Agder-rektor Frank Reichert i UHR-møtet på Lillehammer i november, der arbeidsgruppen mot seksuell trakassering i akademia ble vedtatt. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Reichert skal lede arbeidet mot seksuell trakassering i akademia

Ny gruppeleder. Rektor Frank Reichert ved Universitetet i Agder skal lede den felles arbeidsgruppen som skal arbeide mot seksuell trakassering i akademia.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Leder i Universitets- og høgskolerådet, Mari Sundli Tveit, bekrefter torsdag kveld at rektor Frank Reichert ved Universitetet i Agder er blitt spurt om å bli leder av den nye arbeidsgruppen som skal jobbe mot seksuell trakassering i akademia. Og han har takket ja.

Reichert, som selv var den som tok initiativet til opprettelsen av en felles gruppe for hele universitets- og høgskolesektoren o en plan for jobbing mot mobbing og seksuell trakassering, er glad for tilliten:

— Jeg er veldig glad for at Universitets- og høgskolerådets styre følger opp det som representantskapet vedtok i november og setter ned en arbeidsgruppe. Det er en spennende oppgave å få lov til å lede dette arbeidet, sier Reichert.

Det er en spennende oppgave å få lov til å lede dette arbeidet.

Frank Reichert

Hovedtema i mai

Styret i Universitets- og høgskolerådet vedtok i sitt møte i dag torsdag at man skal ha et mandat for gruppen klart til neste styremøte i februar. Seksuell trakassering vil også bli hovedtemaet på det neste representantskapsmøtet i sektoren i mai neste år.

— Du trenger ikke å se mandatet til arbeidsgruppen før du takker ja?

— Mandatet vil vi nå sette igang en prosess på å utvikle i fellesskap fram til møtet i februar, sier Reichert, som mener at det nå arbeides fort og bra med saken i sektoren.

Det var forsker ved Universitetet i Agder som tidligere i høst la fram en undersøkelse om seksuell trakassering i akademia som viste noe av omfanget ved fem høyere utdanningsinstitusjoner.

Les også: Ny rapport om seksuell trakassering i akademia

«Klar og uttalt nulltoleranse»

NMBU-rektor Mari Sundli Tveit er styreleder i UHR og sier til Khrono at UHR-styret går enda litt lenger enn det representantskapet vedtok i november.

I dagens vedtak heter det blant annet at:

«UHRs styre tar trakassering og mobbing svært alvorlig, og mener det er viktig med samordning av innsatsen ved institusjonene når det gjelder kartlegging, forebygging, varsling, oppfølging og lederopplæring. Ledere i sektoren må ha en klar og uttalt nulltoleranse mot mobbing og trakassering, overgrep og diskriminering. Dette må gjøres kjent for alle ansatte og studenter. Påvist trakassering vil sanksjoneres av arbeidsgiver/institusjon.»

Rektor på NMBU og leder i Universitets- og høgskolerådet, Mari Sundli Tveit. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

— Vi hadde et bra møte i dag, og alle var opptatt av at dette er noe vi tar på største alvor, og at nulltoleranse for trakassering er noe vi er tydelige på, sier Sundli Tveit, som er fornøyd med dagens styrevedtak.

— Vi vil ha en felles kartlegging på alle institusjoner, og denne arbeidsgruppen må bestemme hvordan det skal gjøres, og hvilke kanaler som skal brukes. Det er også viktig at kartleggingen omfatter både ansatte og studenter, legger hun til.

Ingen kjente saker på NMBU

​Ifølge dagens styrevedtak skal man i neste styremøte vedta mandatet for gruppen, og seksuell trakassering og mobbing vil også bli hovedtema på UHRs neste representantskapsmøte i mai.

Det er også viktig at kartleg-gingen omfatter både ansatte og studenter

Mari Sundli Tveit

— Dette vil ta tid? Vil de mest utålmodige være fornøyde med dette?

— Jeg er minst like utålmodig som de mest utålmodige her. Men det er viktig at vi nå får til en felles handling, og det er ikke snakk om bare kartlegging. Men forebygging og kursing av ledere og hvordan hele sektoren faktisk skal håndtere dette, sier hun.

Sundli Tveit har selv ikke noen kjente saker med seksuell trakassering ved sitt eget universitet i Ås, men hun er klar på at dette må tas alvorlig.

— Absolutt alle tilfeller må tas alvorlig og følges opp - det er et soleklart lederansvar, sier hun.

Lederutvikling eller lærerutvikling?

Arbeidsgruppens mandat vil omfatte både ansatte og studenter, arbeidsmiljø og læringsmiljø, og tydeliggjøre hva et godt læringsmiljø er.

«Styret understreker at mobbing og trakassering er et lederansvar, og ber om at dette tas inn i UHRs lederutviklingsprogram. UHR vil ta initiativ til utvikling av et nettbasert kurs.»

Styret slutter seg også til Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) sine anbefalinger, og vil be arbeidsgruppen jobbe videre med disse.

Kif, som ledes av rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Curt Rice, hadde i forkant av torsdagens styremøte spilt inn forslag, og oppfordrer blant annet UHRs arbeidsgruppe om å utvikle et sett med spørsmål til bruk ved kartlegging av seksuell trakassering for hele sektoren. De ønsker seg også utvikling av et nettbasert lederutviklingskurs for ledere i UH-sektoren.

Les Kif-komiteens brev her

Reichert vil kurse lærere

Frank Reichert i Agder har en litt annen tilnærming til saken enn Kif-komitéen. Han mener at det må utarbeides minst to sett med spørreskjemaer for en kartlegging.

— Så lenge kartleggingen skal omfatte både studenter og ansatte bør man lage to separate spørreskjemaer, sier han, og legger til:

— Selv om det er samme tema er det ulike måter å spørre studenter og ansatte på.

Reichert synes også at like viktig som lederutvikling i felles regi er å utvikle et sett med verktøy som kan være til hjelp for lærere og undervisere i møte med studentene.

— Det er bare vel åtte måneder til vi skal ta imot et nytt kull med studenter. Å gi lærerne et sett med verktøy for å sikre at de skaper et godt læringsmiljø er vel så viktig som å kurse ledere, mener Reichert.

Fakta

Uønsket seksuell oppmerksomhet 2017

Professor Ingrid Lund ved Pedagogisk Utviklingssenter (PULS) på Universitetet i Agder har forsket på psykososialt arbeidsmiljø i høyere utdanning.

Gjennom individuelle intervjuer, fokusgruppeintervjuer og en kvantitativ spørreundersøkelse kommer studentenes stemme fram i forhold til det psykososiale læringsmiljøet.

I undersøkelsen svarer én prosent av studentene at de har blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet fra ansatte. 8 prosent har blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet fra medstudenter.

69 prosent vet ikke hvor de skal henvende seg etter å ha blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet eller mobbing.

Undersøkelsen er gjennomført blant studenter ved tre universiteter og to høgskoler i Norge i perioden januar-april 2017.

I samme undersøkelse kommer det også fram at 1 av 10 studenter blir mobbet.

Kilde: Ingrid Lund, Universitetet i Agder

Fakta

Universitets- og høgskolerådet

Er en medlemsorganisasjon og det viktigste samarbeidsorgan for norske universiteter og høgskoler.

UHR har som mål å bidra til utviklingen av Norge som en kunnskapsnasjon på høyt internasjonalt nivå.

Organisasjonen skal være en sentral premissleverandør til Storting og regjering og en viktig utdannings- og forskningspolitisk aktør.

UHRs sekretariat er lokalisert i Oslo og har 20 medarbeidere.

Rådet ledes av et representantskap og et styre.

Representantskapet er det øverste organ for Universitets- og høgskolerådet.

Styret står for UHRs utvikling av politikk og strategi, og den fremste bærer av dette er styrets leder.

Generalsekretæren er styrets og styreleders viktigste samarbeidspartner, samtidig som generalsekretæren leder UHRs sitt sekretariat.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS