Kortnytt

Sender ut spørsmål om helse og trivsel i mars

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Styringsgruppen for Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) gjennomfører i 2021 en tilleggsundersøkelse ett år før hovedundersøkelsen i 2022. Undersøkelsen sendes ut til studentene 1. mars, og vil gå over en periode på tre uker, forteller de tre ansvarlige studentsamskipnadene i Oslo, Bergen og Trondheim.

Kari Jussie Lønning, leder styringsgruppen for Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT).

Undersøkelsen er også kjent som «Helt Ærlig»-undersøkelsen. Formålet er å kartlegge hvordan studentenes helse- og trivselssituasjon har vært det siste året. Det vil være en kortere undersøkelse enn vanlig med et utvalg av temaer som også fanger opp forhold knyttet til koronapandemien.

Undersøkelsen gjennomføres av Folkehelseinstituttet på oppdrag fra studentsamskipnadene SiO, Sammen og Sit.

— Det har vært et annerledes år for alle, og studentlivet har vært preget av digital undervisning, stengte campus, nedskalerte introduksjonsuker og sosial distansering. Etter et stort ønske fra flere aktører gjennomfører vi en tilleggsundersøkelse for å kunne fange opp hvordan studentene har det et år ut i koronapandemien, sier Kari Jussie Lønning, leder for styringsgruppen SHoT, i pressemeldingen.

Funnene fra undersøkelsen skal etter planen legges fram før sommeren 2021.

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse ble sist gjennomført i 2018 og er Norges største undersøkelse om studentenes fysiske og psykiske helse og trivsel.

— Vi ser fram til å få enda mer kunnskap om hvordan pandemien påvirker studentene, slik at vi kan møte behovene deres på gode og treffsikre måter, sier Hege Råkil, direktør for Sammen Råd & Helse, ifølge samme pressemelding.

Audhild Kvam, administrerende direktør i Sit, håper på mange og gode svar:

— For samskipnadene er det viktig å ha et godt tilrettelagt tjenestetilbud som samsvarer med studentenes behov. Denne undersøkelsen er med på å gi oss svar på hvordan vi kan bistå med økt studentvelferd og et riktig studentfokus.

(Eva Tønnessen / Khrono)

Powered by Labrador CMS