Universitetet i Oslo

Samler støtte for universitets­ansatt som ble utsatt for rasisme

I 2017 ble Universitetet i Oslo felt for å ikke ha forhindret rasistisk trakassering av en ansatt. Tre år senere har nesten 1000 personer skrevet under på en opprop for å gi Nyojah Rogers Ali Adam «verdig arbeid».

Nyojah Rogers Ali Adam har vært ansatt ved Eiendomsavdelingen ved Universitetet i Oslo siden 1991.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I 2017 fortalte Nyojah Rogers Ali Adam om rasismen han har blitt utsatt for gjennom mange år som ansatt ved Universitetet i Oslo (UiO).

Adam fortalte, først anonymt i studentavisen Universitas, om en ukultur ved Eiendomsavdelingen der han ble kalt «neger», «svarting», «svart apekatt», «negerarbeid er for ham og andre lik ham» og «driftsleder for negerarbeid». Saken ble klaget inn til Likestillings- og diskrimineringsombudet, som slo fast at UiO gjorde ikke nok for å hindre trakassering på arbeidsplassen.

Men hva har skjedd siden?

En underskriftskampanje, som har samlet nesten 1000 underskrifter i skrivende stund, stiller spørsmål ved hvilke konsekvenser saken har fått ansatte som kom med de rasistiske ytringene, og krever at UiO kommer med klare retningslinjer mot rasisme. Det kreves også at håndtering av rasismeanklager får en mer sentral rolle i retningslinjene mot trakassering ved UiO.

Kampanjen er et initiativ fra African Student Association (ASA), og ble først omtalt av Klassekampen.

Fakta

Dette er #HvaNåUiO-oppropet

Oppropet er startet av African Student Association.

Initiativtagerne krever rettferdighet for Universitetet i Oslo-ansatte Nyojah Rogers Ali Adam og at rasismen på Universitetet i Oslo stopper.

I oppropet krever initiativtagerne

at:

  • UiO kommer med klare retningslinjer mot rasisme og håndhever en null- toleransepolitikk og at håndtering av rasismeanklager får en mer sentral rolle i retningslinjene mot trakassering ved UiO.
  • At rasisme inkluderes som en egen form for trakassering i retningslinjene ved UiO – Mangfold er mer enn bare kjønn!
  • Oppdatere Si-Ifra Systemet slik at det inkluderer rasisme og etnisk diskriminering
  • Gi verdig arbeid til Adam – teknisk arbeid som reflekterer hans kvalifikasjoner, ekspertise, fagkunnskap og ønsker!

Hevder Adam får færre tekniske oppgaver

Mohamed Awil, leder av ASA ved UiO, sier til Klassekampen at saken til Adam er det groveste eksemplet på institusjonell rasisme ved UiO.

— Adam har likevel ikke fått noen som helst kompensasjon. Dette er ikke bare en enkeltsak, men et symptom på et mye større problem ved universitetet, sier Awil til Klassekampen.

Et punkt som Adam ikke fikk medhold i av Likestillings- og diskrimineringsombudet, er at han ble diskriminert i fordeling av arbeidsoppgaver.

Det argumenterer Akhenaton Oddvar de Leon, daglig leder i Organisasjonen mot offentlig diskriminering, mot til Klassekampen. Han sier til avisa at Adam fikk flere tekniske oppgaver da han startet å jobbe ved UiO i 1991 enn han har i dag. Til tross for at Adam i mellomtiden har tatt videreutdanning i klima, energi og miljø i bygg ved Fagskolen Oslo Akershus. Derfor krever de at Adam får «verdig arbeid - teknisk arbeid som reflekterer hans kvalifikasjoner, ekspertise, fagkunnskap og ønsker».

Han mener rektor Svein Stølen har fritatt seg selv for ansvar.

— Han har overlatt å løse problemet til de samme personene som ikke klarte å forhindre rasistisk trakassering i Eiendomsavdelingen. Stølen er øverste ansvarlig og skulle gått inn personlig for å rydde opp, sier de Leon til Klassekampen.

Stølen ønsker ikke å kommentere saken

Rektor Svein Stølen sier til Klassekampen at han aldri kommenterer enkeltsaker.

— Når det gjelder saken i Likestillings- og diskrimineringsombudet, hvor denne personen fikk delvis medhold, så har vi tatt uttalelsen til etterretning og beklaget gjentatte ganger overfor vedkommende, sier han.

Rektor Svein Stølen sier at det antirasistiske arbeidet er høyt prioritert ved UiO.

Han sier videre at det antirasistiske arbeidet er høyt prioritert ved universitetet.

— Vi tar alle varsler på høyeste alvor og mener at vi har et system som fungerer for alle typer forhold, også for rasismesaker. Mangfold står høyt på min agenda, det var også derfor jeg la vekt på dette i min første velkomsttale til studentene, sier Stølen til Klassekampen.

Klassekampen skriver at Adam er klar over at saken skrives, men at han ikke ønsker å uttale seg.

Powered by Labrador CMS