SHoT-tallene ble diskutert på Frokostkjelleren i Oslo onsdag, ved (f.v.) SHoT-arbeidgruppeleder Kari Jussie Lønning, NSO-leder Håkon Randgaard Mikalsen, høyere utdanningsminister Iselin Nybø og Folkehelseinstituttet-direktør Camilla Stoltenberg. Foto: Siri Øverland Eriksen

En av fire studenter sier de har vært utsatt for seksuell trakassering

Trakassering. Hver fjerde student sier de er blitt utsatt for seksuell trakassering i studietiden. Mest utsatt er norske studenter i utlandet.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

For første gang har Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) spurt norske studenter om opplevelser med seksuell trakassering.

Nytt av året er at også norske studenter i utlandet er med i undersøkelsen.

Og tallet på studenter som er blitt utsatt for seksuell trakassering i studietiden er høyere enn det som tidligere er blitt meldt eller antydet i andre undersøkelser.

Norsk studentorganisasjon og Universitas har i en meningsmåling funnet tall som tyder på at 30.000 studenter kan ha vært utsatt for seksuell trakassering. Ifølge dagens SHoT-tall kan det være så mange som 68.000 studenter.

Samlet sier 1 av 4 at de har blitt utsatt for en eller annen form for seksuell trakassering. Mest utsatt er norske studenter i utlandet, der 1 av 3 (33 prosent) svarer at de har opplevd trakassering, viser tallene som ble lagt fram på en pressekonferanse i dag.

Se også: Les SHoT-rapporten her

Skremt ANSA-leder

ANSA er nasjonalt informasjonssenter for utenlandsstudier, samskipnad for utenlandsstudentene og utenlandsstudentenes interesseorganisasjon.

President ANSA, Hanna Flood.

Hanna Flood er nyvalgt president for ANSA.

— Dette er helt vanvittig skremmende tall, og det gjør meg oppriktig trist å tenke på at så mange studenter opplever denne situasjonen. Dette er uakseptable holdninger, og er noe som må jobbes kontinuerlig med for å skape en holdningsendring, sier Flood i en første kommentarene til SHoT generelt og tallene rundt seksuell trakassering som utenlandsstudentene opplever speiselt.

Hun legger til:

— ANSA vil jobbe for å gjøre studentene enda mer bevisste på egne grenser, og håper at det kan føre til at studentene opplever rom for å si ifra hvis disse blir tråkket over. I det lange løp håper vi også at norske studenter kan bidra positivt til å skape en større åpenhetskultur rundt dette i sine studiemiljøer.»

Les også: Hele rapporten her

Flest kvinner

Én av fire oppgir å ha blitt utsatt for en eller annen form for seksuell trakassering, herunder 31 % av kvinnelige og 8 % av mannlige studenter.

Jeg har hatt svært kort tid til å se på tallene foreløpig, men min første opplevelse er at jeg er sjokkert.

Frank Reichert

De hyppigst forekommende formene for seksuell trakassering er verbal trakassering og uønsket berøring, klemming eller kyssing, som hver rapporteres av 20 % av de kvinnelige (og henholdsvis 4 og 5 prosent av de mannlige) studentene, samt og nærgående blikk eller kroppsbevegelser (rapporteres av 16 % av kvinnelige og 2 % av mannlige studenter).

Totalt oppgir 4,7 % av kvinnelige og 0,4 % av mannlige studenter å ha blitt utsatt for voldtekt.(Men det er lavere enn snittet i 2014 totalt:Se fakta i Aftenposten. )

Les også:

Trakassering utenfor institusjonen

Av dem som har blitt utsatt for seksuell trakassering, oppgir flertallet at de ble trakassert av noen utenfor utdanningsinstitusjonen, mens et mindretall er trakassert av medstudenter eller ansatte ved utdanningsinstitusjonen.

For alle typer seksuell trakassering, utenom voldtektsforsøk og voldtekt, oppgir flertallet av de som er utsatt at dette sist har hendt etter at de begynte å studere.

De hyppigst forekommende formene for seksuell trakassering er verbal trakassering og uønsket berøring, klemming eller kyssing, som hver rapporteres av 20 prosent av de kvinnelige og henholdsvis 4 og 5 % av de mannlige studentene, samt nærgående blikk eller kroppsbevegelser (rapporters av 16 % av kvinnelige og 2 % av mannlige studenter).

Les også: Alle saker i Khrono om SHoT og studenters psykiske helse

Hvem de oppgir å ha blitt seksuelt trakassert av

I SHoT har man i spørsmålene delt opp ulike typer seksuell trakassering, og studentene oppgir hvem de har opplevde dette fra. Studentene har her kunne krysse av på flere alternativer, altså at de både har opplevd de av medstudenter og ansatte, eventuelt utenforstående, eller har vært utsatt for dette av alle tre grupper.

På spørsmål om verbal trakassering svarer 26,2 prosent av de som har sagt at de er seksuelt trakassert i en eller annen form at de har opplevd dette av medstudenter og 4,2 prosent av ansatte.

Når det kommer til fysisk trakassering svarer 24,4 prosent av studentene at de har opplevd berøring, klemming eller kyss fra medstudenter, mens 1,7 prosent sier at de har opplevd dette av ansatte.

På spørsmål om voldtektsforsøk svarer 11,1 prosent at de har opplevd det av medstudenter, mens 0,4 prosent av de som har opplevd seksuell trakassering sier at de har vært utsatt for voldtektsforsøk av en ansatt.

På spørsmål om voldtekt svarer 9,9 prosent av de som svarer ja på at de er seksuelt trakassert at de har opplevd det av en medstudent, mens 0,4 prosent svarer at de er voldtatt av en ansatt på en av institusjonene.

Frank Reichert: Sjokkerende tall

Frank Reichert er rektor på Universitetet i Agder. Han leder også en egen gruppe nedsatt av Universitets- og høgskolerådet (UHR) som jobber med seksuell trakassering på universiteter og høgskoler.

— Jeg har hatt svært kort tid til å se på tallene foreløpig, men min første opplevelse er at jeg er sjokkert, sier Reichert til Khrono og fortsetter:

Rektor på Universitetet i Agder (UiA), Frank Reichert. Foto: Henriette Dæhli

— Selv om mange av studentene svarer at de har opplevd seksuell trakassering utenfor lærestedene, er omfanget alarmerende, sier Reichert.

Han forteller at det særlig er tallene rundt voldtekt som har gjør ham opprørt og svært bekymret.

— Mange svarer at de har opplevd dette utenfor institusjonene, men tallene viser også at mange studenter opplever voldtekt og voldtektsforsøk fra andre studenter eller ansatte på høgskoler og universiteter, sier Reichert, og poengterer:

— Det skulle være trygt å være student, men det er det jo ikke.

Reichert forteller at gruppen hans skal ha møte til uka og de vil åpenbart gå nøye gjennom undersøkelsen.

— I tillegg må vi nå se at dette ikke er et problem universiteter og høgskoler kan løse alene. Vi må finne gode samarbeidspartnere, legger Reichert til.

Seksuell trakassering er en utfordring

28 prosent av studentene på Universitetet i Oslo (UiO) svarer at de har blitt utsatt for seksuell trakassering.

— Alle former for seksuell trakassering er uakseptabelt, og vi har allerede satt igang mange tiltak for å forebygge at dette skjer, sier prorektor Gro Bjørnerud Mo, i en kommentar på uio.no.

Her trekker de også fram at SHoT-tallene samsvarer ikke med tall fra UiOs varslingssystem for studenter- "Si fra" .

Studentombudet ved Universitetet i Oslo, Marianne Høva Rustberggard, tror at en del av forklaringen på UiOs tall kan være at det skjer en underrapportering. Studenter er usikre på hvilke saker som hører inn under universitetets ansvar å løse. og dermed kan falle ned på å la være å varsle.

— Det oppleves for noen som å sladre til en ansatt om hans eller hennes kollega, ved å varsle i UiOs Si fra - system, sier Rustberggard.

Hun sier også at hun erfarer at studentene er også usikre på graden av anonymitet når de varsler, og at noen frykter represalier.

Fakta

SHoT 2018

Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT) kartlegger studentenes helse og trivsel.

162.512 norske heltidsstudenter i alderen 18 - 35 år ble invitert til å svare på undersøkelsen. 50.054 studenter både i Norge og i utlandet svarte. Det gir en svarprosent på 31.

Blant deltakerne i årets undersøkelse er 69,1 % kvinner og 30,7 % menn, mens 0,2 % oppgir annen kjønnsidentitet.

Datainnsamlingen ble gjennomført på internett i perioden fra 6.februar til 5.april 2018.

På oppdrag fra studentsamskipnadene SiO, Sit, og Sammen er undersøkelsen i 2018 utført av Folkehelseinstituttet (FHI).

Kilde: SHoT 2018

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS