revidert nasjonalbudsjett

Revidert nasjonalbudsjett: Ocean Space Centre utsettes til 2025

Trondheim og NTNU blir hardt rammet av kutt i revidert nasjonalbudsjett.

Skisse til utbygging Ocean space som nå kan bli utsatt.
Publisert Oppdatert

Oppstart av Ocean Space Centre utsettes til senest 2025. Bevilgningen til formålet foreslås redusert med 405 mill. kroner. Dette går fram av revidert nasjonalbudsjett fra regjeringen.

Det er fra før avklart at NTNU sitt campusprosjekt blir beskåret ned flere milliarder.

Stopper nåværende prosjekt

I revidert nasjonalbudsjett heter det også at regjeringen legger opp til at prosjektet NTNU Campussamling i Trondheim ikke videreføres i sin nåværende form.

«Regjeringen har derfor avsluttet arbeidet med det forprosjektet som opprinnelig var satt i gang, og startet et arbeid med å utrede alternativer for betydelige nedskaleringer av prosjektet. Regjeringen vil komme tilbake til ev. videre arbeid med prosjektet i statsbudsjettet for 2023. For 2022 foreslår regjeringen å redusere bevilgningen til prosjektet med 196 mill. kroner», heter det i budsjettfroslaget.

En bombe på de invoverte

Torsdag morgen skriver Adresseavisen at de har flere kilder som sier at milliard-prosjektet Ocean Space Centre på Tyholt blir utsatt. Etter det Adresseavisen forstår, kommer utsettelsen som en bombe på alle involverte.

— Det er en stor skuffelse for Tekna at regjeringen i dag foreslår utsettelse av byggingen av Ocean Space Centre i Trondheim. Dette er ekstra oppsiktsvekkende når vi vet at havlaboratoriene skal understøtte regjeringens havvindsatsing som ble lansert i går, sier sier president i Tekna, Lars Olav Grøvik, i en pressemelding.

— Her slår regjeringen beina under egne ambisjoner for havområdet med økt fornybar energiproduksjon, eksport og vekst i havnæringene og bedrifter langs hele kysten. Norske havnæringer står for mer enn 70 prosent av vår eksport, og potensialet for nye bedrifter, nye arbeidsplasser, mer eksport og et grønt skifte er stort her. Norge har allerede et konkurransefortrinn på feltet og det er synd at vi nå lar andre nasjoner komme foran oss i denne satsingen, legger Grøvik til.

Reagerer sterkt på utsettelsen

Akademikerne er svært kritisk til at regjeringen foreslår å utsette byggingen av det marintekniske forskningssenteret Ocean Space Centre i Trondheim med opptil tre år.

— Å stoppe Ocean Space Centre viser mangel på forståelse for betydningen av forskning. Det er kanskje dyrt å bygge nå, men det er sannsynligvis mye dyrere å vente, sier Lise Lyngsnes Randeberg, konstituert leder i Akademikerne, i en pressemelding.

Det nye havforskningssenteret skal bidra til den grønne omstillingen av Norge og sikre Norges posisjon som ledende havnasjon.

— En utsettelse rimer dårlig med regjeringens satsing på grønn omstilling.

Dagens laboratorier i Marinteknisk senter er gamle, nedslitte og har behov for omfattende vedlikehold og oppgraderinger. OSC-prosjektet har vurdert å pusse dem opp. Konklusjonen ble at det ville blitt kostbart og hadde ført til uakseptabelt lange driftsavbrudd. Det er derfor nødvendig å komme raskt i gang.

— Byggeutsettelse kommer til å påvirke norsk innovasjon og konkurranseevne i lang tid. Vi har ikke tid eller råd til å vente med Ocean Space Centre, mener Akademikerne.

LO-leder: — Merkelig

Peggy Hessen Følsvik er leder i LO. Hun syns det er merkelig at regjeringen kutter i Ocean Space Centre når når de vil satse på havvind.

— Vi har vært med og trykket på for å få på plass denne satsingen og mener den er viktig. Nå kom den store havvindsatsingen i går, og vi skal skape nye arbeidsplasser rundt om langs hele kysten. Da spiller Ocean Space Centre en viktig rolle. Derfor stiller vi oss litt spørrende til at regjeringen valgte å kutte akkurat der. Vi syns rett og slett det er litt merkelig, sier Følsvik til NTB.

Følsvik vil stoppe utsettelsen.

— Jeg håper de kan finne løsninger på dette. Det er mange andre plasser vi kan være enige om at det kan være fornuftig å kutte, enten det gjelder samferdsel eller bygninger. Men jeg syns det var rart at kuttet kom akkurat her, sier Følsvik til NTB

Venstrepolitiker: Komplett skandale

Byggingen av Ocean Space Centre skulle startet i år, og i 2024 skulle første byggetrinn med undervisnings-og kontorlokaler stå ferdig, skriver Adresseavisen.

— Dette er en komplett skandale, sier venstrepolitiker Erling Moe i Trondheim. Han har også hørt de samme lekkasjene fra revidert nasjonalbudsjett, ifølge Universitetsavisa.

Prosjektleder Rolf Andersen i Ocean Space Centre bekrefter overfor Nidaros at byggingen utsettes.

— Vi fikk vite dette sent tirsdag kveld. Nå må vi bearbeide dette, og så blir det en full inforunde med alle ansatte, sier han til Nidaros.

Powered by Labrador CMS