Veterinærbygget

Restregning i millionklassen skaper trøbbel for milliardbygget i Ås

Veterinærbygget i Ås er fortsatt ikke ferdigstilt. Statsbygg har oppdaget en del tekniske småfeil som de kaller det, men mangler penger til å rette dem opp.

Det mangler takplater i enkelte rom og studenter melder om hodepine grunnet dårlig ventilasjon, kan sisteårsstudent Martin Örmer fortelle til Khrono.
Publisert Oppdatert

Statsbygg har vært byggherre for det nye Veterinærbygget i Ås. Det er NMBU (Norges miljø- og biovitenskaplige universitet) som skal overta eierskapet og ansvaret etter prøvedriftsperioden og bygget er ferdigstilt, men det varer og rekker før dette skjer.

Hege Njaa Aschim er kommunikasjonsdirektør i Statsbygg og forklarer utfordringene med at man har funnet endel mindre feil og uregelmessigheter av svært teknisk art som må rettes opp før bygget kan ferdigstilles.

— Det mangler rundt 50 millioner kroner for at vi kan bli ferdig, sier Aschim.

Pengene må komme gjennom en proposisjon i Stortinget.

— Når tror dere at dere blir ferdig?

— Det vil kunne ta opp mot et halvt års tid, sier Aschim til Khrono.

Det var Ås Avis som først skrev om saken.

Rektor orienterte bak lukka dører

Saken var oppe i styret ved NMBU sist fredag. Under rektors orienteringer står det:

«Statsbygg er fortsatt byggherre og er ansvarlig for prøvedrift og ferdigstillelse. De er pålagt ifølge lov å levere sentral dokumentasjon før ferdigstillelse formelt er mulig. Det er fortsatt betydelige og alvorlige mangler i dokumentasjonen. Konsekvensene for NMBUs virksomhet og drift i bygget vil bli store dersom denne dokumentasjonen ikke kommer på plass så snart som mulig.»

Saken ble drøftet på slutten av styremøtet og styret bestemte seg for å drøfte saken bak lukkede dører.

Lukking av møtet var vurdert som nødvendig for å få til en mest mulig åpen dialog mellom styret og administrasjonen, heter det fra NMBU.

Mangler takplater og dårlig luft

Martin Örmen er sisteårs veterinærstudent ved NMBU. Han har tatt saken videre til Erlend Wiborg, stortingsreperesentant for Fremskrittspartiet. Wiborg har på sin side stilt skriftlig spørsmål til Ola Borten Moe i sakens anledning.

— Merker studentene de tekniske manglene?

— Ja, det gjør vi faktisk. Det er blant annet problemer med ventilasjonsanlegg som gir dårlig luft både i auditorier og grupperom. Studentene rapporterer om at de får vondt i hodet, så saken engasjerer oss, sier Örmen til Khrono.

Han legger til at han selv har tatt saken videre for å hjelpe NMBU med å få mer oppmerksomhet rundt utfordringene.

— Dette er jo ikke noe NMBUs ledelse kan noe for. Det trengs mer penger for at feilene skal rettes opp, og jeg håper det blir fortgang nå, sier Örmen.

— Tidenes skandale?

Stortingsrepresentant Wiborg har spurt Ola Borten Moe om hva regjeringen vil gjøre for å ferdigstille veterinærbygget i Ås.

Wiborg begrunner spørsmålet slik:

«Rektor på NMBU Curt Rice uttalte nylig at det ville være tidenes skandale om en investering på over 9 milliarder kroner strander fordi regjeringen ikke finner 50 millioner kroner til ferdigstillelse av veterinærbygget. I veterinærbygget skal det blant annet forskes på smitte mellom dyr, men også smittespredning fra dyr til mennesker. Dette er en en høyaktuell problemstilling og viktig at det forskes på for å kunne avdekke og stanse utbrudd som covid 19.»

Spørsmålet er nylig sendt inn og foreløpig ikke besvart.

Kunnskapsdepartementet opplyser at det pågår dialog mellom flere departement, Statsbygg og brukerne (herunder NMBU) om avslutning av byggeprosjektet på Campus Ås.

— Vi viser til at regjeringen legger fram en tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2022, mandag 8. november, opplyser departementet.

Redd 50 millioner er et for lavt anslag

Lars Atle Holm er universitetsdirektør ved NMBU. Han forteller at NMBU nå jobber målretta sammen med Statsbygg og de involverte departementene for å løse situasjonen.

— Vårt inntrykk er at alle parter er innstilt på å gjøre konsekvensene for undervisning og forskning så små som som mulig, skriver Holm i en epost til Khrono.

Men han er likevel ikke enig med Statsbygg i at dette bare handler om tekniske småfeil.

— Det er en stor underdrivelse å si at dette dreier seg om «tekniske småfeil». Her er det snakk om vesentlige mangler på det tekniske anlegget og på gjødselhåndteringen, som er sentral i byggets smittevernkonsept, skriver Holm.

Holm legger til at det også jobbes med lovpålagt dokumentasjon som må på plass før bygget kan ferdigstilles. Det gjelder bare enkelte rom, men det er viktig å få dette i havn snarest, så vi unngår konsekvenser for aktiviteten.

— Alt dette er naturlige deler av totalprosjektet, som byggherren hele tiden har visst at de har ansvar for, og som det derfor er prinsipielt galt at vi som bruker skal måtte betale for, skriver Holm, som er redd regninga kan bli langt større før bygget er ferdigstilt.

— Når det gjelder selve beløpet som verserer nå, så stammer det fra et tidspunkt i prosessen hvor vi hadde mindre oversikt over situasjonen enn nå. Realiteten er at 50 millioner er langt fra å dekke behovet. Vår opplevelse er at alle parter nå er konstruktive og innstilt på å finne en løsning som alle kan leve med.

Endringslogg 04.11.2021, kl. 10.00 og 12.30: Lagt til kommentarer fra universitetsdirektør Lars Atle Holm og Kunnskapsdepartementet.

Powered by Labrador CMS