Bachelor og master

Så mange fullfører graden de har begynt på

Avtroppende studentleder Maika Marie Godal Dam er glad for bedring, men sier at det fortsatt er en del å gå på.

Flere kvinner enn menn fullfører bachelor- og mastergradutdanningen.

Nye tall fra den årlige statistikken Gjennomføring ved universiteter og høgskoler viser at 71 prosent av bachelorstudentene fullførte utdanningen innen fem år.

For studenter ved ett og et halvt- og toårige masterutdanninger er det tilsvarende tallet 68 prosent. Studenter ved femårige masterutdanninger har lavest andel som fullfører innen to år etter normert tid, med 66 prosent.

Torsdag presenterte Statistisk sentralbyrå (SSB) de ovennevnte tallene, som baserer seg på innhentede data fra norske universiteter og høgskoler.

Historiske data viser at det de siste ti årene har vært en jevn økning i antall studenter som fullfører bachelor- eller mastergraden sin.

NSO: — Veldig bra, men ...

Leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Maika Marie Godal Dam, sier til Khrono at selv om utviklingen er positiv, skulle NSO gjerne sett at enda flere fullførte graden sin.

— Det er veldig bra at flere fullfører nå enn tidligere, men det er fortsatt en del å gå på.

— Studentenes levekårsundersøkelse viser at de som utsetter studiene sine, eller har forsinket progresjon, forteller at dette ofte skyldes den økonomiske situasjonen deres. Et helt konkret virkemiddel for å bedre denne vil være å øke studiestøtten og sikre studentene bedre økonomiske vilkår, sier studentlederen, som om kort tid overlater stafettpinnen som leder for NSO til Oline Sæther.

Godal Dam peker også på et annet moment, som ikke handler om personlig studentøkonomi.

— Bedre oppfølging og veiledning underveis i studiet vil føre til at mange klarer å prestere det som forventes, påpeker hun.

Kvinner fullfører oftere

Tallene fra SSB avdekker ellers at det er flere kvinner enn menn som gjennomfører utdanningen.

Blant kvinner ved treårige bachelorutdanninger fullførte 76 prosent innen to år etter normert tid, mot 65 prosent blant menn.

Ved femårige masterutdanninger fullførte 69 prosent av kvinnene innen to år etter normert tid og 62 prosent av mennene. Ved ett og et halvt- og toårige masterutdanninger fullførte 62 prosent blant både menn og kvinner.

— Ikke bare er det høyere kvinneandel i universitets- og høgskoleutdanning fra før, men kvinner gjennomfører også utdanningen sin i større grad enn menn. Dette kan være problematisk fordi vi over tid får en ubalanse i hvem som har universitets- og høgskoleutdanning i samfunnet, sier Stian Rørheim, som er ansvarlig for statistikken fra SSB.

I slutten av mai omtalte Khrono en undersøkelse fra Universitas som viste at fire av ti masterstudenter som har startet ved Universitetet i Oslo etter 2014, utsetter å fullføre utdanningen sin.

Powered by Labrador CMS