stiftelse

Satser videre på mate­matikk og grunn­forskning

Trond Mohn og hans stiftelser vil fortsette å bidra finansielt i en særegen norsk satsing på faget matematikk.

Trond Mohn er æresdoktor ved Universitetet i Bergen. Dag Rune Olsen, som nå er rektor ved UiT Norges arktiske universitet, er glad for at Mohns og hans stiftelser viderefører satsingen på matematikk.
Trond Mohn er æresdoktor ved Universitetet i Bergen. Dag Rune Olsen, som nå er rektor ved UiT Norges arktiske universitet, er glad for at Mohns og hans stiftelser viderefører satsingen på matematikk.
Publisert Oppdatert

I 2017 ble det opprettet et eget matematikkprogram med penger fra Trond Mohn stiftelse.

Matematikkprogrammet er et samarbeid mellom Trond Mohn stiftelse, Tromsø forskningsstiftelse, Universitetet i Bergen (UiB), Universitetet i Oslo (UiO), NTNU og UiT Norges arktiske universitet, og formålet er å styrke og videreutvikle forskning i ren matematikk i Norge.

Fakta

Trond Mohn stiftelse

Bergen 20210918. Trond Mohn på vei til friidrett på Trond Mohn Games, Fana Stadion.Foto: Marit Hommedal / NTB
  • Trond Mohn stiftelse er den største allmennyttige stiftelsen som støtter forskning i Norge. Stiftelsen bidrar med finansiering av forskning på et bredt spekter av fagområder og har et langsiktig perspektiv på sine bidrag. Støtten fra stiftelsen inngår i spleiselag med offentlige forskningsmidler, og utgjør oftest ca. 50 prosent av kostnadene i det enkelte prosjekt.
  • Virksomheten i Trond Mohn stiftelse er basert på donasjoner fra Trond Mohn, Marit Mohn og Frederik Mohn. Ved inngangen til 2022 utgjorde kapitalen i stiftelsen ca. 3,1 milliarder kroner og til sammen er det tildelt ca. 1,6 milliarder kroner siden starten i 2004. Tildelinger finansieres av avkastningen av kapitalen over tid.
  • Trond Mohn stiftelse har administrasjon i Bergen med syv medarbeidere. Styret i stiftelsen har seks medlemmer og to varamedlemmer, og ledes av professor emeritus dr. med. Stener Kvinnsland.

Programmet har nå vart i fire år, og man har besluttet å videreføre prosjektet i nye to år. Programmet er også evaluert av et internasjonalt panel og får gode skussmål. I tillegg har altså de største finansieringspartnerne, Trond Mohn stiftelse og Tromsø forskningstiftelse, bestemt seg for å satse videre på prosjektet, med 20 millioner kroner.

Det heter om virkemidlene i programmet at det først og fremst er strategisk rekruttering og miljøstøtte, det viktigste tiltaket er rekruttering av fire unge fremragende matematikere, en til hvert av de samarbeidende universitetene, reisestøtte og møte- og konferansevirksomhet, felles forskerskoler, professor 2-stillinger og tiltak for å fremme kjønnsbalanse og rekruttering. Tiltakene er basert på funn fra Forskningsrådets forrige evaluering av forskning innen ren matematikk i Norge.

Viktig for landsdelen

Rektor ved UiT Norges arktiske universitet, Dag Rune Olsen, er godt fornøyd med programmet og at det blir videreført.

— Dette nasjonale programmet kan utvikle seg til et fyrtårn innen ren matematikk. Det er både gledelig og ikke minst, svært viktig for landsdelen. Søknaden om et felles Senter for fremragende forskning (SFF) mellom UiT og UiB vitner om et allerede aktivt og fruktbart samarbeid med stort potensiale for matematikkmiljøet i Tromsø, sier Olsen i en pressemelding i etterkant av at prosjektert er evaluert og det er vedtatt at programmet videreføres.

— For et breddeuniversitet som UiB, er det viktig å ha gode forskningsmiljø innen disipliner som ren matematikk, uttaler rektor ved UiB, Margareth Hagen.

Hun legger til:

— Stiftelsenes matematikksatsing tar felles nasjonale utfordringer på alvor og bidrar til et løft innen et fagfelt der Norge har lange og stolte tradisjoner.

Gode skussmål i evaluering

I en pressemelding blir det trukket fram at evalueringen av satsingen viser at fagmiljøene er styrket som følge av satsingen. I tillegg viser evalueringen av de pågående prosjektene at satsingen har bidratt til økt mobilitet, synlighet og samarbeid innen feltet, flere nasjonale avanserte kurs for master og ph.d.-studenter – sentrale elementer som ble løftet fram da Forskningsrådet sist evaluerte forskningen innen ren matematikk i Norge.

Fakta

Tromsø forskningsstiftelse (TFS)

  • Tromsø forskningsstiftelse (TFS) er en allmennyttig stiftelse som støtter forskning ved UiT Norges arktiske universitet, samt forskning ved andre institusjoner i landsdelen når dette innebærer samarbeid med UiT.
  • Stiftelsen bidrar med finansiering av forskning på et bredt spekter av fagområder.
  • Støtten fra TFS inngår i spleiselag med offentlige forskningsmidler, og utgjør normalt 30- 50 prosent av kostnadene i det enkelte prosjekt.
  • Virksomheten i TFS er basert på donasjoner fra Trond Mohn. Ved inngangen til 2022 utgjorde kapitalen i stiftelsen 246 millioner kroner.
  • Tildelinger finansieres av avkastningen på denne kapitalen over tid, samt av kapitalen. Midlene i stiftelsen skal deles ut innen 2025. Siden starten i 2007 har stiftelsen tildelt 504 millioner kroner til forskningsformål.
  • Styret i stiftelsen har fem medlemmer og to varamedlemmer, og ledes av Sveinung Hole.

Trond Mohn stiftelse og Tromsø forskningsstiftelse vil være med i to nye år og videre støtte på til sammen 20 millioner kroner er innvilget. UiT, NTNU, UiB og UiO er likeverdige partnere i prosjektet og bidrar med tilsvarende støtte.

— Vi ser et sterkt nasjonalt samarbeid, rekruttering av dyktige unge matematikere, seriøst arbeid med kjønnsbalansen og vitalisering av miljøet, uttaler daglig leder i Trond Mohn stiftelse og styreleder i Tromsø forskningsstiftelse, Sveinung Hole.

Han legger til:

— Vi er glade for å kunne bidra til en styrking av grunnforskningen i Norge.

Nye priser skal deles ut i september 2022.
Nye priser skal deles ut i september 2022.

Flere priser i september

Samarbeidsprosjektet vil arrangere sitt andre nasjonale matematikermøte i Tromsø i september 2022. På møtet lanseres det første Elizabeth Stephansen-foredraget, som bærer navnet til den første norske kvinnen som tok doktorgrad i matematikk.

I tillegg vil det nasjonale møtet være vert for Viggo Brun-prisen – som tildeles til en fremragende ung matematiker i Norge (deles ut av Norsk Matematisk forening).

Den norske matematikeren, professor emerita Ragni Piene, er inkludert i prosjektet Women of Mathematics, støttet av det nasjonale samarbeidsprosjektet.

Powered by Labrador CMS