stillingsutlysninger

Rektor Mohn ber styret delegere mer

Styret ved UiS skal ta stilling til en rekke ansettelser 2. desember, men rektor Klaus Mohn mener at mange slike saker heller burde delegeres.

Rektor Klaus Mohn foreslår at universitetsstyret delegerer godkjenningen av utlysninger av en rekke lederstillinger til andre organer. Begrunnelsen er at universitetet har vokst og det har blitt mange flere lederstillinger.
Rektor Klaus Mohn foreslår at universitetsstyret delegerer godkjenningen av utlysninger av en rekke lederstillinger til andre organer. Begrunnelsen er at universitetet har vokst og det har blitt mange flere lederstillinger.
Publisert Oppdatert

På et ekstraordinært styremøte i juli ble Simon Møller ansatt som dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger (UiS).

Prodekan for samhandling ved Høgskulen på Vestlandet, Monica Wammen Nordtvedt, ble innstilt som nummer to, men begge to valgte å takke nei til tilbudet fra UiS.

Møller har tidligere også takket nei til stillingen som direktør for UiO: Livsvitenskap og han er nå provost og akademisk viseadministrerende direktør ved det amerikanske St. John's universitetet.

Siden ingen av dem vil ha stillingen må den lyses ut på nytt, noe universitetsstyret skal ta stilling til på styremøtet 2. desember.

Et innstillingsutvalg med rektor Klaus Mohn som leder har laget et forslag til utlysningstekst, og planen er å foreta ny ansettelse i møtet 9. juni 2022.

Dekanstillingen ble ledig fra 31. oktober 2021, da åremålet til Kristin Akerjordet gikk ut, går det fram av styrepapirene. Etter at de to innstilte trakk seg, har rektor bedt professor Bjørg Synnøve Frøysland Oftedal om å vikariere i stillingen fram til neste sommer. Hun har i flere år vært prodekan ved fakultetet.

Mohn: Bør delegeres

Dette er ikke den eneste ansettelsessaken som kommer på universitetsstyrets bord 2. desember. Styret skal også ta stilling til flere utlysninger av institutt-, senter- og avdelingsledere.

Rektor Klaus Mohn ønsker nå at styret får utredet om disse ansettelsene kan delegeres til andre organer. Han viser til at universitetet har vokst og det er blitt mange lederstillinger, nærmere bestemt 24 institutt-, senter- og avdelingsledere på åremål.

I en egen sak foreslår han en slik utredning.

— Arbeidet med å rekruttere til disse lederstillingene hvert fjerde år er ressurskrevende. I enkelte saker er det også av stor betydning at beslutning om kunngjøring og ansettelse kan skje raskt, skriver Mohn i saksframlegget.

Inntil utredningen er ferdig, ber han styret om fullmakt til selv å godkjenne utlysningstekster for denne typen stillinger.

Styret vedtar utlysninger

Inntil et slikt vedtak eventuelt er fattet er det likevel universitetsstyret som vedtar utlysningene. På møtet 2. desember gjelder det en utlysning som avdelingsleder, tre instituttledere og en senterleder.

En av dem er utlysning av åremålsstillingen som avdelingsleder ved Avdeling for samfunnsøkonomi og finans ved Handelshøgskolen ved UiS, etter at avdelingsleder Christian Jensen har sagt opp stillingen fra 1. januar 2022. Her er det planen at ansettelse skal skje på styremøtet i mars.

På møtet 2. desember skal styret dessuten foreta ansettelse av avdelingsleder ved Avdeling for kvalitet og helseteknologi ved Det helsevitenskapelige fakultet. Det samme gjelder avdelingsleder ved Avdeling for omsorg og etikk ved samme fakultet. Begge disse sakene er unntatt offentlighet.

Trenger tre instituttledere

UiS skal også lyse ut tre instituttlederstillinger ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Den ene er ved Institutt for energi- og petroleumsteknologi. Der utløper åremålet til Øystein Arild 31. mai 2022 og styret skal vedta en utlysningstekst.

Også Institutt for energiressurser skal ha ny instituttleder. Her utløper åremålsperioden til Alejandro Escalona 31. mai neste år.

Det tredje instituttet som skal ha ny leder er Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging. Tore Markesets åremålsperiode som instituttleder her utløper 30. september 2022.

Lesesenteret ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora skal ha ny senterleder når Kjersti Lundetræs åremålsperiode tar slutt 31. juli 2022, og også denne utlysningen skal behandles i universitetsstyret 2. desember.

Senterets fulle navn er Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning.

Powered by Labrador CMS