Styret ved Norges handelshøgskole, NHH, mener rektor Øystein Thøgersen (i midten) fortjener lønnsøkning for innsatsen gjennom et krevende år. Her fra studiestart 2018, f.v.: Statsbygg-direktør Harald Nikolaisen, prorektor Linda Nøstbakken, rektor Øystein Thøgersen, statsminister Erna Solberg og forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.Foto: Helge Skodvin

NTNU og NHH ber om lønnshopp for rektorene sine

Rektorlønn. «Et krevende år»: Både NTNU og NHH argumenterer for at rektorene fortjener 50.000 mer i lønn neste år. NHH trekker fram det intense arbeidet med studentmiljøet.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Khrono har fått innsyn i innspillsbrevene om lønn NTNU og NHH har sendt til Kunnskapsdepartementet (KD). Der argumenterer både NHH-styret og NTNU-styrelederen for at deres rektorer skal få 50.000 i lønnsøkning til neste år, men ifølge Kunnskapsdepartementet går dette ut over rammene for årets lønnspålegg.

NTNU-rektor Gunnar Bovim og NHH-rektor Øystein Thøgersen er de to eneste rektorene for høyere utdanningsinstitusjoner som i dag er tilknyttet Statens lederlønnssystem (SLS). Det medfører at det er staten, ikke institusjonens styre, som fastsetter rektorenes lønn.

Ber om mer enn 3 prosent

Rammene for årets lønnsoppgjør i staten er 2,8 prosent, og Kunnskapsdepartementet opplyser til Khrono at lederne i staten samlet sett ikke skal ha bedre lønnsutvikling enn lønnstakere for øvrig.

Men lønnsutviklingen kan fordeles ulikt mellom de aktuelle lederne, basert på resultater, slik at noen ledere enkelte år får mer enn andre.

Fakta

Statens lederlønnssystem

Ordning etablert i 1991.

Ordningen «kobler statlige topplederes resultater og lønn tettere sammen, og legger til rette for økt mobilitet i topplederstillingene», ifølge regjeringens nettsider.

Stillingens ansvar, omfang og kompleksitet skal avgjøre om den innplasseres på systemet.

Rundt 300 toppledere er tilknyttet systemet, blant annet departementsråder, ekspedisjonssjefer i departementene, fylkesmenn og politimestere.

NTNU- og NHH-rektorene er de to eneste rektorene tilknyttet systemet.

UiO-, UiT-, og UiB-direktørene er også tilknyttet systemet.

I det foregående år har NHH hatt store utfordringer knyttet til studentmiljøet på NHH, og rektoratet har arbeidet intenst for å etablere tettere oppfølging av dette miljøet og utvikle en mer inkluderende studentkultur (...)

Oppsummering av NHH-styrets evaluering

NTNU ber i år om en økning på 2,9 prosent, og NHH om 3,3 prosent.

— Vi har mottatt innspill fra institusjonene nå og vurderer dem fortløpende. Rammen er på totalt 2,8 prosent, uttaler avdelingsdirektør Rolf Larsen i Kunnskapsdepartementet.

Khronos nylige oversikt over norske rektorlønninger viser at Bovim og Thøgersen allerede er helt i lønnstoppen: Bovim har landets høyeste universitetsrektorlønn, med 1.723.300 kroner, mens Thøgersen har landets høyeste statlige høgskolerektorlønn, med 1.500.000 kroner.

«Et krevende år»

I brevet fra NHH oppsummeres høgskolestyrets evaluering av rektor Thøgersens oppnådde resultater i løpet av det drøye året han har vært ansatt som rektor, og det vises til at Thøgersen har stått midt i flere krevende prosesser, blant annet med omorganisering, pågående byggeprosjekter og studentmiljøet på handelshøgskolen.

NHH-rektor Øystein Thøgersen. Foto: Siv Dolmen/ NHH

«I det foregående år har NHH hatt store utfordringer knyttet til studentmiljøet på NHH, og rektoratet har arbeidet intenst for å etablere tettere oppfølging av dette miljøet og utvikle en mer inkluderende studentkultur, i samarbeid med studentforeningen. Dette arbeidet har gitt resultater og må følges tett opp av NHHs ledelse i årene som kommer», står det i brevet.

Khrono har tidligere omtalt den heftige diskusjonen NHH-studentene mellom, om et studentmiljø som flere mener er ekskluderende, utnyttende og elitefokusert.

«Det har vært et krevende år for rektor Thøgersen, men han har vist gjennom sin handlekraft og sitt store engasjement at han evner å løfte NHHs innsats og resultater på strategisk viktige områder, med samarbeid, mangfold, og gjensidig respekt som viktige innsatsfaktorer», konkluderes det med.

Tilfredsstillende å jobbe med

— Jeg har ingen kommentar til min lønn eller lønnsvurdering. Lønnen fastsettes av KD som mottar en vurdering fra NHH sitt styre, og jeg er ikke til stede når dette styrebehandles, melder rektor Thøgersen til Khrono.

Om innsatsen for studentmiljøet forteller han på generelt grunnlag at mediedebatten i vinter intensiverte et arbeid som hadde pågått siden han tiltrådte i 2017.

— Tiltakene vi har gjort spenner fra umiddelbare, konkrete forhold til langsiktig, holdningsskapende arbeid. Vi har eksempelvis endret velkomstuken for nye studenter med introduksjon av obligatorisk frokost og et faglig opplegg. Videre har vi, sammen med studentene, laget retningslinjer for hvordan vi vil ha det på NHH, kalt «NHH-kulturen», skriver Thøgersen.

Han peker også på arbeid med varslingsrutiner, bedre inkludering av internasjonale studenter, bedre kjønnsbalanse samt representativitet fra alle landsdeler.

— Det er meget tilfredsstillende å jobbe med denne type tiltak, og vi opplever at tiltakene blir godt tatt imot – og at de bidrar i rett retning, skriver Thøgersen.

«Svært god jobb»

I innspillsbrevet fra NTNU, signert styreleder Svein Richard Brandtzæg og organisasjonsdirektør Ida Munkeby, beskrives det også at institusjonen er fornøyd med innsatsen fra Gunnar Bovim, som har vært rektor siden 2013.

Styret mener Gunnar Bovim fortjener lønnstillegg. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

«Rektor oppfyller de mål og resultatkrav som har vært gjeldende i perioden, og gjør en svært god jobb som rektor for NTNU», står det i begrunnelsen, og videre:

«Vi viser i den sammenheng bl.a. til campusprosjektet, arbeidet med å redusere bruken av midlertidige ansatte, proaktivitet knyttet til stillingsstrukturen i universitets- og høyskolesektoren og arbeidet med koordinering og strukturering av studieprogrammer bl.a. som ledd i fusjonen med de tre tidligere høyskolene.»

Igangsetting og veiledning

Etter en beskrivelse av NTNUs pågående prosjekter og satsinger, står det å lese:

«Rektor er involvert i alle satsingene som er beskrevet, men gode medarbeidere står for mye av gjennomføringen. Rektors bidrag er hovedsakelig knyttet til igangsetting, veiledning underveis og til å knytte interne og eksterne miljø sammen.»

I brevet går det også fram at Bovims arbeid med den omfattende fusjonen NTNU har gjennomført med høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag, har blitt lagt vekt på i tidligere lønnsvurderinger.

NTNU-fusjonen trådte i kraft 1. januar 2016.

Fastsettes i oktober

Lønnsutviklingen til uh-ledere på statens lederlønnssystem fastsettes årlig av Kunnskapsdepartementet, og årets justering er rett rundt hjørnet, har seniorrådgiver Linda Johansen Elmrhari i Kunnskapsdepartementet tidligere opplyst til Khrono.

— Det er 2,8 % lønnspålegg i 2018 som skal fordeles på lederne i uh-sektoren som omfattes av Statens lederlønnssystem, opplyste Elmrhari.

— Betyr det at Bovim og Thøgersen får 2,8 prosent lønnsøkning i år?

— Opptil 2,8 % er mer korrekt å si. Dette vet vi ikke ennå. Vi må se alle innspill fra de aktuelle institusjonene under ett først, svarte Elmrahi.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS