Debatt Aino Olaisen

Sees distriktenes behov fra Oslo, Asheim?

Når noe skal standardiseres, faller ofte noe vekk. Vi mener det ville være fatalt om dette «noe» var bolyst, blilyst og skaperkraft i distriktene.

Laksemilliardær Aino Olaisen (bildet) vil lage verdens beste distriktskole og inviterer statsråd Henrik Asheim på besøk til Lovund for å vise hva distriktsnæringslivet trenger av høyere utdanning .
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Jeg viser til intervju med statsråd Aasheim i Khrono.

Jeg synes det er positivt at Statsråden ønsker å legge til rette for en fleksibel og desentralisert utdanning. Likeledes er det positivt at statsråden sier ja til lokale initiativ. Vi har tatt et lokalt initiativ som statsråden likevel sier nei til.

Først litt om bakgrunnen for initiativet, ut fra hensynet til næringslivet. Distriktsnæringene er viktige i det grønne skiftet vi står overfor i landet. Skal vi utnytte naturressursene vi har her i landet, som er viktige for opprettholdelsen av den norske velferdsstaten, trenger vi levende lokalsamfunn i distriktene.

Det er svært viktig med gode tjenester fra det offentlige for å opprettholde en levende bygd. Utdanning er en del av denne viktige tjenesteproduksjonen. Samtidig er det stor forskjell på en fådelt skole og en skole med store klasser, og lokalsamfunn i distriktene har andre styrker og svakheter enn for eksempel en by i Oslo 3. En kan ikke bruke samme metode på samtlige steder når rammevilkårene er så ulike.

Statsråden sier videre i intervjuet i Khrono at det er viktig at universitet og høgskoler tilpasser organiseringen til etterspørselen fra studentene og arbeidsmarkedet. I dette tolker jeg at det menes at utdanningene i Norge skal blant annet sørge for at næringslivet får den kompetansen næringslivet trenger.

Det legges opp til sentralisering og standardisering av norsk skole, og jeg er redd for at etterspørselen fra deler av næringslivet vil bli oversett. Når noe skal standardiseres, faller ofte noe vekk. Vi mener det ville være fatalt om dette «noe» var bolyst, blilyst og skaperkraft i distriktene. Det er viktig at skolene har mulighet til å legge til rette for utdanningsløp som er tilpasset det lokale næringsliv og lokale behov. Da trenges det forståelse for og kunnskap om samfunnene en opererer i. Sees distriktenes behov fra Oslo?

Jeg er helt enig med statsråden i at det er viktig å foreta nødvendige reformer. Endringer er viktig for å utvikle samfunnet. Like fullt påligger det reformatoren både ansvar og en mulighet til å endre retning dersom reformene en vil innføre treffer skjevt.

På vegne av styringsgruppen i Framtidens distriktsskole vil jeg invitere statsråden til et møte, gjerne på øya Lovund, der vi kan få presentere prosjektet om Framtidens distriktsskole og våre tanker.

Powered by Labrador CMS