kunstig intelligens

Sensorer testet ut begrunnelser generert av kunstig intelligens

Universitetet i Agder er i gang med å evaluere prosjektet.

UiA har testet ut KI-genererte begrunnelser.

En gruppe eksamenssensorer ved Universitetet i Agder (UiA) har i et pilotprosjekt testet ut om kunstig intelligens kan effektivisere arbeidet med begrunnelser.

Den foreløpige dommen er at det finnes både ulemper og fordeler. UiA er i gang med å evaluere prosjektet.

Begrunnelsene kvalitetsikres

Måten de har gjort dette på er å bruke en språkmodell som har genrert et førsteutkast til begrunnelse, skriver OsloMet-baserte Journalen.

Viserektor ved UiA, Hilde Inntjore, skriver i en e-post til Journalen at de genererte begrunnelsene ikke er blitt sendt direkte til studentene, og at hver enkelt sensor er ansvarlig for innholdet i begrunnelsen.

— Forslagene til begrunnelse går til sensorene, som kvalitetssikrer og bearbeider dem før de sendes til studentene, skriver Inntjore.

Ulemper og fordeler

Åtte studieemner har vært representert i pilotprosjektet. En av sensorene, førsteamanuensis Niamh Ni Bhroin, forteller at en av utfordringene har vært at en KI-generert tekst bare er så god som teksten den har tilgjengelig. Hun påpeker også at alt må kontrolleres og at det dermed kan bli dobbelt opp med arbeid.

Blant fordelene trekker Ni Bhroin frem at det i en arbeidsprosess med mye repitisjon, kan være til hjelp å igangsette en skriveprosess som ellers kan være krevende.

Viserektor Hilde Inntjore forteller at studentene som har fått begrunnelser der kunstig interlligens har vært involvert, ikke har fått beskjed om dette.

Universitetet i Agder er i gang med å evaluere prosjektet, og vil presentere resultatet av evalueringen når det er klart, skriver Journalen.

Powered by Labrador CMS