Svein Stølen og Iselin Nybø skåler i champagnebrus foran Osebergskipet. Men Stølen vil ikke være med Nybø på delegasjonsreise til India. — Vi er med når vi har en tydelig målsetning med reisen, sier han. Foto: Eva Tønnessen

Rektorer dropper India-tur med Nybø

Reise. Flere rektorer dropper turen til India som statsråd Iselin Nybø har invitert til. Blant dem rektoren ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger. Universitetet i Oslo vurderer å sende én person.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

220 representanter for universitets- og høgskolesektoren var med da forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø inviterte til tur til Kina våren 2018.

Når Nybø i februar reiser til India, er det langt færre institusjoner som blir med. Universitetet i Bergen (UiB) sender ingen, og skriver i sin tilbakemelding at det ikke var noen miljø ved UiB som uttrykte ønske om å delta i delegasjonen.

UiB: Har ikke gjort forberedelser

Fakta

Solberg-regjeringens Panorama-strategi

En strategi for høyere utdannings- og forskningssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør Afrika (2016–2020).

Strategien skal legge til rette for et mer helhetlig og langsiktig samarbeid med strategilandene innen høyere utdanning og forskning, med sikte på mer samarbeid av høy kvalitet på områder av særlig interesse for Norge.

Regjeringen skriver at felles for disse landene er at «deres utvikling av ny kunnskap har økende betydning for verden og for Norge.»

Kilde: Regjeringen.no

Rektor på Universitetet i Bergen (UiB), Dag Rune Olsen, sier at den viktigste grunnen til at de ikke reiser er at tidspunktet sammenfaller med bærekraftskonferansen SDG, en nasjonal konferanse som blir arrangert av UiB.

— Vi har heller ikke så mye etablert samarbeid med India, og måtte gjort et annet forarbeid dersom vi skulle hatt nytte av å være med på en slik reise, sier Olsen.

Ifølge orienteringen som ble gitt til universitets- og høgskolerådets styre før jul, stipuleres delegasjonen til 60-70 personer. Det faglige programmet, som institusjonene er invitert til å bidra med innspill til, er begrenset til temaområdene havenergi, klima/miljø og IKT.

Det er Forskningsrådet og Diku som har fått i oppgave å utforme det faglige programmet.

— Det er ikke endelig klart, opplyser Diku.

I et brev de sendte ut før jul heter det at ulike institusjoner har fått ansvar for hver sin del av det faglige besøksprogrammet. Delegasjonen skal besøke New Dehli og Chennai, med faglig program i New Dehli 4.februar og i Chennai de to påfølgende dagene.

Rektor Stølen i Oslo: Sender kanskje en

Universitetet i Oslo har i utgangspunktet heller ikke tenkt å reise. Rektor Svein Stølen sier at én person i rektoratet har holdt av tid og vurderer å reise.

— Vi reiser ikke bare for å reise, sier Stølen, og fortsetter:

— Vi er med når vi har en tydelig målsetning med reisen. Vi prioriterer Øst-Asia ved UiO, og har derfor vært med på statsrådens to reiser dit. For øvrig prioriterer vi våre to store initiativ i Europa, som er The Guild og Circle U. Vi lanserer videre et nytt engasjement mot det globale sør denne vinteren.

Vi reiser ikke bare for å reise.

Svein Stølen

— Har dere i det hele tatt vurdert å reise til India med flere enn én person?

— Nei, det har vi ikke. Vi har for mye annet på gang, og vi har ikke hatt tid til å gjøre de forberedelsene som hadde vært påkrevd for en større delegasjon, svarer Stølen.

Dag Rune Olsen forteller at det var en stor delegasjon fra India på besøk til Bergen og UiB for noen år siden.

— Vi fikk ikke så mye samarbeid ut av dette som vi hadde håpet. Dersom man skal være med på en slik delegasjonsreise må det enten være fordi man har samarbeid man vil følge opp, eller er i ferd med å inngå samarbeid. Da kan det være et poeng å være sammen med statsråden, som kan fungere som en døråpner.

Stavanger: Velger med omhu

Heller ikke Universitetet i Stavanger (UiS) reiser til India. I sitt svar til Diku skriver universitetet at de er et nokså lite og spesialisert universitet som må velge sine arenaer med omhu.

«Selv om UiS har og har hatt samarbeid med India innen aktuell tematikk, har vi likevel ikke kunne prioritere deltakelse i denne delegasjonen. For rektoratet kolliderer det planlagte besøket med et viktig strategiseminar med styret den 6. februar», skriver UiS-rektor Klaus Mohn.

Statsråd Iselin Nybø møtte Kinas viseminister for utdanning, Du Zhanyuan, under en større delegasjonsreise i 2018. Foto: KD

Også i Tromsø er det styrearbeid som blir prioritert. Anne Husebekk, rektor ved UiT Norges arktiske universitet (UiT), har et styremøte i det aktuelle tidsrommet, og resten av rektoratet er inne i en ganske travel periode. Det sier dekan ved Faktultetet for naturvitenskap og teknologi ved UiT, Arne O. Smalås, som skal lede delegasjonen fra UiT på vegne av rektor Husebekk.

Smalås forteller at det ikke er endelig avgjort hvor mange som reiser fra UiT, men at det trolig er snakk om fire eller fem ansatte ved NK-fakultetet. Alle som reiser er vitenskapelig ansatte som enten har et eksisterende forskningssamarbeid med noen i India, eller som akter å inngå et slikt samarbeid.

— Det skal være en grunn til at vi reiser, understreker Smalås.

NTNU sender prorektor Berit Kjeldstad, og skal også ha med noen forskningsledere og fagpersoner med, får Khrono opplyst.

OsloMet-rektor Curt Rice reiser heller ikke til India.

— Det er riktig at jeg ikke blir med på statsrådens reise til India. OsloMet representeres av prorektor Nina Waaler. Det ligger ingen dramatikk i min beslutning, men da datoene for reisen kom var det allerede andre forpliktelser i min kalender den uka som jeg mener er riktig å prioritere, deriblant OsloMets markering av Samefolkets dag og et møte i universitetsstyret, skriver Rice i en epost til Khrono.

Kina-reise kritisert

Forfatter og historiker Torbjørn Færøvik, var blant dem som var strengt kritisk til statsrådens og universitetenes satsing, reise og tette samarbeid med Kina. Og han skrev i et innlegg i Khrono i mai 2018:

«Når det akademiske Norge satser så sterkt på Kina, skjer det på bekostning av noe, i praksis de muligheter som finnes i Europa og USA. I Asia ruver viktige demokratiske land som Japan og India. Japanske universiteter er i verdensklasse. Når hørte vi om en norsk kunnskapsminister som reiste til Japan med 250 forskere og rektorer på slep? «Får vi besøk av en statssekretær, anser vi det som et mirakel,» sa en norsk Japan-ambassadør til meg for noen år siden. Og hva med India? Om fem år vil landet passere Kina og bli det mest folkerike i verden. Indias økonomiske vekst er høyere enn Kinas, og universitetene er frie»

India er også et av landene regjeringen vil ha samarbeid med, gjennom Panorama-strategien. Der er det prioriterte samarbeidslandene på høyere utdanning og forskning India, Kina, Japan, Brasil, Sør-Afrika og Russland.

Sør-Korea, Japan, Brasil og nå India

Nybø hatt med seg en delegasjon til Sør-Korea og Japan etter dette. Denne fant sted i november 2019, og med en klar oppfordring fra statsråden om at hun ikke ønsket like mange med som til Kina. Det var til slutt 14 representanter for sektoren, og derav ni rektorer, som deltok.

Daværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), møtte kritikk for en delegasjonsreise med over 60 deltakere til Brasil i 2016. Han fikk kritikk både for svakt faglig program og for tidspunktet for turen, grunnet den politiske situasjonen i landet.

Kunnskapsdepartementet opplyser at endelig påmeldingsfrist for turen med Iselin Nybø til India er 10. januar.

Powered by Labrador CMS