Kunsthøgskolen

Rektor etter egen avgang: «Mange mis­for­ståelser og i blant forvrenging»

Måns Wrange svarer etter at han trakk seg som rektor i tirsdag kveld.

Måns Wrange, rektor ved KHiO.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Tirsdag valgte rektor ved Kunsthøgskolen i Oslo å si opp jobben. Han begrunnet avgangen med at pandemien forverret en vanskelig familiesituasjon betydelig samt den langvarige debatten rundt egne forslag til mangfolds- og antidiskrimineringsarbeid ved KHiO.

Onsdag formiddag svarer Wrange i et e-post-intervju med Khrono at han ble overrasket over hvordan debatten utartet seg.

Jeg innså ikke at de forslagene om mang­folds- og like­stillings­arbeid som jeg har gjennomført på andre institusjoner, skulle betraktes som så kontro­versielle at de har forårsaket en rasende mediedebatt som har pågått i måneder.

Måns Wrange, rektor ved Kunsthøgskolen i Oslo

Wrange mener for eksempel at påstander om at hans foreslåtte arbeid med mangfold og antidiskriminering utgjør en trussel mot ytringsfrihet og akademisk frihet, er en forvrenging.

— Du oppgir to årsaker til at du slutter: Familieårsaker og debatten om mangfoldsarbeidet. Er du overrasket over hvor polarisert debatten om sistnevnte ble?

— Ja, men det skyldes også mange misforståelser og i blant forvrenging av det foreslåtte arbeidet med mangfold, likestilling og antidiskriminering. Som for eksempel at det skulle utgjøre en trussel mot ytringsfrihet og akademisk frihet. Det handler tvert imot om å utvide perspektivet og ikke diskriminere og ekskludere grupper. Ikke minst handler det om å følge likestillings- og mangfoldsloven og regjeringens handlingsplan mot rasisme og diskriminering.

— Mange ser kanskje forskjeller på Sverige og Norge når det kommer til diskusjoner rundt mangfold, antidiskriminering og «identitetspolitikk». Ser du noen forskjeller mellom norsk og svensk debatt, og i hvilken grad har det påvirket hvordan dine forslag har blitt mottatt?

I Sverige går kritikken heller ut på at man har gjort alt for lite arbeid rundt mangfold og likestiling i universitets- og høgskulesektoren. Men det finnes også en kritikk mot den såkalte «identitetspolitikken», som jeg forøvrig anser å være en helt feilaktig betegnelse på de forslag jeg selv har presentert, men den kritikken er på ingen måte like dominerende som her i Norge og i alle fall ikke toppnyheter.

— Du har vært rektor siden sommeren i fjor. Føler du i ettertid at du var godt nok forberedt på hva som ville møte deg i jobben?

— Jeg har tidligere arbeidet i 25 år på to kunsthøgskoler og to universitet, der jeg har gjennomført mange lignende reformprosesser. Men jeg innså ikke at de forslagene om mangfolds- og likestillingsarbeid som jeg har gjennomført på andre institusjoner, skulle betraktes som så kontroversielle at de har forårsaket en rasende mediedebatt som har pågått i måneder.

— Hva er du fornøyd med å ha fått til siden du tiltrådte som rektor?

— Nå har mesteparten av min tid som rektor blitt opptatt av alle utfordringer som pandemien har forårsaket. KHiO mangler demokratiske og faglige forum på tvers av avdelingene der felles saker om utdanning og forskning kan diskuteres. Jeg har derfor innledet et reformarbeid av beslutningsprosessene og mer tverrfaglig samarbeid som blant annet har resultert i en ny desentralisert forskninssledelsesmodell og forslag til nye utvalg som seg håper å få på plass innen jeg slutter. Nå er den det demokratiske prosessen med det langsiktige arbeidet med mangfold og likestilling i gang, og vi har også videreutviklet doktorgradsprogrammet og prosessene rundt forskning.

— Du skrev tirsdag at du «har blivit så förknippad med kritiken där det kan uppfattas som att jag som rektor har tagit ställning för en grupp studenter mot en annan på KHiO». Er det først og fremst studenter som oppfatter det sånn, eller er det også ansatte som oppfatter det på den måten?

— Det finnes naturligvis også mange ansatte som stiller seg tvilsomme til de reformer jeg har foreslått, samtidig som jeg har hatt sterk støtte fra andre. Men jeg er ganske overbevist om at dersom vi kunne startet den interne demokratiske prosessen med utforming av dette arbeidet før hele denne mediedebatten, med alle de misforståelser som den har resultert i, så tror jeg at man ikke ville opplevd det som like kontroversielt i det hele tatt.

— Hva er dine beste råd til en ny rektor?

— Det finnes nok mange råd, men de skal jeg formidle til den nye rektoren.

— I går sa tillitsvalgt Anders Hamre at han hadde full forståelse for at du sa opp, men at det var synd. Han sa du i realiteten nesten ikke har vært i Oslo siden utbruddet av koronaviruset og med det mistet den ønskede kontakten med grasrota. Vil du svare på det?

— Jeg var tvert imot mesteparten av tiden i Oslo i vår, men da var også KHiO i store deler av tiden stengt og hjemmekontor var anbefalt. Nå har den forvirrede koronasituasjonen i Sverige og Norge og forhold i min familie gjort ukependling veldig, og det er hovedårsaken til min avgang.

Powered by Labrador CMS