Rektor ved Kunsthøgskolen i Oslo, Jørn Mortensen, orienterte Kunnskapsdepartementet onsdag om konklusjonen i de tre varslingssakene departementet videreformidlet til høgskolen rundt årsskiftet. Foto: Ketil Blom Haugstulen
Rektor ved Kunsthøgskolen i Oslo, Jørn Mortensen, orienterte Kunnskapsdepartementet onsdag om konklusjonen i de tre varslingssakene departementet videreformidlet til høgskolen rundt årsskiftet. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Kunsthøgskolen må ut med «mange hundre tusen» for trakasseringssakene

#metoo. Kunsthøgskolen i Oslo har så langt betalt «mange hundre tusen kroner» for håndteringen av tre varslingssaker om seksuell trakassering. Og mer kan det bli hvis den avskjedigede professoren anker saken.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) har ifølge rektor Jørn Mortensen betalt en sum «i mange hundre tusen kroners klassen» for at en varslingsgruppe, ledet av ekstern advokat, har behandlet varsler om seksuell trakassering mot tre ansatte ved høgskolen.

Nå vurderer rektoren å opprette felles varslingsnemnd sammen med flere høyere utdanningsinstitusjoner.

Varslingsgruppen ved Kunsthøgskolen har jobbet i nesten seks måneder med sakene og onsdag ble konklusjonene offentlig kjent:

En professor er avskjediget, en annen ansatt sa selv opp stillingen sin tidligere i vår på grunn av anklager om seksuell trakassering. En tredje varslingssak er henlagt og avsluttet uten at det er dokumentert trakassering.

Les også: Ansatt har fått sparken etter seksuell trakassering

Jeg håper nå at konklu-sjonene vi har kommet til inngir tillit, og at vi omsider kan få sette punktum for denne prosessen.

Jørn Mortensen

Utgiftene kan komme til å løpe videre da den avskjedigede professorens advokat via mediene har varslet at professoren vil innklage vedtaket om avskjed. Klagefristen er tre uker.

Forskerforbundets advokat svarte ikke på henvendelsene fra Khrono onsdag.

Rektor Jørn Mortensen var onsdag ikke informert om en eventuell klage.

Avskjed er den alvorligste måten en arbeidsgiver kan reagere på overfor en ansatt. I motsetning til ved oppsigelse, der den ansatte kan stå i stilling til eventuelle domstolsavgjørelser er avklart, kan en som blir avskjediget måtte gå på dagen etter at første klagerunde er over. Domstolsbehandlinger kan ta flere år.

Departementet fikk varsel

Det var Kunnskapsdepartementet som først mottok varsel om den nå avskjedigede professoren i desember i fjor. Flere personer hadde varslet om samme person, og etterhvert kom det varsler og anklager om seksuell trakassering mot ytterligere to ansatte ved høgskolen.

Departementet handlet umiddelbart og kalte inn Kunsthøgskolen til møte og i et usedvanlig skarpt brev ba de Kunsthøgskolen vurdere politianmeldelse av den ene ansatte.

Les også: Departementet ber KHiO vurdere å politianmelde ansatt for trakassering

Rektor Jørn Mortensen sier til Khrono onsdag at han ikke er blitt informert om at mannen som har fått avskjed vil anke saken.

Alvorlige saker

Mortensen bekrefter at vedkommende har vært representert med advokat under behandling av saken. Den ansatte har også vært suspendert fra stillingen sin i de seks månedene behandlingen av saken har pågått.

Mortensen innrømmer at det har vært krevende saker å håndtere.

— Det har vært krevende i den forstand at det ha vært alvorlige saker og spørsmål som er tatt opp, sier han. Han legger til at det har vært ekstra utfordrende å håndtere sakene fordi de som varslet ønsket å være anonyme.

— Men det har vi respektert, sier Mortensen.

— Og det har vært viktig med kontradiksjon. Derfor har dette tatt tid, legger han til.

— Konfererte du med Kunnskapsdepartementet før dere vedtok avskjed?

— Nei, det gjorde vi ikke. Men vi orientert departementet onsdag, om alle tre sakene, sier Mortensen.

Den avskjedigede kunstprofessoren er den femte kjente professoren som får avskjed fra en høyere utdanningsinstitusjon.

Les også: Bare fire kjente tilfeller av professorer som har fått avskjed

Allmøte uten studentene

Rektor Mortensen holdt også allmøte på Kunsthøgskolen onsdag og informerte de ansatte om utfallet av sakene.

— Hvilke reaksjoner fikk du der?

— Sakene ble møtt med stort alvor, sier han.

— Men studentene - de som har blitt trakassert - har vel tatt sommerferie nå?

— Nå kjenner ikke vi til hvem som er varslerne, men det er uheldig at vi ikke rakk å avklare saken før studentene tok ferie. Det har å gjøre med at konkludering og arbeidet med reaksjonene ble mer omfattende enn vi nok forestilte oss, sier han, men forteller at studentene er orientert via epost.

— Når fikk den ansatte beskjed om at han ville bli avskjediget?

— Den ansatte fikk varsel i god tid før behandlingen i tilsettingsutvalget, i henhold til rimelig forvaltningspraksis, opplyser Mortensen.

I forrige uke ble også Kunsthøgskolens styre orientert om innhold, saksbehandling, vurdering, konklusjoner og anbefalinger, samt om at utvalget innstilte på vedtak om avskjed.

— Vedtaket om avskjed i ansettelsesorganet (TU) ble gjort tidlig denne uken, sier Mortensen.

Håper på tillit

— Jeg håper nå at konklusjonene vi har kommet til inngir tillit, og at vi omsider kan få sette punktum for denne prosessen, sier rektoren, som framover skal bruke tid på å bygge en kultur og tillit internt på Kunsthøgskolen.

Jørn Mortensen sitter også i det sentrale utvalget i Universitets- og høgskolerådet som skal jobbe mot seksuell trakassering og finne felles tiltak i akademia.

— Hva er de viktigste erfaringene du nå tar med deg dit?

— Det viktigste når man jobber med sånne saker som dette er å fokusere på det personalfaglige, heller enn det juridiske, sier han.

Han mener også at det er ulike forventninger som kan være vanskelig å innfri.

— Mediene forventer en ting, varslerne har sine forventninger, de det varsles om, de ansatte og studentene, har alle ulike forventninger som det må tas hensyn til.

Varsler har tillit

Khrono har også snakket med en av varslerne ved Kunsthøgskolen.

— Jeg har vært kritisk til den tidligere ledelsen ved Kunsthøgskolen fordi de har håndtert varsler dårlig. Men nå synes jeg det ser ut som dagens ledelse har tatt sakene på alvor denne gangen, og jeg har tillit til at de har undersøkt og gjort så godt de har kunnet, sier hun til Khrono.

Les også: Flere varsler om trakassering ved Kunsthøgskolen

Kunsthøgskolens styre har tidligere vedtatt at det skal oppnevnes en permanent varslingsnemnd ved høgskolen.

— Jeg vurderer nå å opprette en varslingsnemnd i samarbeid med flere institusjoner. Det er en dyr løsnining, men flere må kunne organisere seg sammen her, sier Mortensen.

— Hvor mye har sakene kostet KHiO så langt?

— Vi har ikke en nøyaktig oversikt per i dag, men vi snakker i mange hundre tusener kroners klassen, sier rektor Jørn Mortensen til Khrono.

Khrono har tidligere gått gjennom alle sakene til varslingsnemnda ved tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus. Fra 2013-2016 behandlet de åtte saker og betalte 2,7 millioner kroner i advokat- og psykologhonorar. Ingen av sakene fikk noen konsekvenser for de det var varslet om. I en av sakene fikk varsleren medhold fra nemnda, men høgskolens styre overprøvde nemndas avgjørelse. Bare en av varslingssakene handlet om seksuell trakassering.

Les også:

Forskerforbundets advokat svarte ikke på Khronos henvendelser onsdag.

Fakta

Varsler ved Kunsthøgskolen

Kunnskapsdepartementet mottok 18.desember 2017 varsel om seksuell trakassering ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Ifølge varslerne, som ville være anonyme, skal en ansatt over flere år ha trakassert studenter.

Kunsthøgskolens ledelse ble innkalt til møte i Kunnskapsdepartementet 21. desember.

I januar kom det også inn varsel mot ytterligere en lærer.

12. januar 2018 sendte KHiO sen redegjørelse til Kunnskapsdepartementet om hvordan saken blir fulgt opp.

I slutten av januar kom det inn ytterligere to varsler til departementet om to andre personer.

13. mars vedtok styret ved Kunsthøgskolen å opprette en permanent varslingsnemnd etter mønster fra OsloMet.

En midlertidig varslingsnemnd har håndtert de tre sakene ved KHiO de siste seks månedene.

20.juni 2018 ble det kjent at en professor får avskjed, en ansatte har sluttet frivillig, samt at en sak er henlagt/avsluttet uten at man kunne konkudere med seksuell trakassering.

Den avskjedigede professoren har tre uker på å anke vedtaket.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS