tverrfaglighet

Samarbeider for bedre tilbud til pasienter med Parkinson

Etter modell fra Nederland skal ParkinsonNet i Norge få profesjoner til å jobbe på tvers.

Per Ola Wold-Olsen vil skape samarbeid på tvers av helseprofesjoner.
Publisert

Per Ola Wold-Olsen er koordinator i ParkinsonNet Oslo og holder til på Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

Han forteller at det tverrfaglige samarbeidet i ParkinsonNet skal bidra til at de som har Parkinsons sykdom, eller er pårørende, får optimal behandling og best mulig livskvalitet, der du bor.

— Skal vi få til det, trenger pasientene å komme i kontakt med helsepersonell og fagpersoner som har god kunnskap om sykdommen.

Tiltaket er laget etter modell av et tilsvarende prosjekt i Nederland, som kan vise til svært god effekt for denne pasientgruppen. Tanken er også at man skal kunne jobbe tilsvarende opp mot ander pasientgrupper, pasienter med felles diagnose.

Første kurs på OsloMet

Hovedelementene i ParkinsonNet er opplæring, nettverk og samhandling. Fagnettverket er under utvikling og består så langt av fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopeder og sykepleiere.

— Denne høsten har vi en rekke kurs landet rundt. det første skal holdes på OsloMet i september. vi har 200 plasser her, og 140 av dem er allerede booket, sier Wold-Olsen til Khrono.

Han forteller at grunnen til at man har valgt OsloMet som sted, at man der har svært mange ulike utdanninger av helsepersonell samlet, også profesjoner som per i dag ikke er etablert i nettverket, men som kan bli det.

Powered by Labrador CMS