hjemmekontor

Rektorer har ikke tro på fast heldigital arbeidsdag

Når Curt Rice tiltrer sin stilling ved NMBU håper han å kunne få en fast dag på hjemmekontoret. Fåtallet av hans rektorkolleger tror på at det er riktig løsning.

Påtroppende rektor ved UIB Margareth Hagen, rektor ved HVL Gunnar Yttri og påtroppende rektor ved UIT Dag Rune Olsen er alle skeptiske til en heldigital arbeisdag.
Publisert Oppdatert

— Pandemien har ikke bare vært trasig. Vi har lært noen ting, som å ha digitale møter. I noen situasjoner er det bra. Digitale møter er ofte mer effektive, og i tillegg reduserer man reisevirksomhet.

Det sa Curt Ric i forbindelse med at han ønsker innføre en heldigital dag med hjemmekontor i uken når han tiltrer sin nye rektorstilling ved NMBU.

Ved Rice' tidligere arbeidsplass, OsloMet, er det mange som fremdeles ønsker å jobbe noe hjemmefra. Dette gjelder også andre arbeidstakere, viser en undersøkelse. Khrono har tatt kontakt med flere av de som tiltrer en rektorstilling denne høsten om hvordan de ønsker å planlegge det neste semesteret.

Rektor ved Universitetet i Bergen (UiB), Margareth Hagen, innrømmer at planleggingen av høsten blir veldig interessant.

— Vi har fått en ny møtekultur og praksis, hvor vi jevnlig vurderer om møtene skal være digitale eller fysiske. Da vil momenter som reiseavstand, lengde, møtetype og størrelse spille inn.

Funksjonalitet mot arbeidsmiljø

Hagen mener allikevel at dette ikke bare handler om funksjonalitet, men også om arbeidsmiljøet samt kreative og gode arbeidsformer.

— I høst vil vi forstå hva året med hjemmekontor har gjort med arbeidsform og den enkeltes trivsel. For mitt eget vedkommende har jeg ingen tro på en fast heldigital dag. Jeg vil tilpasse meg behovene rundt meg. Fleksibilitet er viktig, understreker hun.

Som rektor ønsker hun ikke faste, møtefrie dager, men en av hennes målsetninger er å skjerme tid i kalenderen. Rektor ved Norges Musikkhøgskole, Astrid Kvalbein, deler Hagens mening om at fleksibilitet er viktig.

Vi i ledelsen legger opp til mest mulig faste møtedager og tidspunkt, og så lar vi det ellers være opp til fagmiljøene og den enkelte å finne måter å legge inn hele dager og gode, lange økter til arbeid som krever ro og fordypning. Som utøver og forsker anerkjenner jeg det behovet, sier Kvalbein.

Større muligheter for en «hybrid»

Kvalbein understreker også viktigheten av å ta lærdom av det siste året med hjemmekontor. For de som driver med praktiske og utøvende fag, det det digitale et supplement og et hjelpemiddel. Selv om en heldigital dag ikke er innbydende, utelukker hun ikke en hybrid.

Astrid Kvalbein er rektor ved Norges musikkhøgskole.

— Vi kommer nok til å ha flere digitale og hybride møter, noe som ikke minst er en fordel for ansatte som reiser en del som musikere og forskere, og slik likevel kan ta del i møter knyttet til verv og administrative oppgaver, sier Kvalbein, og legger til:

— I utgangspunktet ønsker vi at folk skal møte og møtes på jobb. Samtidig har vi for tida mangel på rom på musikkhøgskolen, så en veloverveid fleksibilitet kan være positivt for alle parter.

Dag Rune Olsen, påtroppende rektor ved Universitetet i Tromsø, sier at en også må ha organisasjonens størrelse i bakhodet.

— Hva tenker du om Curt Rice' forslag om en heldigital dag i uken?

— Med en stor organisasjon spredt på mange steder og som må forholde seg til mange ulike eksterne aktører i en stor region, kan det å ha en, fast og felles dag i uken som for alle skal være digital vise seg vanskelig. Jeg tror på løsninger tilpasset den enkelte organisasjon, og ikke minst i samråd med arbeidstakerorganisasjonene, svarer Olsen.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Kvalitet framfor kvantitet i møtekultur

En ting alle er enige om, er å minske antall unødvendige møter. Mange møter kunne ofte vært løst med en e-post, og det er noe alle rektorene ønsker se nærmere på. Rektor Gunnar Yttri ved HVL forteller at han, i likhet med sine kollegaer, også nå diskuterer hvordan de best kan tilpasse arbeidsplassen for samtliges behov framover.

— Høgskulen på Vestlandet har dette på dagsorden og gjør stadig vurderinger om den nye arbeidsdagen, under og etter Covid-19 og med hjelp av digitale verktøy, sier Yttri.

Utformingen av den nye arbeidsdagen må vurderest nøye, og Høgskulen på Vestlandet diskuterer dette i et samarbeid mellom ledelsen og ansatte. Akkurat den dialogen er viktig, skal vi tro Yttri.

— Nye arbeidsformer kan komme, men alt handler om å gjøre kloke tilpassinger som gagner både arbeidet og arbeidsmiljøet på et vis som fremmer utdanning, forsking og nyskaping.

— Blir det møtefrie dager ved HVL?

— Jeg tror nok det er viktig å se på kvantitet og kvalitet. Foreløpig har vi ikke utviklet noen fast modell for møtene våre, men det kan komme etter nærmere drøfting og planlegging utover høsten, sier Yttri.

Powered by Labrador CMS