Rektor Jørn Mortensen ved Kunsthøgskolen i Oslo. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Ansatt ved Kunsthøgskolen har fått sparken etter trakasseringssak

#metoo. Kunsthøgskolen i Oslo har konkludert i tre varslingssaker: Én ansatt avskjediges, en annen har sagt opp jobben og en sak legges vekk.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken blir oppdatert).

Det er Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) selv som onsdag melder på sine nettsider at tre konkrete saker nå har blitt sluttført i skolens varslingsutvalg.

Én av de tre sakene har nå ført til avskjedigelse.

Varslingsutvalget finner at «det er sannsynliggjort at det i en av sakene har forekommet brudd på allmenne normer for akseptabel adferd, tilfeller av seksuell trakassering og brudd på de etiske retningslinjene til Kunsthøgskolen i Oslo. Saken har ført til avskjed.»

Khrono omtalte først en varslingssak ved KHiO, og Kunnsapsdepartementets reaksjon, i januar.

Les også: Departementet ber KHiO vurdere å anmelde sextrakassering

I en annen varslingssak er konklusjonen at det «ikke er grunnlag for å konkludere med handlinger som representerer seksuell trakassering, men det er sannsynliggjort at det har skjedd brudd på de etiske retningslinjene til Kunsthøgskolen i Oslo», meldes det på nettsidene. Den ansatte har sagt opp sin stilling.

En tredje sak legges vekk av utvalget, som skriver at «påstanden om at det har forekommet seksuell trakassering/tilnærmelser ikke er tilstrekkelig underbygget og saken må derfor avsluttes fra varslingsutvalgets side.»

Ikke til politiet

Kunnskapsdepartementet har bedt Kunsthøgskolen om å vurdere politianmeldelse av ansatte som det ble varslet om .

Nå sier ledelsen ved KHIO at dette ikke er aktuelt.

«På bakgrunn av varslingsgruppens arbeid hvor dette også er vurdert, ser ikke Kunsthøgskolen at det foreligger grunnlag for politianmeldelse», heter det.

Har fått råd fra utvalget

Rektor Jørn Mortensen og direktør Annemarie Bechmann Hansen sier i en skriftlig orientering til ansatte og studenter at de ser alvorlig på varslingsutvalgets konklusjoner.

«Det har forekommet seksuell trakassering og det er avdekket brudd på skolens etiske retningslinjer. Nulltoleranse betyr nulltoleranse, og da er det vår plikt å sikre at dette etterleves i praksis», skriver de.

De sier videre at de har laget en handlingsplan for et trygt studie- og arbeidsmiljø på Kunsthøgskolen, og at denne vil bli revidert og fulgt opp i tiden framover.

De opplyser også at Kunsthøgskolens ledelse har fått anbefalinger fra de eksterne rådgiverne, som de vil ta med seg.

De viser også til at Jørn Mortensen sitter i UHRs arbeidsgruppe, ledet av Agder-rektor Frank Reichert, som har som mandat å bidra til å samordne UH-institusjonenes innsats for å kartlegge, forebygge og sikre gode systemer for varsling og oppfølging av mobbing og trakassering for ansatte og studenter.

Undersøkte tidligere saker

De eksterne medlemmene i utvalget kritiserer at et varsel fra 2010 ikke ble fulgt opp. Khrono er ikke kjent med om dette varselet gjelder samme sak som det ble varslet om i 2008 og 2009.

Ifølge varselet som Kunnskapsdepartementet mottok 18. desember 2017, ble tidligere ledelse ved KHiO varslet om saken fra 2008/2009, uten at det fikk noen konsekvenser og uten at atferden opphørte.

Tidligere rektor Cecilie Broch Knudsen sa til Khrono i januar i år at hun var lei seg for at denne saken ikke var blitt løst. Varselet gjaldt en ansatt ved daværende Fakultet for scenekunst som hadde seksuelt trakassert studenter.

Mortensen og Bechmann Hansen sier i sin orientering at påstanden om at Kunsthøgskolen tidligere har mottatt varsler uten at skolen har håndtert varslene forsvarlig er alvorlig og er tatt alvorlig.

«Derfor er dette undersøkt og utredet av eksterne rådgivere. Vi registrerer at de eksterne rådgiverne konkluderer med at tidligere håndtering av tidligere varsler i hovedsak har vært håndtert på en god måte, og at strukturelle forhold eller relasjoner ikke har vært til hinder for verken varslinger eller håndtering. Likevel er det en kjensgjerning at mange ikke har våget å si ifra».

Les flere saker i Khrono om seksuell trakassering ved Kunsthøgskolen.

Fakta

Varsler om trakassering ved Kunsthøgskolen

Kunnskaps-departementet mottok 18.desember 2017 varsel om seksuell trakassering ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Ifølge varslerne, som vil være anonyme, skal en ansatt over lang tid ha trakassert studenter.

Kunsthøgskolens ledelse ble innkalt til møte i Kunnskapsdepartementet 21. desember.

I januar kom det også inn varsel mot ytterligere en lærer.

12. januar 2018 har KHiO sendt en redegjørelse til Kunnskapsdepartementet om hvordan saken blir fulgt opp.

I slutten av januar kom det inn ytterligere to varsler til departementet om to andre personer.

13. mars vedtok styret ved Kunsthøgskolen å opprette en permanent varslingsnemnd etter mønster fra OsloMet.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS