe mere inntekter. Øvrige avvik er mange mindre poster, sier han.

Regnskap

Høgskolens totale resultat på 9,5 millioner kroner er fordelt med et underskudd på 14,7 millioner kroner på ordinær virksomhet og et overskudd på 5,2 millioner kroner på BOA.

Direktør Tore Hansen, OsloMet.

Med ordinær virksomhet menes høgskolens aktiviteter og virksomhet som er finansiert av bevilgning fra Kunnskapsdepartementet. BOA (bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet) omfatter bevilgninger fra andre departement, inntekter fra Forskningsrådet og EU samt øvrige eksterne inntekter.

Antall ansatte på nå OsloMet har økt med 43 fra 2185 til 2228 i ved utgangen av 2017 heter det i regnskapsrapporten.

Fakta

Årsregnskap OsloMet

Område 2017 2016 Endring
Resultat-9,52,9-6,6
Ubrukte midler165174,9-9,9
Bevilgning fra KD2217,62115,9101,7
BOA406,9387,119,8
Tilskudd fra EU17,310,27,1
Antall ansatte2228218543
(Alle regnskapstall i millioner kroner)

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS