styremøte

Rektorlønn og underforbruk i Stavanger

Torsdag skal styret ved Universitetet i Stavanger diskutere jobben Klaus Mohn har gjort det siste året og ansette en ny dekan.

Publisert

Styret ved Universitetet i Stavanger har møte 7. oktober. Møtet kan følges direkte her fra kl 10.

Bak lukkede dører skal styret vurdere jobben som rektor Klaus Mohn har gjort det siste året. Styret skal også sette nye mål for rektorjobben fram til høsten 2022 og vurdere rektors lønn.

Styret skal også ansette ny dekan ved Fakultet for utøvende kunstfag. Her har det meldt seg seks søkere, en av dem dagens dekan Morten S. Wensberg. Også professor Elizabeth Norberg-Schulz, professor Tor Yttredal og førsteamanuensis Stein Inge Brækhus ved fakultetet har søkt.

Regnskapstall for andre tertial i år står også på sakskartet og de viser at Universitetet i Stavanger hadde et mindreforbruk på 72,8 mill per 31. august, der 53,9 millioner er midler bevilget av Kunnskapsdepartementet.

Universiteter og høgskoler har fått beskjed om å spille inn satsingsforslag utenfor rammen for budsjettet for 2023. Rektor Klaus Mohn foreslår at UiS ber om 287 millioner utenfor rammen, blant annet 85 millioner til nye rekrutteringsstillinger og 175 mill. til campusutvikling og bygg.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Dagsorden

 • Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøtet 21/01396-20 7. oktober 2021
 • Godkjenning av møtebok fra styremøtet 10. juni 2021 og styremøtet 2. juli 2021
 • Kvalitet i studieprogram – Etablering, navneendring og nedlegging av studier
 • Kvalitet i studieportefølje – Studieplasser 2022-2023
 • Kvalitet i studieportefølje – Kvalitetsrapport for UiS 2020-2021
 • Kvalitet i studieportefølje – Studentopptak 2021
 • Ansettelse i åremålsstilling som dekan ved Fakultet for utøvende kunstfag, unntatt offentlighet
 • Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Norsk hotellhøgskole, unntatt offentlighet
 • Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for matematikk og fysikk, unntatt offentlighet
 • Fastsettelse av mål for rektor og vurdering av resultatoppnåelse, unntatt offentlighet
 • Utfyllende bestemmelser om ansettelse på innstegsvilkår
 • Kunngjøring av åremålsstilling som museumsdirektør
 • Kunngjøring av åremålsstilling som avdelingsleder ved Avdeling for klassisk musikk
 • Kunngjøring av åremålsstilling som avdelingsleder ved Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon
 • Kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for maskin, bygg og materialteknologi
 • Regnskapsrapport 2. tertial 2021
 • Årsrapporter randsone 2020 – årsmeldinger og eierskapsberetning
 • Budsjettforslag utenfor rammen 2023
 • Fakultetenes og museets strategier
 • Arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern 2021
 • Opphevelse av forskrift og vedtakelse av nye regler for tildeling av æresdoktorgrader ved Universitetet i Stavanger
 • Internrevisjon:Kvalitetssikring av studentdata i DBH-rapportering
 • Fullmaktsaker til styremøte 7. oktober 2021
 • Orienteringssaker til styremøte 7. oktober 2021
Powered by Labrador CMS