utveksling

Rekord: Over 8000 dro på utveksling

Aldri før har så mange norske studenter dratt på utveksling. ANSA-president Anna Handal Hellesnes er positiv, men minner om at Norge er langt unna å nå sitt eget mål.

ANSA-president Anna Handal Hellesnes
ANSA-president Anna Handal Hellesnes peker på flere faktorer som kunne gjort det enda mer attraktivt å ta seg et semester eller to utenfor den norske landegrensen.

— Studenter på utvekslingsopphold i utlandet tar med seg kompetanse, egenskaper og faglig kunnskap nødvendig i en tid med store samfunnsutfordringer, sier president i ANSA (Samskipnaden for norske studenter i utlandet), Anna Handal Hellesnes, til Khrono.

I 2023 dro hele 8085 norske studenter på utvekslingsopphold i utlandet. I 2022 var tallet 7175.

Australia på topp

Direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), Sveinung Skule, gleder seg over at stadig flere norske studenter finner veien til utlandet for å ta deler av utdanningen der.

— I en tid med økt global spenning og store samfunnsutfordringer som må løses i samarbeid med andre land, har norske studenter mer enn noen gang bruk for internasjonal erfaring og kompetanse, uttaler Skule i en pressemelding.

Fakta

Antall norske studenter på utveksling i utlandet

  • 2018: 7295
  • 2019: 7680
  • 2020: 3950
  • 2021: 2810
  • 2022: 7175
  • 2023: 8085

Kilde: HK-dir/DBH

Det mest populære landet å reise til blant norske studenter i 2023, var Australia. Totalt 1360 studenter fant veien til «kengurulandet», som lenge har vært populært blant norske utvekslingsstudenter.

— Bidrar til bredde

HK-dir skriver i pressemeldingen at også andre land utenfor Europa har blitt mer populære, og nevner Japan, Sør-Afrika, Sør-Korea, India og Brasil som eksempel.

Det var ellers færre studenter som dro på utveksling til europeiske land i 2023 sammenliknet med året før. Selv om tallet har gått ned, er det likevel flere som reiste til Europa i 2023 enn I 2019, før pandemien.

ANSA-president Hellesnes synes det positivt at vi ser at norske studenter er spredt rundt hele verden.

— Dette bidrar til en bredde i perspektiver og kulturforståelse, som styrker norsk akademia og arbeidsliv, sier hun til Khrono.

University of New South Wales campus i Sydney, Australia, er et populært reisemål blant norske utvekslingsstudenter.

Lang unna målet

Den norske regjeringen har et mål om at 50 prosent av norske studenter skal ha et utenlandsopphold i løpet av utdanningen. 

Hellesnes minner om at vi er langt unna å nå målet. Ifølge tilstandsrapporten for høyere utdanning var det bare 10,8 prosent av de uteksaminerte studentene i 2022 som hadde vært på utenlandsopphold i løpet av studietiden.

2022 og de to årene i forveien var selvsagt preget av koronapandemien, men i årene før pandemien lå tallet bare på rundt 15 prosent.

— Nøklene for at vi skal klare det er forutsigbarhet, informasjon og økonomiske støtteordninger. Studentene må vite at oppholdet blir godkjent når de kommer tilbake, de må vite om muligheten til å reise på utveksling og ha muligheten til å reise på utveksling uten egenfinansiering, sier presidenten.

Også økning andre veien

Antallet utenlandske studenter som velger å dra på utveksling til Norge, har også økt noe, fra 10.285 i 2022 til 10.610 i 2023.

Portrett av Sveinung Skule
Sveinung Skule.

— Norge har blitt et mer attraktivt studieland for utvekslingsstudenter. Det er betydelig flere utenlandske studenter som velger å dra på utveksling til Norge nå enn det var før pandemien, sier Sveinung Skule.

De fleste utvekslingsstudentene kommer fremdeles fra Europa. Tyskland sender flest studenter, deretter Frankrike, Nederland og Italia.

Powered by Labrador CMS