Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø skal i alt utnevne 54 eksterne styrerepresentanter ved universiteter og høgskoler før sommeren. Foto: Siri Øverland Eriksen

Her kan det bli utskiftninger i 2019

Styring. I alt ni universiteter og høgskoler skal ha nye styrer fra august 2019. Sju skal igang med nye rektorperioder fra samme tidspunkt. Departementet ønsker mer kulturelt mangfold i styrene.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken er oppdatert 7.1.19 med styrehonorar-satsene for 2019).

Til sammen ni høyere utdanningsinstitusjoner skal ha nye styrer fra 1.august 2019. Kunnskapsdepartementet skal oppnevne de nye styremedlemmene, fire faste og to vararepresentanter til hvert styre, men først skal høgskoler og universiteter komme med forslag til medlemmer.

54 eksterne styrerepresentanter skal altså oppnevnes før sommeren, og i tillegg skal alle institusjonene også velge ansatte- og studentrepresentanter.

Etter oppfordring fra Kunnskapsdepartementet skal institusjonene innen 1. februar foreslå 10 navn hver, like mange av hvert kjønn og med tilfredsstillende geografisk balanse, går det fram av brev til alle universiteter og høgskoler som skal ha nytt styre. Departementet ønsker seg også større kulturelt mangfold blant de kommende styremedlemmene, heter det.

Økt styrehonorar fra 2017

Styregodtgjørelsen til både eksterne styrledere og alle styremedlemmene gjorde et solid hopp hos de fleste fra 2017, da Kunnskapsdepartementet overtok ansvaret for å fastsette styrehonorarene. En ekstern styreleder får (i 2019-satser) betalt et grunnbeløp på 115.700 kroner i året i tillegg til 15.800 kroner per møte over fire timer og 10.500 kroner per møte under fire timer.

Samtlige styremedlemmer har utbetalt et grunnbeløp på 63.100 kroner i året og henholdsvis 10.500 og 7.400 per møte, avhengig av om det er over eller under fire timer. De fleste har rundt 7-9 styremøter/-seminarer i året, noen over to dager.

Ikke sikret styreplass

Men ingen av kandidatene som foreslås er likevel sikret plass i noen av styrene. Kunnskapsdepartementet oppnevner styremedlemmer på fritt grunnlag og trenger ikke å ta hensyn til institusjonenes ønsker, noe de heller ikke alltid gjør. Departementet oppnevner også styreleder, med mindre institusjonen har valgt rektor som styrets leder.

Kunnskapsdepartementet har tidligere fått kritikk for å holde nominasjonsprosessen av eksterne styremedlemmer hemmelig. I 2017 var navnene på de som var foreslått som eksterne styremedlemmer unntatt offentlighet, med unntak fra NMBU, som selv offentliggjorde navnene. To år tidligere, i 2015 var prosessen åpen og Khrono fikk tilsendt lister over de nominerte ved hver institusjon.

Hemmelige navn

I 2017 kritiserte rektor i Volda, Johann Roppen, departementet for hemmeligholdet.

— De andre styremedlemmene, studenter og ansatte, blir valgt i høyst offentlige prosesser, så hvorfor det skal være hemmelig hvem som er foreslått av styrene og hvem Kunnskapsdepartementet ellers foreslår, burde vært problematisert, sa han den gangen.

Ved Universitetet i Agder var saken oppe på styremøtet 28. november, men sakspapirene er unntatt offentlighet med henvisning til paragrafen om intern saksforberedelse i offentlighetsloven.

Ved Universitetet i Stavanger vedtok styret 6. desember å nedsette en komité som skal foreslå eksterne styrekandidater. Rektor Marit Boyesen leder komiteen, der også professor Ragnar Tveterås og student Fatema Al-Musawi sitter.

Ved Høgskolen i Molde har høgskoledirektøren bedt de ansatte om forslag til eksterne styrerepresentanter. Det kom inn nesten 40 forslag og disse skal nå grupperes og prioriteres før et forslag legges fram for styret.

Blant navnene ansatte har foreslått er direktør i IKT Norge, Torgeir Waterhouse, tidligere redaktør i Vårt Land, Helge Simonnes, dekan Marit Reitan ved NTNU, professor Siri P. Strandenes ved NHH og prorektor for utdanning ved NMBU, Solve Sæbø , i tillegg til mange andre navn fra næringsliv og organisasjoner.

Utsatt frist

OsloMet har fått utsatt frist til etter styremøtet i februar med å foreslå eksterne styrerepresentanter.

— Fakultetene, sentrene og divisjonene i fellesadministrasjonen har kommet med forslag til aktuelle kandidater, og vi arbeider med de innkomne forslagene og forberedelse av styresaken, sier fungerende seksjonssjef i rektors stab, Ina Tandberg.

Avdelingsdirektør Rolf Larsen i Kunnskapsdepartementet lovet i 2017 at departementet skulle revurdere prosessen med å oppnevne styrerepresentanter.

— På bakgrunn av de erfaringene vi har gjort denne våren vil vi derfor vurdere om det skal gjøres endringer i prosessen knyttet til styreoppnevninger i framtida, sa Larsen til Khrono.

Et argument for hemmeligholdet i 2017 var frykt for at mange skulle si nei til styreplass.

På grunn av fortsatt ferieavvikling kunne ingen i Kunnskapsdepartementet i går, onsdag, svare på om det blir endringer i praksis ved årets oppnevninger.

I fjor gjennomførte statsråd Iselin Nybø en åpen nominasjonsprosess til styret i Forskningsrådet.

To rektorer ansatt

I oktober ansatte styret ved OsloMet Curt Rice for en ny fireårsperiode fra 1. august 2019. Ved Universitetet i Stavanger ansatte styret før jul Klaus Mohn som rektor for samme periode.

Fem universiteter og høgskoler velger ny rektor fra 1. august 2019, og av disse er Høgskolen i Volda først ute. Her er dagens rektor, Johann Roppen, allerede valgt for en ny periode.

Fakta

7 nye rektorperioder 2019

7 universiteter og høgskoler har nye rektorperioder fra 1.august 2019:

Universitetet i Agder (valg februar 2019)

Sittende rektor Frank Reichert stiller ikke til gjenvalg.

Kunsthøgskolen i Oslo (valg mars 2019)

Sittende rektor Jørn Mortensen har ikke meldt fra om han stiller til gjenvalg eller ikke ennå

Høgskolen i Molde (valg før påske)

Sittende rektor Steinar Kristoffersen har ennå ikke avgjort om han stiller til gjenvalg

Samisk høgskole (valg i april)

Sittende rektor Gunvor Guttorm stiller ikke til gjenvalg

Høgskulen i Volda (valg desember 2018)

Sittende rektor Johann Roppen ble gjenvalgt

OsloMet (ansettelse oktober 2018)

Sittende rektor Curt Rice ansatt for fire nye år

Universitetet i Stavanger (ansettelse i desember 2018)

Klaus Mohn ble UiS' første ansatte rektor

9 nye styrer fra 2019

Alle de sju institusjonene over skal også ha nye styrer fra 1.august 2019.

I tillegg skal Universitetet i Sørøst-Norge ha nytt styre fra 1.8.

Rektor Petter Aasen sitter ut 2019.

Høgskulen på Vestlandet skal også ha nytt styre fra 1. august 2019.

Rektor Berit Rokne tiltrådte 1.1.2017 og sitter dermed ut 2020.

Kunnskapsdepartementet oppnevner fire eksterne styremedlemmer og to vararepresentanter til hvert styre, etter forslag fra institusjonene selv. Frist for å melde fra om styrekandidater er 1.februar.

2 forlenger styreperioden

Nord universitet skulle hatt nytt styre fra 1. august 2019, men har fått to års forlengelse til august 2021. Rektor Bjørn Olsen sitter ut 2020.

Høgskolen i Innlandet har etter søknad til KD fått forlenget sin styreperiode, men kun ut 2019.

Rektor Kathrine Skretting er ansatt til 1. mai 2021.

Universitetet i Agder, Kunsthøgskolen i Oslo, Høgskolen i Molde og Samisk høgskole skal også ha valg på ny rektor.

UiA skal ha valg februar 2019, og sittende rektor Frank Reichert har sagt fra at han ikke tar gjenvalg.

Ved Høgskolen i Molde vedtok styret rett før jul at nominasjonsfristen blir 15. mars og valget blir før påske. Rektor Steinar Kristoffersen sier til Khrono at han ennå ikke har bestemt seg om han stiller til gjenvalg. Ved Kunsthøgskolen i Oslo opplyser rektor Jørn Mortensen at nominasjonskomitéen ble vedtatt på styremøtet 6. desember og at rektorvalget trolig blir i mars.

— Kommer du til å stille til gjenvalg?

— Det skal jeg først fortelle nominasjonskomitéen, svarer Mortensen.

Ved Samisk høgskole blir rektorvalget i april. Rektor Gunvor Guttorm opplyser til Khrono at hun ikke stiller til gjenvalg.

Ni nye styrer

Alle de sju som skal ha ny rektor fra 1. august 2019, skal også ha nye styrer.

I tillegg skal Universitetet i Sørøst-Norge ha nytt styre fra samme tidspunkt, selv om rektor Petter Aasen sitter ut 2019.

Høgskulen på Vestlandet skal også ha nytt styre fra 1. august 2019, men rektor Berit Rokne tiltrådte 1. januar 2017 og sitter dermed ut 2020.

Nord universitet skulle hatt nytt styre fra 1. august 2019, men har fått to års forlengelse (se under). Her sitter rektor Bjørn Olsen ut 2020.

Høgskolen i Innlandet har søkt departementet, og fått forlenget sin styreperiode, men kun ut 2019. Her sitter rektor Kathrine Skretting til 1. mai 2021.

Innlandet

Styret ved Høgskolen i Innlandet har sittet i fire år 31.juli 2019, men har søkt Kunnskapsdepartementet og fått ja til å forlenge styrets funksjonsperiode ut året.

Dermed blir det fortsatt et styre på 15 medlemmer fram til 31. desember 2019. På grunn av fusjonen mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark i 2017 er det flere medlemmer i styret enn det normale, som er 11.

Både jeg og styret synes det er en fordel at styret får fulgt universitetsprosessen helt fram.

Kathrine Skretting

Styret ved Høgskolen i Innlandet vedtok på møtet i oktober i fjor å be om forlengelse.

Universitets- og høgskolelovens § 9-4 (5) åpner for at Kunnskapsdepartementet i «særlige tilfeller» kan forlenge det samlede styrets funksjonsperiode, samt enkeltmedlemmers tjenestetid.

Rektor Kathrine Skretting er fornøyd med at svaret fra Kunnskapsdepartementet ble ja.

Rektor Kathrine Skretting ved Høgskolen i Innlandet. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

— Både jeg og styret synes det er en fordel at styret får fulgt universitetsprosessen helt fram, så vi synes dette er bra, sier hun.

Skretting og prosjektleder Jørgen Klein overleverte universitetssøknaden til NOKUT 17. desember. NOKUT skal nå oppnevne en sakkyndig komite som skal vurdere søknaden og som så kommer på institusjonsbesøk i september. Målet er å få gjennomført hele prosessen i løpet av 2019.

Skretting selv har avvikende rektorperiode i forhold til styret. Hun begynte som rektor 1. mai 2017 og perioden varer dermed til 1. mai 2021.

To år ekstra ved Nord

Også ved Nord universitet er styreperioden forlenget, her med to år fram til 31. juli 2021 til tross for skarp protest fra fagforeningene.

— Nord universitet utdanner kandidater som er viktige for Norge og for landsdelen. Det er avgjørende at universitetet jobber godt med de utfordringene de har. Derfor skal styret, som kjenner situasjonen og som har satt i verk tiltak for å styrke universitetet, fortsette i to år til, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding 21. desember 2018.

Ifølge departementet har et flertall av styrerepresentantene har tidligere gitt tilbakemelding på at de er positive til en forlengelse, og styret diskuterte en eventuell forlengelse på styremøtet 20.desember.

Hvis noen av styremedlemmene ikke ønsker å fortsette ut over den opprinnelige styreperioden, skal det velges eller oppnevnes nye styremedlemmer for disse for perioden 31. juli 2019 til 31. juli 2021, står det i pressemeldingen.

I et brev til Nord 11. desember viste departementet til at NOKUT er i gang med å revidere akkrediteringen av doktorgradsprogrammet i studier av profesjonspraksis, og viser også til oppfølging av etatsstyringen i 2018 og utviklingsavtalen. Departementet sier at det er flere utfordringer ved Nord, inkludert arbeidet som pågår med å vurdere antall campuser ved universitetet og kompetansen til faglig ansatte, og at dette er bakgrunnen for at styreperioden forlenges.

«På bakgrunn av de utfordringer Nord universitet står overfor, mener departementet at det er ønskelig med kontinuitet og stabilitet», heter det.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS