Finland

Rektor må gå av på dagen etter ansattkritikk

— En av de hardeste beslutningen jeg har vært med på å ta, sier styreleder Thomas Wilhelmsson.

Rektor Moira von Wright må gå på dagen fra jobben på øverste leder ved Åbo Akademi
Publisert

Det svensktalende finske universitetet i Åbo er på jakt etter en ny rektor.

Mandag ble det klart at rektor Moira von Wright ikke lenger skal lede de 5.500 studentene og 1100 ansatte ved Åbo Akademi.

Årsaken er den stadig økende misnøyen med Wright sin lederstil. Det skriver den finske avisen Hufvudstadsbladet.

Moira von Wright har vært rektor ved Åbo Akademi siden 2019.

— Tillitskrisen har pågått ganske lenge. For noen uker siden hadde vi et møte der vi ga beskjed om at vi tar krisen på alvor og ønsker å gjøre noe. Men vi skjønte at dette var eneste mulighet til å komme videre, sier styreleder Thomas Wilhelmsson til avisen mandag kveld, etter et tre timer langt styremøte der vedtaket ble gjort.

Rektor siden 2019

Wright mener selv at hun ikke har gjort feil.

— Sammen med mitt nærmeste team har vi utført et veldig godt arbeide. Jeg ser ingen grunn til at jeg skal gå fra jobben. Det skyldes at det er en motstand mot forandring ved universitetet, sier Wright til Hufvudstadsbladet.

Wright har sittet i rektorstolen siden 2019, og har tidligere rektorerfaring fra Södertörns högskula, der hun var øverste leder fra 2010 til 2016.

Styreleder Wilhelmsson poengterer til avisa at mistilliten er mellom de ansatte og rektor, ikke mellom styret og rektor, som han opplever har en god kommunikasjon.

På spørsmål fra YLE om oppsigelsen kom overraskende på henne, svarer Wright at det ikke er overraskende gitt måten hun har blitt behandlet på av deler av styret, organisasjonen og media.

— Det er mange som har uttalt seg om meg, men det er ingen som har pratet med meg.

Sendte brev

Det var i slutten av september at konflikten mellom ansatte og rektor for alvor tilspisset seg. I et brev skrev 24 professorer, forskere, lærere, øvrig personale og studenter at de savnet et åpent og kommuniserende lederskap.

Ingen ønsket å undertegne brevet i frykt for represalier, ifølge YLE.

Hovedtillitsvalgt i Personalforbundet, Ole Karlsson, sa tidligere i høst at det har vært en betydelig forskjell i lederstilen etter at Wright tok over i 2019. Han la til at visse tiltak har blitt gjort som forbedret situasjon.

Men det var ikke nok.

Styreleder Wilhelmsson trakk fram i sin begrunnelse at mistilliten til rektor blant universitetsansatte var så utbredt at oppsigelse ble ansett som den eneste og beste muligheten på dette stadiet.

— Skuffet

I etterkant av oppsigelsen har flere stilt spørsmål ved avgjørelsen. Anna Törnroos-Remes, leder av Forskarföreningen ved Åbo Akademi, sier til YLE at flere av fagforeningens medlemmer har tatt kontakt.

— Flere av våre medlemmer har tatt kontakt og vært skuffet og overrasket. Det har vært en del uklarheter rundt hva som førte til oppsigelsen og vi etterlyser åpenhet av styret. For at vi skal gå videre kreves det en dialog og intern diskusjon, sier fagforeningslederen.

Hun etterlyser en tydeligere begrunnelse fra styret om beslutningen og hvordan styret ønsker å gå videre herfra.

Powered by Labrador CMS