Nokut

Rekordmange fagskoler ber om fullmakt fra Nokut

Det er ny rekord i antall fagskoler som har søkt om fullmakt til selv å få opprette nye studier innen definerte fagområder, uten å måtte søke i hvert tilfelle. Det kan bidra til å korte Nokut-køen.

Flere faglige fullmakter vil være bra for fagskolene, men også for Nokut, som vil kunne få frigjort kapasitet til å følge opp og bidra til å utvikle utdanningskvalitet, ifølge tillsynsdirektør i Nokut, Nina Waaler.
Publisert

Innen fristen 1. november hadde Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) fått 20 søknader fra fagskoler om akkreditering av fagområder.

Dette er en stor økning fra samme tidspunkt i fjor, da det var 9 søknader.

En fagområdeakkreditering innebærer at fagskolene kan få fullmakt til selv å opprette nye studier innenfor et definert fagområde og til å gjøre endringer i studier de allerede har innenfor fagområdet. Dermed slipper de å søke Nokut i hvert tilfelle.

I dag har 12 fagskoler slik fullmakt.

— Det er gledelig at vi har mottatt så mange nye søknader om fagområdeakkreditering. For et år siden fikk vi ni søknader, som da var rekord, så det er en betydelig økning. Det tyder på at mange fagskoler ønsker å ta et større ansvar for egen utdanningskvalitet, sier Nina Waaler, direktør for akkreditering og tilsyn i Nokut.

Kan korte ned køen

Nylig varslet Nokut at ingen nye søknader om godkjenning av fagskole-, bachelor- og masterutdanninger vil bli tatt imot våren 2024. Dette på grunn av stor saksbehandlingskø, blant annet på grunn av mange søknader om akkreditering av studietilbud ved fagskolene.

— Nokuts ambisjon er at fagskolene skal ha flere faglige fullmakter. Det vil være bra for fagskolene, som da kan opprette utdanninger selv og ta et større ansvar for egen utdanningskvalitet, men også for Nokut som vil kunne følge opp og bidra til å utvikle utdanningskvaliteten på andre måter enn hva vi har kapasitet til i dag, sier Waaler.

Utreder mer selvstendighet

Et steg videre vil være å gi institusjonsakkreditering til fagskoler. Nokut har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å utarbeide et forslag til kriterier, som kan gjøre at fagskolene kan bli helt selvakkrediterende og dermed ha fullmakt til å opprette alle utdanninger selv.

— Institusjonsakkreditering for fagskoler ligger noe lenger fram i tid, men når det kommer på plass, vil det bety mye for hele fagskolesektoren. Vi har god dialog med fagskolene og sektoren i arbeidet med kriteriene og skal levere forslaget til departementet før påske neste år, sier Waaler.

Powered by Labrador CMS