Rekordhøy tillit til norske forskere

89 prosent har stor tillit til jobben norske forskere gjør. Det er flere enn i fjor.

Bare en prosent har svært lav tillit til forskning, kommer det frem i Kantars ferske undersøkelse på vegne av Forskningsrådet.

Forskningsrådet har presentert en ny undersøkelse om det norske folks tillit til forskere:

89 prosent har generelt stor tillit til jobben forskere gjør, noe som er en økning på 10 prosentpoeng siden i sommer.

Kun 1 prosent har svært lav tillit til forskning, noe som er en nedgang fra 4 prosent i 2019, fremgår av Forskningsrådets rapport.

Rapporten er sitert av NTB.

Høg utdanning gir høgere tillit

– Pandemien har vært en stor forskningsutfordring. I tillegg er det en rekke andre samfunnsområder hvor forventningene til hva forskerne kan levere, er store, for eksempel klima, medisin og miljø. Forskningen er avhengige av at folks holdning til forskning er preget av tillit, sier administrerende direktør Mari Sundli Tveit i Forskningsrådet.

For to år siden svarte 73 prosent at de har stor tillit til forskerne.

I undersøkelsen er gapet mellom de med høyere og lavere utdanning på ni prosentpoeng når det kommer til tillit til forskning. I alle målingene siden april 2019 har dette gapet variert mellom fem og nitten prosentpoeng. Det endrer seg mest blant de som oppgir å ha lavere utdanning. Personer med høy utdanning har gjennomgående stabil og høy tillit til forskning, heter det i en pressemelding fra Forskningsrådet.

I samme pressemelding pekes det også på noe Khrono nylig har omtalt: Press forskere kan bli utsatt for.

Spetakkel i 2017

Spørsmålet om tillit til forskerne ble første gang stilt i 2019, kommer det frem i Forskningsrådets pressemelding. To år tidligere hadde det vært spetakkel. I forkant av Forskningsdagene ble det gjennomført en undersøkelse, som ble presentert som at nesten halvparten av nordmenn ikke stolte på forskning. Artikkelen hos Aftenposten er senere redigert, heter det nå, og undersøkelsen ble slaktet.

Powered by Labrador CMS