Rektor Jørn Mortensen ved Kunsthøgskolen i Oslo mener at varselet om seksuell trakassering er rystende. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Departementet ber Kunsthøgskolen vurdere å anmelde sextrakassering

#metoo. Kunnskapsdepartementet har mottatt varsler om alvorlig seksuell trakassering ved Kunsthøgskolen i Oslo. Nå ber de høgskolen vurdere politianmeldelse av en av de ansatte.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Rett før jul hasteinnkalte Kunnskapsdepartementet ledelsen ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) til møte. Bakgrunnen var et varsel om alvorlig seksuell trakassering som skal ha pågått over lengre tid ved høgskolen. Ifølge et uvanlig skarpt brev til høgskolen kommer det fram at departementet ser svært alvorlig på saken. De ber også ledelsen om å vurdere arbeidsrettslige tiltak eller politianmeldelse av forholdet.

Varslet gjelder en ansatt, som skal ha seksuelt trakassert og krenket studenter, og varselet beskriver ifølge departementet, «en ukultur der dette ikke bekjempes». Departementet har i tillegg også mottatt varsler om en annen ansatt.

Rektor Jørn Mortensen ved Kunsthøgskolen beskriver i et svarbrev innholdet i varselet som «rystende» og at KHiO tar sterk avstand fra handlingene som er omtalt.

Kjenner seg ikke igjen i ukultur

Men Jørn Mortensen, som er både rektor og styreleder, kjenner seg ikke igjen i at det er en ukultur ved Kunsthøgskolen.

— Når det gjelder ukultur på KHiO hvor seksuell trakassering ikke bekjempes, så er dette en anførsel i varselet. Denne beskrivelsen kjenner jeg meg ikke igjen i, sier Mortensen til Khrono.

Kunsthøgskolen i Oslo består av Teaterhøgskolen, Operahøgskolen, Kunstakademiet og avdelinger for dans, design og kunst og håndverk. Det framgår ikke ved hvilken del av høgskolen den seksuelle trakasseringen skal ha skjedd.

Vurdere politianmeldelse

Kunnskapsdepartementet mottok varslene 18. desember 2017 og innkalte ledelsen ved Kunsthøgskolen til et hastemøte tre dager senere, den 21.desember.

«Departementet forutsetter at KHiO vurderer konsekvenser for den ansatte, herunder arbeidsrettslige konsekvenser», heter det i brevet fra Kunnskapsdepartementet til KHiO 22. desember, og videre:

Varselet gir grunnlag for å undersøke om det kan ha blitt begått straffbare forhold. Departementet ba derfor KHiO om å følge opp dette.

Toril Johansson

«Varselet gir grunnlag for å undersøke om det kan ha blitt begått straffbare forhold. Departementet forventer at KHiO følger opp dette og vurderer grunnlaget for å anmelde forhold til politiet.»

Ifølge brevet fra departementet skal tilsvarende forhold tidligere ha ført til en personalsak, og både studenthelsetjenesten i Studentsamskipnaden i Oslo og Arbeidstilsynet var involvert i 2008 og 2009. Tidligere ledelse ved Kunsthøgskolen skal ha blitt varslet, uten at det fikk konsekvenser og uten at adferden til vedkommende opphørte, går det fram av brevet.

Varsler om to ansatte

Ekspedisjonssjef Toril Johansson opplyser til Khrono at Kunnskapsdepartementet også har fått varsler som gjelder en annen ansatt ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Hun vil ikke gi opplysninger som kan identifisere varslerne, som ønsker å være anonyme.

— Departementet har fått konkrete opplysninger om at dette har foregått over lang tid. Opplysningene knytter seg til en og samme person. Tilsvarende forhold har tidligere ført til at det ble behandlet en personalsak og Kunnskapsdepartementet (KD) ønsker derfor ikke nå å gi opplysninger som kan identifisere vedkommende. KHiO er kjent med hvem varselet gjelder. KD har også mottatt varsler som gjelder en annen ansatt ved KhiO og vi ønsker heller ikke å gi opplysninger som kan identifisere denne, sier Johansson i en epost til Khrono.

Kan være straffbart

Ekspedisjonssjef Johansson påpeker videre at seksuell trakassering er forbudt og kan være straffbart.

— Varselet gir grunnlag for å undersøke om det kan ha blitt begått straffbare forhold. Departementet ba derfor KHiO om å følge opp dette, sier hun.

— Hvor uvanlig er det at Kunnskapsdepartementet får slike varsler direkte til seg?

Ekspedisjonssjef Toril Johansson i Kunnskapsdepartementet reagerer sterkt på et varsel om seksuell trakassering ved Kusnthøgskolen i Oslo. Foto: Jan-Henrik Kulberg/HSN

— Normalt er det institusjonene selv som følger opp varslingssaker. Institusjonene skal ha rutiner for å håndtere varslingssaker og varsler bør normalt rettes til institusjonene. I de tilfellene varsler likevel stiles til departementet, forholder vi oss til dette, sier Johansson.

— Hva var resultatet av møtet dere hadde med KHiO 21. desember?

— Resultatet var at departementet sendte brev til KHiO med tydelige forventninger om at høgskolen følger opp både de konkrete opplysningene og sørger for et helhetlig arbeid for å bekjempe trakassering generelt, sier hun.

Trenger mer informasjon

Rektor Jørn Mortensen sier til Khrono at Kunsthøgskolen er i prosess med Kunnskapsdepartementet om hvordan varselet skal følges opp.

Innen 12. januar må Kunsthøgskolen redegjøre for hvordan saken er fulgt opp og hvilken plan høgskolen har for videre arbeid med denne typen saker. Ifølge brevet forventer departementet at KHiO utarbeider et samlet opplegg for å sørge for kultur og holdninger der det ikke er aksept for trakassering, krenkelser eller støtende arbeid, og at dette iverksettes svært raskt.

Vi har p.t. ikke vurdert noen anmeldelse. For det første har vi for lite informasjon og videre er det i vanlige fall den fornærmede part som må anmelde. Det for tidlig å gjøre en slik vurdering.

Jørn Mortensen

— Vi jobber med oppfølging av varslingssaken, men vi trenger mer informasjon fra departementet for å kunne behandle saken i henhold til Kunsthøgskolens rutiner for varsling. Det er vi i dialog med departementet om, sier rektor og styreleder Mortensen.

Jørn Mortensen på kontoret på Kunsthøgskolen i Oslo.

Kan ikke si om de vil gå til politiet

Mortensen vil foreløpig ikke si om det er aktuelt å melde saken til politiet.

— Vi har p.t. ikke vurdert noen anmeldelse. For det første har vi for lite informasjon og videre er det i vanlige fall den fornærmede part som må anmelde. Det for tidlig å gjøre en slik vurdering, mener Mortensen.

#stilleforopptak

I én av de 40 anonyme historiene som inngår i oppropet #stilleforopptak, som er undertegnet av 590 skuespillere, forteller en tidligere ansatt ved Teaterhøgskolen om en tidligere kollega som ved flere anledninger hadde gjort seksuelle fremstøt mot studenter. Teaterhøgskolen er en av avdelingene ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Kan dette gjelde samme sak som det er varslet til Kunnskapdepartementet om?

— Jeg kan ikke spekulere i om det er samme sak eller ikke. Det blir ikke riktig, sier Jørn Mortensen.

Historie fra Teaterhøgskolen

Historien i oppropet var slik:

«Etter at jeg sluttet å jobbe på Teaterhøgskolen, fikk jeg i løpet av kort tid høre flere historier om en tidligere kollega som ved flere anledninger, mot ulike studenter, hadde gjort flere fremstøt av klar seksuell karakter. Etter min mening er maktubalansen mellom student og ansatt skremmende stor, og jeg forsto det slik at ingen av dem det gjaldt ønsket å varsle. Jeg ba verneombudet, under taushetsplikt, om å ta det med ledelsen på skolen. Etter et par dager fikk jeg vite at rektor og direktør den gangen hadde konkludert med at det kun var ondsinnet sladder. Jeg ble ikke kontaktet, selv om jeg var varsleren», går det fram av historien, som er gjengitt av Aftenposten.

En håndfull saker varslet

I et intervju som Khrono gjorde med Mortensen 13. desember, altså før varselet ble kjent, fortalte han at Kunsthøgskolenhar hatt en håndfull saker som dreier seg om seksuell trakassering i løpet av de seks årene han har vært i lederstillinger der. Mortensen var dekan ved avdeling for Kunst og håndverk i fire år og deretter rektor siden 2015.

— Det dreier seg om en håndfull saker som er det er varslet om i løpet av seks år, men jeg vil understreke at det ikke er snakk om overgrep i noen av sakene. Overgrep er straffbart og skal meldes til politiet, påpeker han.

Har spurt studentene

I tillegg til disse sakene, som er blitt varslet gjennom Kunsthøgskolens varslingsrutiner, er det avdekket en del saker der studenter rapporterer om uønsket seksuell oppmerksomhet. Det har skjedd gjennom årlige studentundersøkelser, der studentene svarer anonymt.

I den første undersøkelsen som Mortensen har sett på, som er fra studieåret 2011-12 ble det rapportert om seks tilfeller av uønsket seksuell oppmerksomhet. De neste årene varierer det mellom tre og sek tilfeller per år.

Forrige studieår, 2016-17, skjedde det en endring ved at spørsmålene i undersøkelsen ble mer finmasket, og studentene ble spurt om uønsket seksuell oppmerksomhet både fra andre studenter og fra ansatte. Dette året var det 293 studenter som svarte på undersøkelsen.

«Noe foregår her»

— Da viste svarene at det var 11 tilfeller av studenter som hadde opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet fra andre studenter, og 10 tilfeller av studenter som hadde opplevd det samme fra ansatte. Dette er ikke varsling, men undersøkelsene avdekker at det er noe som foregår her, mer enn det som blir varslet om, og dette må vi jobbe med, derfor denne handlingsplanen, sier Mortensen.

Mortensen sier at KHiO er en type institusjon der det kanskje er større mulighet for at slike saker kan oppstå.

— Vi har mange små, lukkede miljøer, med tett oppfølging av studentene. Dette er en av årsakene til at vi er så gode, men samtidig kan dette tette forholdet mellom pedagog og student føre til at man ikke sier fra om situasjoner av uønsket seksuell karakter, sier han.

Khrono har vært i kontakt med tillitsvalgt ved Kunsthøgskolen som ikke kjenner til saken. Vi har ikke lykkes å komme i kontakt med studenttillitsvalgt ved høgskolen.

Kunsthøgskolen har frist til 12.januar med å svare på Kunnskapsdepartementets krav.

Les også:

Fakta

Varsel om seksuell trakassering KHiO

KD mottok 18.desember 2017 varsel om seksuell trakassering ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Ifølge varslerne, som vil være anonyme, skal en ansatt over lang tid ha trakassert studenter.

Kunsthøgskolens ledelse ble innkalt til møte i Kunnskapsdepartementet 21. desember.

Høgskolen har fått frist til 12. januar 2018 med å redegjøre for Kunnskapsdepartementet om hvordan saken blir fulgt opp.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS