Fra studiestart ved Universitetet i Agder høsten 2018. Foto: Saara Ojanen /UiA

Universitetet i Agder har størst vekst blant landets universiteter

Universiteter og opptak. Universitetet i Agder opplever størst vekst i førstevalgssøkere blant universitetene.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Universitetet i Agder (UiA) har en vekst i antall førstevalgssøkere på 3 prosent, til 6.825 førstevalgsøkere – en vekst på knappe 200, heter det i en pressemelding fra UiA. Sammenlignet med landssnittet som viser en nedgang på 2,3 prosent for alle institusjonene er dette der den prosentvise veksten er størst blant universitetene.

Fakta

Samordna opptak 2019

138.732 personer har per 16. april 2019 søkt studieplass til høyere utdanning gjennom Samordna opptak ved Unit (Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning). Dette er 3272 færre søkere enn i 2018, det vil si en nedgang på 2,3 prosent.

Sykepleieutdanningen har størst nedgang på 18,7 prosent.

Grunnskolelærerutdanningene og lektorutdanningene har nedgang i førstevalgssøkere. Utdanningene for barnehgaelærere har vekst.

6 utdanningsområder har en økning i antall førstevalgssøkere, mens 10 utdanningsområder har en nedgang sammenlignet med søkningen i fjor. Det er store variasjoner i antall søkere til de ulike utdanningsområdene.

Informasjonsteknologi har 378 flere førstevalgssøkere enn i 2018, noe som utgjør vekst på 6,3 %.

Kilde: samordna opptak

— Vi er godt fornøyd med at søkertallene går opp, og tolker dette som et tegn på at UiA er et attraktivt universitet. Vi er glade for solid søkning til både helsefag, lærerutdanning og økonomisk-administrative utdanninger, som er UiAs største utdanningsområder i Samordna opptak, sier studiedirektør Greta Hilding, i følge uia.no.

Vi er godt fornøyd med at søkertallene går opp, og tolker dette som et tegn på at UiA er et attraktivt universitet.

Greta Hilding

Ved Avdeling for lærerutdanning har tallet på søkere til PPU – praktisk-pedagogisk utdanning – sunket kraftig, som ventet. UiA trekker fram at det henger sammen med nye og strengere opptakskrav fastsatt nasjonalt.

Nedgang for sykepleie

Også sykepleieutdanningene ved UiA opplever nedgang i søkertallene, i tråd med situasjonen for alle landets sykepleieutdanninger. Totalt sett er nedgangen på 20 prosent i antall førstevalgsøkere til sykepleie ved UiA. Det er litt mer enn nedgangen på 18,7 prosent på landsbasis.

UiA er først i Norge med etterlengtet femårige masterstudiet i barnevern som er utviklet i tett samarbeid med eksterne partnere, særlig Kristiansand kommune og Abup – Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet sykehus HF. UiA fikk tildelt nye studieplasser til dette studiet i 2019.

— Vi er selvsagt glade for at så mange søker barnevernstudiet, men vi har ventet god søkning, sier dekan Anne Halvorsen ved Fakultet for samfunnsvitenskap.

— Vi er også glade for at den gode søkningen til dette studiet ikke ser ut til å ha gått ut over søkningen til andre studier.

Ved samme fakultet har studiet i Sosialt arbeid – tidligere sosionom – også i år svært mange førstevalgsøkere (417 mot 400 i fjor), mens vernepleiestudiet ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap har klar vekst fra 212 førstevalgsøkere i fjor til 232 i år.

USN: God vekst på maritime utdanninger og fornøyd med kvinneandel

Dette opptaket er første gang studentene kunne søke seg til Universitetet i Sørøst-Norge som jo oppnådde sin universitetsstatus i mai 2018.

Søkningen til universitetet viser en liten nedgang fra fjoråret på 0,3 prosent, men nedgangen er altså lavere enn for snittet i landet.

— Vi rekrutterer fortsatt sterkt fra egen region, samtidig som vi styrker vår nasjonale posisjon. Dette er i tråd med våre ambisjoner som høyere utdanningsinstitusjon, sier rektor Petter Aasen, i en pressemelding fra USN.

De maritime studiene ved USN har en tydelig fremgang på hele 38,4 prosent, noe som overgår den nasjonale økningen på 15,3 prosent.

Når det gjelder ingeniørstudiene går tallene ned med 4,5 prosent på nasjonalt nivå, mens USN opplever en svak økning på 0,6 prosent. En stor inngang til våre ingeniørstudier skjer via såkalt Y-vei og TRES, og her ser vi samme tendens med oppgang på 0,3 prosent.

Foruten de sterke søkertallene kan USN glede seg over at det blir stadig flere kvinner på de maritime og teknologiske utdanningene. 30 prosent av studentmassen ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag er nå kvinner.

IT-utdanningene ved USN har en samlet oppgang på 7,7 prosent fra i fjor.

UiT Norges arktiske universitet: Nedgang på 6,21 prosent

Anne Husebekk, rektor UiT Norges arktiske universitet. Foto: Siri Øverland Eriksen

8272 søkere har UiT Norges arktiske universitet som sitt førstevalg. De siste fem årene har søkertallet økt med 25 prosent, heter det i en pressemelding fra UiT Norges arktiske universitet.

I fjor hadde UiT en økning i antall søkere på 14,34 prosent, snittet for alle utdanningsinstitusjonene i Norge var på 4,73 prosent.

I år er nedgangen ved UiT på 6,21 prosent, mens landsgjennomsnittet viser en nedgang på 2,3 prosent.

— Vi er fornøyd med årets søkertall, sier Anne Husebekk, rektor ved UiT, tross liten nedgang i år, viser hun til veksten totalt sett de siste fem årene.

Stadig flere ønsker å studere ved UiT sine campus i Harstad, Narvik og Alta. Størst økning har barnevernstudiet i Harstad. Her konkurrerer 72 søkere om 36 plasser, en økning på 60 prosent sammenlignet med fjoråret.

— Det er også svært gledelig å se at så mange ønsker å studere idrettsfag hos oss, sier Anne Husebekk.

Den største økningen til idrettsfagene er i Alta, hvor søkertallene til både årsstudium og bachelorprogrammet på idrett viser en solid oppgang.

— Undersøkelser viser at vi leverer gode kandidater som arbeidslivet trenger og som igjen fører til at studentene vil ta sin utdanning hos oss. Det er vi svært glade for, sier Anne Husebekk, i følge uit.no.

På UiT er det i år vanskeligst å få studieplass på bachelor i luftfartsfag og paramedisin.

Også på UiT har de nedgang både i søkertalla til sykepleieutdanningene og lærerutdanningene, i tråd med tallene for resten av landet.

Vekst totalt for Universitetet i Stavanger

Fire av de fem mest søkte studiene til Universitetet i Stavanger (UiS) i år, er innenfor helse og omsorg. Den nye utdanningen i paramedisin har nesten 40 primærsøkere per studieplass, heter det i pressemelding fra universitetet.

6038 studiesøkere har UiS som førstevalg i år, viser tall fra Samordna opptak (SO).

Det er den høyeste søkningen til grunnutdanninger ved UiS noensinne, ogen vekst på 0,5 prosent.

— Med oppgangstider i arbeidsmarkedet samt mindre kull i søkergruppen er dette gode tall for UiS. Vi er glade for at stadig flere vil studere hos oss. Universitetet vårt er attraktivt og Stavanger er en ettertraktet studentby, sier seniorrådgiver Susanna King ved strategi- og kommunikasjonsavdelingen ved UiS, i følge uis.no.

Sykepleierutdanningen ved UiS har 744 primærsøkere til 295 studieplasser. Det er en nedgang fra rekorden i fjor. Nedgangen skyldes trolig økte krav til norsk- og matematikkunnskaper nasjonalt, samt flere bachelorstudier å velge mellom innenfor helsefag.

Antallet søkere til petroleumsrelaterte utdanninger øker i år med 17 prosent til bachelor- og femårige utdanninger og med 1,5 prosent til de toårige masterutdanningene. Også de internasjonale søkerne har fortsatt stor interesse for petroleumsrelaterte utdanninger med 818 primærsøkere til 65 studieplasser.

Stadig flere søker seg til OsloMet

Over 15.000 søkere har OsloMet som sitt førstevalg, viser årets tall fra Samordna opptak. Det er stor interesse for teknologifag, som har 15 prosent flere søkere sammenlignet med i fjor, heter det i pressemelding fra OsloMet.

— Vi er veldig fornøyde med at stadig flere søker seg til OsloMet. Selv i et år hvor det er nasjonal nedgang i søkertallene, viser OsloMet at vi har attraktive og relevante utdanninger for dagens unge, sier prorektor for utdanning ved OsloMet, Nina Waaler.

Anvendt datateknologi er blant studiene som fortsetter å øke, med over 30 prosent flere søkere enn i fjor.

— Det er spesielt oppløftende å se at antallet kvinnelige søkere til teknologistudier øker også i år, sier Waaler.

På bachelorstudiet i anvendt datateknologi er nå over en fjerdedel av søkerne kvinner, og også på flere andre teknologifag øker jenteandelen.

Færre enn i fjor søker seg til sykepleierutdanning, men nedgangen ved OsloMet er lavere enn i landet for øvrig.

— Sykepleierutdanningen ved OsloMet er fortsatt en av de mest populære utdanningene i landet, og vi fyller plassene med godt kvalifiserte kandidater, sier Waaler.

Nesten 9 prosent flere enn i fjor vil bli barnehagelærere, mens grunnskolelærerutdanningene har en nedgang i søkertallene og er tilbake på omtrent samme nivå som for to år siden.

UiO: Tre søkere per studieplass

Universitetet i Oslo (UiO) har tre søkere per studieplass, viser søkertallene til høyere utdanning, som ble offentliggjort i dag. Men UiO som andre har nedgang i søkertallene. nedgangen for UiO sin el er på 5 prosent, godt over landsgjennomsnittet.

Profesjonsstudiet i psykologi er fortsatt det mest populære studieprogrammet, mens nye og tverrfaglige studieprogrammer også gjør det svært godt. Det tverrfaglige Honours-programmet innen realfag og humaniora har henholdsvis 7,3 og 6,4 søkere per studieplass, heter det i en pressemelding fra UiO.

— Det er svært gledelig å se at nye og fremtidsrettede studietilbud slår an. Honours-programmet kombinerer tung disiplinkunnskap og tverrfaglighet og er et studieprogram som beveger seg på tvers av de humanistiske og naturvitenskapelige fagene. Skal vi for eksempel nå FNs bærekraftsmål, må vi tenke på tvers av tradisjonelle fagdisipliner, slik Honours-programmet gjør, sier prorektor for utdanning, Gro Bjørnerud Mo, i følge uio.no.

Hele 18164 søkere hadde studier ved UiO som sitt førstevalg. Det betyr at UiO har tre søkere per studieplass. For første gang siden 2010 har det vært en nedgang i søkning til høyere utdanning nasjonalt og for UiOs del er denne nedgangen på fem prosent.

— Årets søkertall viser flere tendenser, blant annet at søkerne er på leting etter tverrfaglighet, bredde og spiss, og ulike utdanningstyper. Sånn sett viser tallene aktualiteten for et universitet med så stor bredde i fag som UiO har. Jeg er glad for å se at så mange fortsatt ønsker å bygge fremtiden sin hos oss ved UiO, sier Bjørnerud Mo.

Juss på UiB med flest førstevalgssøkere

I alt 10.492 søkere har studier ved Universitetet i Bergen (UiB) som førstevalg. Juss, psykologi, medisin, medie- og IKT-fag trekker flest søkere.

— Ved UiB er vi svært glade for at så mange søkere har oss som førstevalg. Det viser at vi er attraktive, og vi skal gjøre vårt beste for at studentene vil trives hos oss, både faglig og sosialt, sier Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved UiB, i en pressemelding.

UiB skriver at de over lang tid har bygd opp et av landets fremste fagmiljøer i Norden innen kryptologi, kodeteori og datasikkerhet.

Nå følger studentene etter. I alt 74 studenter ønsker å ta en utdanning innen datasikkerhet. Dette er 25 prosent flere enn i fjor, skriver universitetet på sine nettsider.

— Ved UiB vil disse studentene få en utdanning som gjør dem til Norges beste innen datasikkerhet, og dermed er de også sikret gode jobbmuligheter når de er ferdig utdannet, sier Samdal.

Flere av studiene som i år opplever en økning i antallet søkere holder til i Media City Bergen. I medieklyngen samarbeider UiB med flere av landets sterkeste innovasjons – og teknologimiljøer om å tilby en svært moderne utdanning innen medieproduksjon og IT, der studentene får mye praksiserfaring.

Både bachelor i journalistikk, medier og kommunikasjon, TV-produksjon og medie- og interaksjonsdesign har flere førstevalgssøkere enn i fjor.

Juss er fortsatt landets mest populære studieprogram, skriver På Høyden. Mastergrad i rettsvitenskap er også det studiet som har flest søkere ved UiB. I alt 1855 førstevalgssøkere ønsker å studere juss i Bergen. Dette er en oppgang fra 1754 i 2018.

Nord: nedgang som landsgjennomsnittet

Tall fra Samordna opptak viser at 5344 søkere har Nord universitet som sitt førstevalg. Dette er en viss nedgang fra 2018, men en oppgang fra 2017-tallene.

Nord: En av få med oppgang på grunnskolelærer

Tall fra Samordna opptak viser at Nord universitet samlet har 3,8 prosent nedgang i førstevalgssøkere.

Nord universitet opplever en gledelig økning i interessen for grunnskolelærerutdanningene, heter det i en pressemelding fra universitetet.

I 2019 er det 349 søkere til grunnskolelærer 1-7 og grunnskolelærer 5-10, mens tilsvarende tall i 2018 var 325.

Nord trekker fram at 963 førsteprioritetssøkere har søkt økonomi og administrasjonsutdanning, en oppgang fra både 2017 og 2018. Det er også vekst i antallet søkere på studier innenfor blå og grønn sektor.

Av de fem studiene som har høyest søkertall ved universitetet er paramedisin (12 søkere per studieplass), dyrepleie (åtte søkere per studieplass), sykepleieutdanningen i Vesterålen (fem søkere per studieplass), Havbruksdrift og ledelse (4,8 søkere per studieplass) og det nye studiet Personalledelse og kompetanseutvikling i Levanger (3,3 søkere per studieplass).

— Universitetet har attraktive utdanninger og gode fagmiljøer som studentene etterspør, og det er oppløftende, sier Levi Gårseth-Nesbakk, i følge nord.no.

NTNU: Større nedgang enn snittet

NTNU har totalt sett 3,85 prosent færre søkere enn i fjor. Nasjonalt går søkertallene ned med 2,3 prosent. Flere søker sivilingeniørstudier, mens færre søker sykepleie og ingeniør.

— Vi er totalt sett svært godt fornøyd med årets søkertall, fastslår prorektor for utdanning ved NTNU, Anne Borg, i en pressemelding.

— NTNU har i de senere år hatt en positiv utvikling i søkertallene. 2018 var et spesielt godt år, og nå i 2019 er vi tilbake på et nivå som er mer representativt for trenden de siste årene, sier Borg.

Flere søker femårige masterprogram innen teknologi (sivilingeniør). Etter en nedgang i søkingen til sivilingeniørstudiene fra 2015 til 2017 begynte pilen å peke oppover igjen i fjor. Denne trenden fortsetter i år, heter det på ntnu.no.

To av tre som søker studier innen teknologifagene, søker på de femårige studieløpene for å bli sivilingeniør eller sivilarkitekt.

NTNU har også flere søkere til studier i informasjonsteknologi. Økningen gjelder nasjonalt, men er betydelig sterkere ved NTNU.

Samtidig har NTNU færre søkere på treårige ingeniørstudier i år, og også på NTNU merker man nedgang på sykepleie.

For alle studier sett under ett har NTNU omtrent like mange kvinnelige som mannlige førstevalgssøkere, med en liten overvekt av kvinnelige (50,25 prosent).

Innen ulike fagområder er det likevel store skjevheter. En positiv utvikling ses innen teknologifagene, hvor andelen kvinnelige søkere har gått opp med mellom 3,3 og 4,1 prosentpoeng fra i fjor, heter det på ntnu.no.

Vekst også for NMBU

Det totale antall søkere til NMBU viser en økning på 2,5 prosent. Antall søkere som har studier ved NMBU som sitt førstevalg holder seg på fjorårets nivå og viser at NMBU blir stadig mer aktuelt som studiested for stadig større grupper.

— Vi er veldig tilfredse med den gode søkningen til våre studier tatt i betraktning en nedgang nasjonalt, sier Solve Sæbø, prorektor for utdanning, i en pressemelding fra NMBU.

Han fortsetter:

— Jeg tror også at stadig flere studenter som søker seg til NMBU har søkt seg til oss på grunn av vårt fokus på bærekraftsspørsmålene. Det arbeides godt på studieprogramsiden på alle fakulteter nå, både når det gjelder kvalitet og samfunnsrelevans, og jeg tror vi ser starten nå på at vi dette gjør alle våre studier enda mer attraktive blant de som skal begynne å studere. Jeg gleder meg til å følge utviklingen videre.

NMBU trekker fram at det er merkbart at «det grønne skiftet» også preger søkningen til NMBU-studiene. Grønne studier som bioteknologi, biologi, økologi og naturforvaltning og matvitenskap øker også i 2019. Utdanninger innen energi og miljøfysikk, industriell økonomi, fornybar energi og landskapsarkitektur øker også i popularitet. Årets nykommer blant studiene ved NMBU «Anvendt robotikk», ble rangert på førsteplass hos 57 søkere.

Veterinær og dyrepleierstudiene er fortsatt svært populære. Det er mange søkere per studieplass, men studiene har likevel noe færre søkere i år sammenliknet med 2018. For studier innen økonomi og administrasjon opplever NMBU i likhet med de andre utdanningsinstitusjonene en svak nedgang, heter det på nmbu.no.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS