nesna

Sikrer utdanning i Nesna gjennom kongelig resolusjon

I en kongelig resolusjon har regjeringen fastslått at Nord universitet skal tilby høyere utdanning på Nesna. Det betyr at studiestedet ikke kan legges ned uten at det er besluttet i statsråd.

Utdanningstilbudet i Nesna kan nå ikke lenger legges ned uten at det blir fattet beslutning av kongen i statsråd.
Publisert Oppdatert

Styret ved Nord universitet besluttet i 2019 å legge ned Nesna. Regjeringen bestemte høsten 2021 at universitetet likevel skal tilby barnehage- og grunnskolelærerutdanning på Nesna allerede fra høsten. Nå har regjeringen slått fast at studiestedet ikke kan legges ned uten politisk behandling.

— Det er et politisk ansvar at hele den norske befolkningen har tilgang på utdanning. Det tydeliggjør vi nå, og samtidig gir vi trygghet og forutsigbarhet til å bygge opp sterke fagmiljøer og utdanninger på Nesna, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp), i en pressemelding fra regjeringen.

Borten Moe legger til:

— På Nesna har det vært lærerutdanning i 100 år og en fortsatt satsing er viktig for å sikre regionen flere dyktige lærere i årene som kommer. I tillegg ønsker vi at det over tid også kan utvikles andre studietilbud som er tilpasset kompetansebehovet i regionen.

— Et politisk ansvar

I pressemeldingen slås det fast at regjeringen mener at utvikling av tilbud for høyere utdanning for hele befolkningen er et politisk ansvar. Eksempelvis er opprettelsen av universitet og institusjoner for høyere utdanning som regel et resultat av politiske vedtak i regjering og storting.

Regjeringen understreker at de nå tydeliggjør nå dette, og at de også vil følge opp videre i arbeidet med ny universitets- og høyskolelov.

— Norge har behov for mer kompetanse og dermed at flere tar høyere utdanning innenfor de fleste disipliner i årene som kommer. For å sikre dette trenger vi å nå flere og en større andel av befolkningen med høyere utdanning fremover, sier Borten Moe.

Nord universitet var kjent med i med at dette var noe som kunne komme fra regjeringen.

— Vi har vært kjent med at det har vært jobbet med en kongelig resolusjon rundt Nesna. Nord selv har behandlet saken i styret ved flere anledninger og fattet vedtak i tråd med det som står i resolusjonen, sier styrleder ved Nord universitet, Øyvind Fylling-Jensen, og legger til:

— Vi tar vedtaket til orientering.

(Endringslogg: Oppdatert med kommentar fra Øyvind Fylling-Jensen 29.04.2022 klokken 12.16)

Fakta

Høgskolen i Nesna

 • Høgskolen ble etablert som Nesna lærerskole i 1918, og feiret i 2018 sitt 100 års jubileum.
 • I 1994 hadde høgskolen 719 registrerte studenter, og på det meste i 2015 var det 1339 registrerte studenter.
 • Høgskolen hadde hovedcampus på Nesna i Helgeland (Nordland), i tillegg studiesteder i Mo i Rana (ikt-studier) og Sandnessjøen (sykepleie). De hadde også et betydelig innslag av utenlandsstudier som også ble kalt «badestudier».
 • De såkalte «badestudiene» opphørte i 2015. Dermed gikk studenttallet fra 1339 i 2015 til 453 i 2016.
 • Høgskolen fusjonerte med Nord universitet i 2016.
 • I juni 2019 ble høgskolen vedtatt nedlagt. Da var 653 studenter registrert, 418 på deltid, 185 på heltid.
 • I stortingsvalgkamp i 2021 var Nesna et symbol på distriktsutdanning og viljen til å satse på dette.
 • 13.oktober 2021 kom Hurdalsplattformen fra regjeringen der det heter at de vil gjenopprette et fullverdig høgskoletilbud på Nesna.
 • 8. november 2021 kom tilleggsproposisjonen der løftene ad Nesna er minimalisert.
 • 24. november 2021 uttrykker Folkeaksjonen bekymring for at regjeringen er i ferd med å begå løftebrudd.
 • 1. desember forteller Ola Borten Moe til Stortinget at hans løsning er ikke egen høgskole i Nesna, men at han har bedt Nord universitet gjenåpne studiestedet.
 • 9.desember behandler styret ved nord universitet pålegget fra regjeringen, og kort tid etter blir en Nesna ansvarlig ansatt.
 • 29. april 2022: At dets kal være utdanning i Nesna sikres gjennom en kongelig resolusjon.
Powered by Labrador CMS