Frank Reichert skal lede arbeidet mot seksuell trakassering på universiteter og høgskoler. Mandag var han i møte med minister for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø. Hun ønsker å følge arbeidet tett. Foto: Petter Berntsen

Oppstart for arbeidet mot seksuell trakassering i akademia

Trakassering. Toppmøte i universitets- og høgskolesektoren om seksuell trakassering. Men det kan ta en stund før en kartlegging av omfanget i akademia er klart.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Minister for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø, vil synliggjøre at hun og regjeringen følger med og prioriterer arbeidet mot seksuell trakassering.

Mandag var styret for Universitets- og høgskolerådet (UHR) og deres nylig etablerte arbeidsgruppe , som skal jobbe mot seksuell trakassering, invitert til ministeren.

— Jeg er veldig glad for de initiativ UHR har tatt, sier Nybø.

— Ekstra utfordringer i akademia

Både Nybø, UHR-leder Mari Sundli Tveit og leder av UHRs arbeidsgruppe mot trakassering, Frank Reichert, er alle tre veldig godt fornøyd med dagens møte.

— Det er ingen raske løsninger på de utfordringene vi står overfor. Vi må også regne med at problemet i antall er langt høyere enn de tall eksempelvis Khrono har dokumentert og fått fram, sier Nybø i en rask kommentar rett etter møtet.

— I vår sektor har vi noen ekstra utfordringer med den ujevne maktbalansen som ligger mellom studenter og ansatte, og i vår stillingsstruktur mellom ansatte. Akademia har lenge vært tydelige på at man skal ha nulltoleranse for seksuell trakassering, men i akademia som ellers er det helt klart at dette arbeidet har skutt ekstra fart etter at #metoo-kampanjen ble etablert, sier Nybø.

— Varslerne må ivaretas

Iselin Nybø (t.v.) og Mari Sundli Tveit. Foto: Petter Berntsen

UHR-leder og rektor på NMBU, Mari Sundli Tveit, understreker at det er komplekse problemområder dette handler om, og at det er mer enn kartlegging som må stå på dagsorden.

— Vi må ha gode rutiner i sektoren for å håndtere slike saker, og varslerne må føle at de blir godt ivaretatt. Det er utrolig tøft å si fra om slike saker. Samtidig må vi ikke glemme de som blir anklaget, vi må sørge for at de også får en rettferdig behandling, sier Tveit og legger til:

— Vi er alle utålmodige med å få fortgang i arbeidet rundt disse sakene, men det er også svært viktig at arbeidet som gjøres er grundig, sier UHR-lederen.

Reichert mener UHR jobber raskt

Rektor ved Universitet i Agder, Frank Reichert har fått jobben på vegne av UHR å lede en arbeidsgruppe mot trakassering og mobbing.

— Jeg synes styret i UHR har reagert raskt, og jeg er svært glad for dette møtet kom i stand så raskt. Jeg har nettopp fått etablert denne arbeidsgruppen, Møtet med Nybø og vært eget arbeidsmøte etterpå blir en bra start for oss, sier Reichert.

Han også understreker at det ikke finnes enkle svar på utfordringene som utbredelsen av seksuell trakassering innebærer.

— Dette er noe vi må jobbe med hver dag, og vi må ta godt vare på både studenter og ansatte si slik saker.

Det er viktig at vi får et bedre tallmateriale over seksuell trakassering og mobbing, som viser seg å være langt mer alvorlige problemer enn vi trodde.

Frank Reichert

Godt over 100 registrerte saker

En ringerunde Khrono gjorde til 21 universiteter og høgskoler viste at de har godt over 100 saker som gjelder seksuell trakassering.

Da Khrono presenterte tallene i starten av februar sa Reichert at dette fremstår som et altfor lavt tall.

— Vi har indikasjoner på at det reelle antall saker er betydelig høyere, sa rektor Frank Reichert.

Arbeidsgruppen til Reichert skal bidra til å samordne UH-institusjonenes innsats for å kartlegge, forebygge og sikre gode systemer for varsling og oppfølging av mobbing og trakassering for ansatte og studenter, går det fram av mandatet fra styret i UHR.

Fant høyere tall i egen undersøkelse

Professor Ingrid Lund ved Pedagogisk Utviklingssenter (PULS) på Universitetet i Agder publiserte i 2017 en rapport om trakassering.

Studenter ved tre universiteter og to høgskoler deltok i undersøkelsen, som ble gjennomført i perioden januar-april 2017.

I undersøkelsen svarer 1 prosent av studentene, tilsvarende omtrent 3.000 studenter på landsbasis, at de er blitt utsatt for seksuell trakassering fra ansatte, mens 8 prosent sier at de er utsatt for seksuell trakassering mellom studenter.

Kartlegge bedre

En av oppgavene til utvalget som ledes av Reichert er å sørge for at institusjonene kartlegger omfanget av seksuell trakassering bedre. Arbeidsgruppen skal innhente kunnskap fra personalledere ved UHRs medlemsinstitusjoner og legge til rette for erfaringsutveksling, ifølge mandatet.

— Det er viktig at vi får et bedre tallmateriale over seksuell trakassering og mobbing, som viser seg å være langt mer alvorlige problemer enn vi trodde, sier Reichert.

Studiebarometer og ARK

— Hvordan skal kartleggingen foregå?

UHR-gruppe mot seksuell trakassering (Fra venstre) Frank Reichert, rektor UiA og leder Ingunn Ugland, sekretær, Anita Sandberg, ARK på UiO, Rønnaug Mathiassen Retterås, Likestillingsombudet, Ida Ausgulen, NSO, Morten Kjerstad Larsen, Arbeidstilsynet, og Jørn Mortensen, KHiO. (Øystein Gullvåg Holter, Elsa Mari Almås og Mariann Helen Olsen var ikke tilstede da bildet ble tatt.) Foto: Petter Berntsen

— Når det gjelder kartlegginger så henvises det til eksisterende undersøkelser som Studiebarometeret for studentene og ARK (arbeidsmiljø – og klimaundersøkelsen) for ansatte i UH-sektoren. Tanken er å inkludere spørsmål knyttet til mobbing og trakassering i disse undersøkelsene. Dette må selvsagt skje på en faglig basert og gjennomtenkt måte. Det gjenstår fortsatt å konkretisere hvordan dette skal gjøres, sier Reichert.

— Men ikke alle institusjonene er med i ARK, og det vil jo ta lang tid før resultatene av disse undersøkelsene foreligger?

— Jeg ser for meg at vi kanskje kan få departementet til å se litt på dette med institusjonene og bruk av ARK. Og kartleggingen må gjøres grundig og på en god måte. Kartlegging gjennom disse kanalene kan være en bra løsning, sier Reichert.

Første oppgave for arbeidsgruppen er å lage et program for seminaret om mobbing og trakassering på UHRs representantskapsmøte som skal holdes på den Samiske høgskolen 30. mai.

Kanskje Arendalsuka

Deretter skal arbeidsgruppen lage forslag til innhold i et nett- og modulbasert lederkurs og lage spørsmål som skal brukes i kartleggingen av seksuell trakassering og mobbing ved universitetene og høgskolene. Dette skal skje høsten 2018, og skal ende opp med en rapport som summerer opp arbeidet og gir anbefalinger til medlemsinstitusjonene.

Reichert sier at han ønsker å holde trykk på saken gjennom hele perioden og håper å få mange innspill.

— Blant annet kan Arendalsuka være en viktig mulighet her. Der ønsker jeg meg et seminar med UHR som vertskap, sier han.

Fakta

Khronos ringerunde om trakassering

En ringerunde Khrono har gjennomført til 21 høyere utdanningsinstitusjoner viser at godt over 100 saker om seksuell trakassering er registrert og kommet for en dag i løpet av #metoo-kampanjen.

Dette er saker både av ny og gammel dato og det er både saker om ansatte og studenter. Her er tallene institusjonene rapporterer:

 • UiT: 4 (til ledelsen) 22 (til studentombudet)
 • UiB: 16 UiO: 14-19 (hvorav 9 er via studentenes Si fra-system)
 • Nord: 12
 • NTNU: 11
 • UiA: 6
 • NMH: 4
 • NHH: 3
 • KHiO: 3 BI: 3 (etter #metoo, to per år før dette)
 • NMBU: 3 saker nå nylig
 • OsloMet: 2
 • Innlandet: 2 + 3 fra Høgskolen i Hedmark som er avsluttet
 • VID: 2
 • HSN: 1
 • HiMolde: 1
 • UiS: 1
 • Kristiania: 1
 • Høgskolen i Østfold: 1
 • HVL: «Noen få»
 • HiVolda: 0
Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS