Preben Reinaas Rotlid flyttet fra Molder til Halden for å bli student. Han snakker varmt om samarbeidet mellom studentene og kommunen.

Rotlid stiller til NSO-valg: Det viktigste er å være en del av noe

Valg. Preben Reinaas Rotlid stiller til valg som velferds- og likestillingsansvarlig i Norsk studentorganisasjon.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Preben Reinaas Rotlid mangler bare et halvt år før han er ferdig utdannet grunnskolelærer. Men for tiden har han permisjon for å lede studentparlamentet ved Høgskolen i Østfold. Nå stiller han også til valg i Norsk studentorganisasjon (NSO).

Etter påske samler studentorganisasjonen seg til landsmøte. Der skal det velges mange nye representanter. Rotlid stiller til valg til ett av vervene i Arbeidsutvalget, nemlig velferds- og likestillingsansvarlig.

Fakta

Norsk studentorganisasjon

Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal interesseorganisasjon for 30 ulike studentdemokrati ved norske universiteter og høyskoler. Studentdemokratiene representerer om lag 230 000 studenter. NSO er partipolitisk uavhengig.

NSO ble stiftet 1. juli 2010. Organisasjonen er en sammenslåing av de tidligere studentorganisasjonene Norsk Studentunion (NSU) og Studentenes Landsforbund (StL).

NSO får store deler av sitt driftsbudsjett finansiert gjennom semesteravgiften studenter i Norge betaler.

17.-19. april velges det ny ledelse på landsmøtet i Tønsberg.

Fristen for å stille til arbeidsutvalget (AU) og bli vurdert av valgkomiteen er 12. mars.

Fristen for å stille til sentralstyret og bli vurdert av valgkomiteen er 29. mars.

Kine Nossen er leder av valgkomiteen.

Kilde: NSO

Vil ha flere med

— Jeg har sittet i studentparlamentet ved Høgskolen i Østfold i to år. Ved en liten institusjon arbeider man ikke bare med politikk, det blir velferd også, sier Rotlid.

Jeg tror det viktigste er å være en del av noe, om det er studentidrett eller studentpolitikk eller noe annet.

Preben Reinaas Rotlid

Han nevner flere studentboliger og billigere kollektivtransport for alle studenter som viktige saker, men det er noe annet han synes er enda viktigere: Studenthelse. SHoT-undersøkelsen viser at mange studenter føler seg ensomme, og har psykiske plager.

— Svarprosenten fra de ulike institusjonene varierer. Men jeg tror det som kommer frem i undersøkelsen stemmer, sier Rotlid.

— Jeg tror det viktigste er å være en del av noe, om det er studentidrett eller studentpolitikk eller noe annet.

— Mange blir jo en del av noe ganske av seg selv. Men hvordan nå de andre?

— Ofte blir man en del av noe fordi man kjenner noen, så utfordringen er å nå ut til dem som ikke har et så stort nettverk, sier studentlederen.

Selv valgte han å engasjere seg i Frivilligsentralen i kommunen da han kom som student fra Molde til Halden. Han har tro på et samarbeid mellom studenter og kommune.

— Hvordan vi kan få med flere studenter, er noe vi har diskutert når jeg har vært på samlinger i regi av NSO. Jeg synes det kan være spennende å arbeide med dette nasjonalt, sier Rotlid.

Her kan du lese om de andre som stiller til valg i NSO denne våren

For kjønnspoeng

Rotlid er grunnskolelærerstudent, og som mann er han klart i mindretall. Han sier tørt at selv hadde han stort sett kvinnelige lærere da han var elev.

— Men man trenger rollemodeller som ligner en selv.

Derfor er Rotlid for kjønnspoeng. Som Khrono har skrevet, er denne ordningen foreslått fjernet i forslaget til ny universitets- og høgskolelov.

— Jeg er veldig for kjønnspoeng. Både for å få begge kjønn representert i yrker som møter sårbare grupper, men også for yrker som ingeniør, der det er få kvinner.

Powered by Labrador CMS