«etatsskole»

Setter sinn i kok med karak­teristikk av Politihøgskolen

Kraftige reaksjoner på Justis- og beredskapsdepartementets omtale av Politihøgskolen (PHS).

Monica Mæland er justis- og beredskapsminister. Departementet hennes omtaler Politihøgskolen som en etatsskole, til tross for at Politihøgskolen er underlagt lov om universiteter og høgskoler.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken er oppdatert)

«Politihøgskolen er en etatsskole»

Slik omtalte Justis- og beredskapsdepartementet Politihøgskolen (PHS) i gårsdagens Khrono-sak om Politihøgskolens fagmiljø.

Karakteristikken er som å vri kniven rundt for mange med hjerte for Politihøgskolens utvikling og historie.

Flere reagerer nå kraftig på beskrivelsen, som også strider direkte mot Politihøgskolens egen historiebeskrivelse med tittelen «Fra etatsskole til høgskole».

— Det er oppsiktsvekkende og svært provoserende at Justis- og beredskapsdepartementet omtaler PHS som en etatsskole, sier Lillis Rabbing, tillitsvalgt for Forskerforbundet ved PHS.

Tillitsvalgt for Politiets Fellesforbund, Runar Christian Johnsen, er enig med Rabbing.

— Det er mange år siden vi var en etatskole. Vi som jobber ved PHS er svært stolte over å kunne si at vi jobber ved en høgskole, hvor kjernevirksomheten skal være utdanning og forskning.

I lys av debatt om autonomi

Det er vanskelig å ikke se departementets omtale av høgskolen, og reaksjonene på den, i lys av vinterens betente debatt om Politihøgskolens autonomi.

Da overkjørte Justis- og beredskapsdepartementet Politihøgskolens ledelse og styre i spørsmålet om hvilke studiesteder PHS skulle ha — noe som blant annet førte til at flere styremedlemmer trakk seg.

Styreleder ved Politihøgskolen, Hans Vik. Foto: Torkjell Trædal

I vinter sa styreleder ved Politihøgskolen, Hans Vik, følgende:

«Ønsker regjeringen å styre oss mer, går vi tilbake til å ligne mer på en etatsskole. Det tror jeg ingen vil, for det er et skrikende behov for forskning og fagutvikling i politiet».

— Sendte helt andre signaler

Med et slikt politisk bakteppe, reagerer flere på omtalen av PHS som en etatsskole.

At justis- og beredskapsminister Monica Mæland siteres på at hun forutsetter at PHS fortsatt skal være en høgskole, tror ikke tillitsvalgt Rabbing på.

— Vi forstår det slik at det for Justis- og beredskapsdepartementet ikke er viktig med høgskoleakkreditering. Vi håper at skolens ledelse- og høgskolestyre imøtegår uttalelsene fra departementet, sier Rabbing til Khrono.

PHS-rektor Nina Skarpenes skriver i en kommentar til Khrono at de er en høgskole som har både nærhet til politietaten og UH-sektoren.

— Det er ingen signaler fra hverken politisk ledelse eller departementet om at de ønsker en etatsskole tilbake. Tvert imot har vi fått stadfestet vår posisjon gjennom den nye politimeldingen hvor satsning på mer utdanning er sentralt, sier Skarpenes.

Styreleder ved PHS, Hans Vik, sier at det ikke er lenge siden Justis- og beredskapsministeren ga inntrykk av at hun ikke ville at PHS skulle være en etatsskole.

— Den siste tjenestereisen jeg var på før koronakrisen, var et møte med Politihøgskolens ledelse og Justis- og beredskapsminister Monica Mæland. Det var et godt møte, der Mæland sendte helt andre signaler enn at PHS Pskulle være en etatsskole, sier Vik.

— Etter hva jeg kan lese av politimeldingen som ble lagt fram i går, skal PHS fortsette som nå. Jeg tror ikke Mæland springer fra standpunktene hun hadde i møtet med oss, fastslår styrelederen.

Birgitte Ellefsen er blant de som reagerer på justis- og beredskapsdeparementets karakteristikk av Politihøgskolen.

Får stryk fra kritisk politihistoriker

Birgitte Ellefsen er førsteamanuensis ved Politihøgskolen og har det siste året uttalt seg kritisk til regjeringens styring av PHS.

Hun forsker på politihistorien og jobber for tiden med forskningsprosjektet «Politiutdanningens historie 1920-2020». Justis- og beredskapsdepartementet stryker i politihistoriefaget, mener Ellefsen.

— Nei, det er ikke en etatsskole, konkluderer Ellefsen.

— Hadde vi vært en etatsskole, hadde det ikke vært grunn til å gjennomføre høgskolereformen i 1992. Før det var vi en etatsskole, og så ble vi en høgskole, foreleser Ellefsen.

Jeg synes det er trist at vi omtales som etatsskole i det året vi fyller 100 år.

Birgitte Ellefsen

Hun sier det er ytterst problematisk å skulle være både etatsskole og høgskole.

— Det som følger med å være en etatsskole, er i strid med det å være en høgskole. Departementet viser manglende forståelse for hva det vil si å være høgskole.

Departementet svarer

Khrono har presentert reaksjonene for Justis- og beredskapsdepartementet (JD), og spurt departementet følgende:

  • Hva mener JD med at Politihøgskolen er en etatsskole?
  • Hvordan kan man være både en etatsskole og en høgskole på én gang?
  • Ønsker Justis- og beredskapsdepartementet å bevege Politihøgskolen nærmere den tidligere etatsskolen, Politiskolen?

I en e-post fra kommunikasjonsavdelingen i departementet, lyder svaret:

«Det er riktig at Politihøgskolen er en høgskole, og en del av UH-systemet. Høgskolen er underlagt universitets- og høgskoleloven på linje med andre høgskoler i Norge. Samtidig er PHS nært knyttet til politiet som etat, og opptaket ved skolen må tilpasses behovet for politiutdannede i Norge».

———

(Saken ble oppdatert 24. juni kl. 23.04 med kommentar fra rektor Nina Skarpenes).

Powered by Labrador CMS