veterinærutdanningen

Samfunnet skriker etter veterinærer. Regjeringen bygger ned

Veterinærutdanningen fikk 20 nye studieplasser i 2020. I Ås var man sikre på at disse plassene var permanente, men nå er plassene borte i forslaget til statsbudsjett for 2024.

NMBUs dyresykhus ble åpnet i januar 2021, midt udner pandemien. Dekan Anne Storset viser journalister rundt.
Publisert

Ås (Khrono): Jubelen stod i taket i Ås da det 26. mai 2020 kom 20 nye studieplasser til veterinærutdanningen ved Veterinærhøgskolen. 

Fakta

Det nye veterinærbygget på campus Ås

  • 63.100 kvm (Veterinærbygget, inkl. Fellesbygget på 2.100 kvm). I tillegg: 11.800 kvm (Senter for husdyrforsøk)
  • Byggestart i 2013, ble ferdigstilt i 2021, etter fem forsinkelser.
  • Kostnader: 8,5 mrd. kr.
  • Statsbygg har hatt ansvaret for det nye veterinærbygget på Campus Ås der Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen er samlokaliseret.
  • Veterinærhøgskolen er en del av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), mens Veterinærinstituttet er et selvstendig biomedisinsk forskningsinstitutt.
  • Det nye veterinærbygget består i realiteten av åtte sammenknyttede bygninger med tilsammen 2400 rom. Det inneholder tradisjonelle undervisningsarealer, kontorer, bibliotek og kantine. I tillegg vil det romme spesialarealer som laboratorier, dyrestaller, dyrehospital og akvarier m.m.

(Bildet viser åpningen av Veterinærbygget høsten 2021, med Dronning Sonja til stede.)

Kilde: Fra Statsbyggs sider om prosjektet Campus Ås

Dermed gikk man fra 70 til 90 studieplasser, slik Stortinget lovet man skulle da flyttingen fra Oslo til Ås, ble vedtatt i 2008. Det nye bygget er også dimensjonert for minst 90 studieplasser, ikke 70 som man hadde.

Veterinærmangelen i Norge er også stor, og plassene kom godt med, med tanke på økonomien ikke bare til Veterinærhøgskolen, men også universitetet den ligger ved, NMBU i Ås. Nytt veterinærbygg og flytting har kostet dyrt.

— Stor overraskelse at plassene er borte

Det er en grundig sjekk av forslag til statsbudsjett som har avdekket dette overraskende nedtrekket av studieplasser, sett med Veteinærhøgskolens øyne.

Anne Storset er dekan ved Veterinærhøgskolen ved NMBU. Storset bekrefter at det kom som en stor negativ overraskelse på dem at de 20 studieplassene man tok for gitt var permanente nå er strøket i forslag til statsbudsjett.

— Vi har en stor veterinærmangel i Norge. Vi har oppjustert til å ta opp 90 studenter hvert år, men hvis dette forslaget står seg må vi nedjustere. Det er svært dyrt å utdanne veterinærstudenter. Vi har ikke økonomi til å finansiere dette uten studieplassfinansiering fra Kunnskapsdepartementet, sier Storset.

— Å få bukt med noe av veterinærmangelen er viktig for dyrehelsa i Norge, det er viktig for trygg mat, og det er viktig for å kunne opprettholde et jordbruk i hele landet, sier hun.

Den første kunden ved dyresykehuset knyttet til veterinærhøgskolen i det nye bygget i Ås

Storset forteller at hun antar nedtrekket har kommet fordi de 20 studieplassene ble gitt samtidig med nær 4000 andre studieplasser i daværende regjerings Utdanningsløft i forbindelse med koronapandemien.

— Disse studieplassene oppfattet vi at var uavhengige av koronapandemien, siden de hadde vært planlagt i lang tid som en del av den store satsingen på det nye veterinærbygget. Vi er i dialog med både politikere og departementet, og har håp om at dette blir rettet opp i, sier Storset, og legger til:

— Vi har lagt om vår studieplan for å kunne ha 90 studenter per kull. Vi har oppfattet at dette var pålagt oss ved flyttingen. Det har vært et stort løft for oss. Samtidig: Samfunnet har gjort en kjempeinvestering i det nye bygget her i Ås, det er veldig forunderlig for oss hvis man ikke skal utnytte denne mangemilliardinvesteringen fullt ut.

Oppe i Khrono-debatt tirsdag

Til stede på Khrono-debatten om missions tirsdag, var også Anne Gravdal hovedtillitsvalgt fra Akademikerne ved NMBU. Hun konfronterte stortingspolitikerne Marit Knutsdatter Strand og Kari-Anne Jønnes med de 20 plassene som er forsvunnet.

— Ute i distriktene er det veterinærmangel. Vi trenger virkelig flere veterinærplasser. Altså studieplasser. Vi har et fantastisk nytt bygg som kan huse disse. Vi har nesten ikke frafall i den utdanning, og masse god søkere, poengterte Gravdal.

— Så vidt jeg forstår er dette et nedtrekk knyttet til utdanningsløftet, og dette kom opp i budsjetthøringen til komiteen i forrige uke. Vi har nå bedt departementet om litt grunnlag for hva det er som har skjedd der, og når vi vet mer ta stilling til det deretter, svarte Strand.

Utdanningsløftet

De 20 studieplassene striden står om kom i forbindelse det regjeringen Solberg den gang kalte Utdanningsløftet, der man i kjølvannet av koronapandemien opprettet hele 4000 nye studieplasser. 20 studieplasser til veterinærutdanningen stod på denne listen.

Det ble ikke sagt i pressemeldingen den gang at studieplassene var midlertidige, men som man er kjent med er pengene til studieplassene trukket inn. Det skjer ett år før tidligere enn det institusjonene ble varslet om da koronakrisen ebbet ut. 

Veterinærhøgskolen på sin side var, på grunn av løftene fra 2008, sikre på at deres studieplasser var permanente.

Ble lovet allerede i 2008

Da Stortinget i 2008 vedtok å flytte Veterinærhøgskolen til Ås, vedtok de også å øke studiekapasiteten ved veterinærutdanningen med 20 plasser. 

Flyytingen av veterinærhøgskolen ble vedtatt i 2008. I januar 2021 flyttet de første inn og begynte å bruke bygget som har kostet mange milliarder.

Det nye Veterinærbygget på Ås er bygget med utgangspunkt i at veterinærutdanningen skal ha 90 studieplasser. Før man flyttet hadde man 70 studieplasser, og NMBU påpeker at de 20 ekstra plassene med andre ord etter deres syn var en forutsetning for Stortingets vedtak om dimensjoneringen av bygget.

Finansieringen av de 20 ekstra studieplassene lå imidlertid ikke i statsbudsjettet for 2020, men dukket opp i revidert nasjonalbudsjett i mai 2020. 

— Dette er svært gledelig for det har vært knyttet usikkerhet til dette, sa dekan Anne Storset, den gang til nmbu.no.

Powered by Labrador CMS