hardbarket kapital

Vil myke opp finansfaget:
— Kvinner er trolig bedre forvaltere

Oljefondssjef Nicolai Tangen mener undervisningsstedene har bygget opp under at finansfag og kapitalforvaltning kun handler om tall. Han vil ha flere kvinner inn. — Kvinner er trolig bedre forvaltere, sier han.

— Jeg tror undervisningsstedene har angrepet dette på fullstendig feil måte. De har lansert det som en slags matematisk porteføljeoptimaliseringsfag, der man sitter og regner og holder på. Men det er ikke slik man tjener penger, sier oljefondssjef Nicolai Tangen som er en av initiativtakerne til et nytt kurs ved NHH som skal mykgjøre de harde finansfagene.
Publisert Oppdatert

Et av de mest hardbarkede fagfeltene på Norges Handelshøyskole skal gjøres mykt. I bresjen står blant andre oljefondssjef Nicolai Tangen.

— Kapitalforvaltningsfaget blir oppfattet som ganske numerisk og kvantitativt, mens jeg selv ser på det helt motsatt. Det er et av de mykeste fagene man kan finne. For meg handler det om å forstå mennesker og bedriftskulturer. Det handler egentlig ikke om det folk tror det handler om, sier Tangen som er toppsjef i Statens pensjonsfond utland, også kalt Oljefondet.

Ikke karakterene

Tangen har vært med å ta initiativ til et nytt kurs i kapitalforvaltning for masterstudenter ved Norges Handelshøyskole. Det spesielle for økonomiutdannelsens høyborg er at til dette kurset velges studentene ut basert på andre kriterier enn karakterene. Formålet er å avmystifisere finans- og kapitalforvaltningsfagene, der som regel menn i blådress har rådet grunnen.

— Hvorfor tror du det er slik?

— Jeg tror undervisningsstedene har angrepet dette på fullstendig feil måte. De har lansert det som en slags matematisk porteføljeoptimaliseringsfag, der man sitter og regner og holder på. Men det er ikke slik man tjener penger. Det handler om en hel rekke forskjellige ting, og det har ikke høgskolene greid å formidle, slår Tangen fast.

— Det burde vært flere kvinner i kapitalforvaltning. Jeg skal være forsiktig med å lage stereotypier, men jeg mener kvinner er mer langsiktige når de beslutter, sier Nicolai Tangen, sjef i Oljefondet

— Og så kommer finansguttene i TV-serien «Exit» oppå det hele. Med råbarkede menn i glatte dresser fra Oslos finansmiljø?

— Ja ja, det er jo helt håpløst. Det vi driver med er det motsatte av «Exit», sier Nikolai Tangen.

Han argumenterer for å redusere mannsdominansen som tradisjonelt har vært sterk.

— Det burde vært flere kvinner i kapitalforvaltning. Jeg skal være forsiktig med å lage stereotypier, men jeg tror at kvinner sannsynligvis er bedre forvaltere. Jeg tror de er mer langsiktige når de beslutter.

— Så da burde det vært flere kvinner?

— Samtidig er de mer forsiktige med risiko. Det er ikke noe jeg har funnet på, men det viser blant annet statistikk fra trafikkulykker at kvinner tar mindre risiko. Men statistikk fra blant annet trafikkulykker, sier Tangen.

— Og det er ikke bare positivt?

— Det er ikke bare positivt. Det er en utfordring vi har, sier Nicolai Tangen.

Sosialpsykologi

Oljefondssjefen trekker selv frem sosialpsykologi som et av de nyttigste fagene for dem som skal forvalte Norges oljeformue eller annen kapital.

— Det jeg har hatt mest glede av å kombinere finans med er sosialpsykologi. Der jobber vi med bedriftskulturer, ditt eget forhold til risiko og hvordan beslutninger tas. Uten å være forutinntatt. Sosialpsykologi har jeg hatt enormt mye nytte og glede av i arbeidet med kapitalforvaltning, sier Nicolai Tangen.

— Hvordan tenker Oljefondet da i egen rekruttering?

— Vi henter folk med mange ulike bakgrunner. I fjor ansatte vi vår første filosof, vi har historikere og en lege. Vi går veldig bredt. Og finans er ikke vanskelig. Så lenge du har noe i nøtta liksom, så går det jo fint.

— Dette får studentene vite om de får praksisplass hos dere?

— Ja, vi er opptatt av å ha gode internship-programmer. Vi har et sommerprogram og et graduate-program. 30 om sommeren og 18 sist på graduate-programmet. Så vi er veldig aktive der. De kommer fra over alt, Norge og utlandet, forteller Tangen.

Litt karakterer også

Tirsdag denne uken ble kurset lansert med brask og bram på NHH. For Norges Handelshøyskole er det noe nytt å ta inn studenter basert på andre kriterier enn karakterer, noe som skal bidra til å få mer mangfold også, også fra mykere fag inn i studentmassen.

— Vi kommer ikke til å vurdere deltakerne på kurset etter karakterene deres. Men det vil heller ikke være riktig å si at karakterene ikke betyr noe. I og med at kurset er en del av masterprogrammet vårt, har bachelorkarakterene deres allerede spilt en rolle, sier førsteamanuensis Darya Yuferova som er kursansvarlig for kurset i kapitalforvaltning.

20 studenter får plass og skal også være utplassert i praksis i 15 ulike kapitalforvaltningsvirksomheter.

Yuferova forklarer at bakgrunnen for at de vurderer studentene etter andre kriterier enn karakterer, er et mest mulig inkluderende tilbud. Samtidig ville det være vanskelig å rangere studentene rettferdig, fordi de har ulik bakgrunn og kommer fra ulike land.

Fellesnevneren er at de har fått plass på masterstudiet ved Norges Handelshøyskole.

Kredittanalytiker Thea Kleive Tobiassen i Odin-fondene er enig i at kapitalforvaltning har et rykte som tallfokusert . — I virkeligheten passer dette for mange ulike profesjoner, sier Tobiassen.

— Derfor tenker vi at så lenge de har kommet inn på masterprogrammet vårt, så holder det. Og vi vil vurdere studentene ut fra en kombinasjon av motivasjon, personlighet og profil. Vi intervjuer dem for å finne ut av dette, sier Darya Yuferova.

Thea Kleive Tobiassen er kredittanalytiker i Odin-fondene. Hun representerer en av arbeidsplassene som skal ta imot studenter fra kurset til praksisplasser.

— Det er nok riktig at kapitalforvaltning har fått et omdømme som et litt hardt fag, mens virkeligheten er annerledes. For meg opplever jeg at arbeidet er langt mer variert og passer for folk med ulik bakgrunn, sier Thea Kleive Tobiassen.

Intervjumetodikk

Metoden er basert på KIRA-videointervju, som forsøker å kartlegge helheten av kandidatenes egenskaper.

— I en standard prosess ville du skrive et motivasjonsbrev. Her er intervjuene en erstatning for disse. Studentene vil heller ikke få de samme spørsmålene. Dette vil være en dynamisk kartlegging. Det betyr at vi får et øyeblikksbilde av hva kandidatene svarer, og ikke noe veldig forberedt, forklarer Yuferova.

— Hvordan tror du det å vektlegge motivasjon vil påvirke hvem som søker seg til dette kurset?

— Vi må vente og se. Jeg tror vi får en mer allsidig gruppe av studenter. Også de som har tatt kurs innen kapitalforvaltning, men ikke følt at de har fått det helt til. Samtidig har de interesse for faget og er i prinsippet motivert.

— Vi må vente og se. Jeg tror vi får en mer allsidig gruppe av studenter. Også de som har tatt kurs innen kapitalforvaltning, men ikke følt at de har fått det helt til, sier førsteamanuensis Darya Yuferova ved Norges Handelshøyskole.

— Finans- og kapitalforvaltning har tradisjonelt gjerne blitt valgt av de mer «harde» studentene som sørger for å ha de beste karakterene. Hvordan vil en slik metodikk påvirke deres interesse?

— Det er faktisk en av grunnene til at vi kjører opptaket til dette kurset på denne måten. For å bevise at det ikke nødvendigvis er slik som du sier. Du har sikkert sett TV-serien «Exit» og de typene som spiller finansfolkene der? Det er ikke slik i virkeligheten. Kapitalforvaltning er svært diversifisert, også med tanke på hvem som jobber der, sier Darya Yuferova.

— Men det er vel ikke helt feil?

— Nei, kanskje det også er slike der. Men det er også mange som kommer fra helt andre disipliner, som har mer bakgrunn fra humaniora og andre fag enn de som fokuserer på harde tall og økonomistørrelser. Vi ønsker å vise studenter med andre typer personlighet at kapitalforvaltning også kan være noe for dem.

— Så det betyr at personer med en mer humanistisk bakgrunn kan passe inn her?

— Ja, i teorien. Nå er det jo slik at det ikke er mange på NHHs masterprogrammer som kommer fra humaniora. Men vi ønsker iallfall å åpne opp for at det ikke bare er «finansgutta» som passer inn i kapitalforvaltning, sier Darya Yuferova.

Powered by Labrador CMS