styremøte

Rektorlønn og anmerkninger fra departementet

Lønnsøkning til rektor Hanne Solheim Hansen er en av sakene på styremøtet ved Nord universitet mandag.

En av sakene på styremøtet ved Nord universitet 12. september er lønnen til rektor Hanne Solheim Hansen.
Publisert

Styret ved Nord universitet har digitalt møte mandag 12. september.

Møtet kan følges via denne lenken fra kl 11.

En av sakene er rektor Hanne Solheim Hansens lønn, som per oktober 2021 var på 1,46 millioner i året. Bak lukkede dører skal styret fastsette hennes nye lønn.

På Khronos oversikt over rektorlønningene fra i sommer er Solheim Hansen på 12. plass blant på en liste som består av de 21 statlige universitetene og høgskolene, Politihøgskolen og fire private høgskoler. Hun legger seg dermed inn mellom Klaus Mohn ved Universitetet i Stavanger og Sunniva Whittaker ved Universitetet i Agder.

For lite EU-midler

I likhet med andre statlige universiteter og høgskoler har Nord universitet hatt «medarbeidersamtale» med Kunnskapsdepartementet, selv om den i år har foregått skriftlig.

Universitetet får blant annet anmerkning for å ha lav andel som gjennomfører masterutdanning på normert tid, og at inntekter fra EUs forrige rammeprogram Horisont 2020 og andre EU-midler per faglig stilling er klart lavere enn gjennomsnittet i sektoren.

Skal delta i øvelse om cybersikkerhet

En annen tilbakemelding er at Nord universitet snarest må få på plass fungerende planverk for håndtering av alvorlige informasjonssikkerhets- og personvernhendelser. I en kommentar til dette skriver universitetet at et slikt planverk er kommet på plass og skal dekke alle behov for krisehåndtering, blant annet en delplan for informasjonssikkerhet.

29. september arrangerer Cybersikkerhetssenteret (EduCSC) i Sikt og Norwegian Cyber Range (NCR) fra NTNU den aller første cybersikkerhetsøvelsen for kunnskapssektoren. Her skal Nord delta og planene for informasjonssikkerhet og personvern vil bli oppdatert etter øvelsen, heter det.

Ny utviklingsavtale

På møtet 12. september skal styret vedta forslag til utviklingsavtale for 2023-26, som alle universiteter og høgskoler må sende departementet innen 20. september. Universitetet foreslår tre mål:

  • At Nord skal styrke forskning og formidling innenfor sine tematiske satsingsområder
  • Ha god og fleksibel utdanning for studenter i ulike livsfaser
  • Utvikle kunnskap som fremmer bærekraftig utvikling
Powered by Labrador CMS