Forskningsrådet

Riksrevisjonen erkjenner feil i sin vurdering av Forskningsrådet

— Ut fra det vi nå vet, erkjenner vi at vi skulle sett nærmere på Forskningsrådets praksis, sier Tora Jarlsby i Riksrevisjonen.

Tora Jarlsby, ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen, skriver i en e-post at beretningen de levert 29. april blir revurdert.
Publisert

— Vi går nå grundig gjennom rapporten og vurderer blant annet om saken bør få betydning for beretningen vi ga 29. april. Vi kommer til å følge opp dette raskt.

Det skriver ansvarlig ekspedisjonssjef Tora Jarlsby i en e-post til både Aftenposten og Khrono.

Inneholdt ingen feil og mangler

Den 29. april ga Riksrevisjonen beskjed til Forskningsrådet om at regnskapet de hadde levert inn inneholdt ingen vesentlige feil og mangler.

To måneder tidligere, i februar, hadde Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) påpekt at måten Forskningsrådet forvaltet sine penger var i strid med bevilgningsreglementet i staten.

DFØ stilte i sitt notat spørsmål ved flere sider av den praksis Forskningsrådet har hatt gjennom mange år med måten man har flyttet penger mellom ulike poster og år. Det var dette notatet regjeringen brukte da styret i Forskningsrådet ble kastet torsdag.

Det var Aftenposten som først skrev om dette notatet.

Les også: DFØs gjennomgang av Forskningsrådets økonomistyring

— Burde hentet inn rapporten

Dette notatet hadde ikke Riksrevisjonen sett da de godkjente Forskningsrådets regnskap. Ifølge Jarlsby ble Riksrevisjonen muntlig orientert om DFØs rapport i «avslutningsfasen av revisjonen av regnskapet for 2021».

— Da avtalte vi å følge opp dette i revisjonen av regnskapet for 2022. I dag har vi fått tilsendt rapporten skriftlig fra Forskningsrådet, skriver Jarlsby.

Da Riksrevisjonen leverte fra seg sin beretning kommenterte de blant annet:

«Basert på revisjonen av årsregnskapsoppstillingene, er vi ikke kjent med forhold som tilsier at virksomheten har disponert bevilgningene i strid med administrative regelverk med betydning for økonomistyring i staten.»

— Ut fra det vi nå vet, erkjenner vi at vi skulle sett nærmere på Forskningsrådets praksis. Vi burde aktivt hentet inn rapporten, gått gjennom denne og vurdert om det DFØ påpeker hadde betydning for revisjonen av Forskningsrådet før vi avsluttet revisjonen av regnskapet for 2021, skriver Jarlsby.

Powered by Labrador CMS