kvinnehelse

Seks prosjekter skal dele på 60 forsknings­millioner

Skal utvikle ny kunnskap om blant annet barneleddgikt som oftest rammer jenter, og kvinners psykiske helse etter seksuelle overgrep.

Forskningsrådets tildelinger denne uken går til forskning på kvinnehelse.

Forskningsrådet bevilger 60 millioner kroner til seks ulike prosjekter rettet mot kvinnehelse.

Det skriver Forskningsrådet i en pressemelding.

Blant de som får penger er en gruppe forskere ved Oslo universitetssykehus, som får 11 millioner kroner til å forske på nye behandlingsmetoder for barn og ungdom med barneleddgikt.

Uten behandling av sykdommen kan den føre til ødelagte ledd og redusert deltakelse i skole- og arbeidsliv. Sykdommen er tre til seks ganger hyppigere hos jenter enn gutter og varer ofte inn i voksenalder, fremkommer det av pressemeldingen.

ME-prosjekt

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress får 11 millioner kroner for å forske på kvinners psykiske helse etter seksuelle overgrep blant dem som oppsøker overgrepsmottak i Norge.

— Vi trenger mer kunnskap om kvinners helse. Derfor er det så viktig at det nå settes i gang flere forskningsprosjekter som kan bidra til nettopp dette, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Hun legger til at regjeringen er opptatt av økt forskningsinnsats for bedre kvinnehelse og at de derfor har prioritert å sette av forskningsmidler til nettopp dette.

Det er stor bredde blant de ulike forskningsprosjektene som får midler, men alle kan knytte sopp mot kvinnehelse.

Universitetet i Bergen (UiB) får 11 millioner kroner til å forske på ME. Prosjektet vil undersøke om pasienter med ME har en feil i hvordan energi omsettes i celler. ME er vanligst blant kvinner.

Forskjellen i sykefravær

Forskere ved Nordlandssykehuset får 11 millioner kroner til et prosjekt der de skal undersøke forskjellen i sykefravær mellom kvinner og menn og undersøke om denne kan reduseres ved en klinisk intervensjon.

De to siste prosjektene som får midler, er et prosjekt om demens og feildiagnostisering gjennom kjønnsspesifikke biomarkeringer ved Helse Fonna i Haugesund og et prosjekt knyttet til sikkerhet og velvære under fødsel ved Sykehuset Østfold.

De to prosjektene for henholdsvis 11 og 4,9 millioner kroner hver.

— Forskningsbasert kunnskap er avgjørende for effektiv behandling og for omstilling av helsesektoren. Vi opplever en enorm interesse fra fagmiljøene som ønsker å forske på feltet, og det er lovende for kvinners helse, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

Powered by Labrador CMS