søkertallene

Nesna i søkertoppen ved Nord universitet

Studiested Nesna gjør det totalt sett best ved lærerutdanningene ved Nord universitet når man ser på antall førstevalgssøkere per studieplass.

Ordfører i Nesna kommune, Hanne Davidsen (t.h.), feiret da regjeringsplattformen for Støre-regjeringen så dagens lys. Deretter har det vært flere skjær i sjøen, men med dagens søkertall ser Davidsen lyst på situasjonen.
Publisert Oppdatert

(Saken blir oppdatert)

Nord universitet har tre ulike studietilbud til studenter som vil ta lærerutdanningen for trinn 5-10 i grunnskolen. Blant disse har det gjenoppretta studietilbudet ved Nesna flest førstevalgssøkere, sammenlignet med Levanger og Bodø som har svakest søkertall.

På trinn 1-7 har deltidstilbudet i Levanger flest førstevalgssøkere, men Nesna har flere førstevalgssøker enn studietilbudet i Bodø og heltidstilbudet i Levanger.

Nesna tilbyr også deltidsutdanning for barnehagelærere. Her er det deltidstilbudet i Bodø som har flest førstevalgssøkere, tilbudet fra Nesna følger hakk i hæl.

Hvis vi ser på søkertallene samlet sett for trinn 1-7 og trinn 5-10 og måler antall søkere per studieplass så har Nesna 1,03 førstevalgssøkere per studieplass, Levanger har 0,82 og Bodø har bare 0,49.

Totalt sett, trinn 1-7 og trinn 5-10 samla, har Nesna 72 førstevalgsøkere til 70 plasser. Bodø har 49 førstevalgssøkere til 100 plasser, og i Levanger har man 103 førstevalgssøkere til 130 planlagte studieplasser.

I klartekst betyr det at Bodø bare har førstevalgsøkere til halvparten av sine studieplasser.

Nord: — Fornøyd med Nesna-tallene

Det er 118 søkere til 100 studieplasser ved reetableringen av grunnskolelærer-, og barnehagelærerutdanningene på Nesna. Det viser tallene for Samordna opptak.

— Tatt i betraktning den raske prosessen vi har vært igjennom med reetablering av studiene på Nesna, er vi fornøyd med søkertallene, sier prorektor Levi Gårseth-Nesbakk ved Nord universitet, til Khrono.

Nord universitet trekker fram at de i tillegg har opprettet to etter- og videreutdanningstilbud innenfor pedagogikk og spesialpedagogikk på Nesna, hvor det er 79 søkere til 40 studieplasser.

— Dette er en bra start på reetableringen av studiene på Nesna. Det er gjort en god jobb lokalt og regionalt for å rekruttere studenter. Nå blir det spennende å se hva vi kan få til med utviklingsprosjektet som skal se på muligheten for nye studietilbud på Nesna, sier rektor Hanne Solheim Hansen.

Som landet ellers har Nord universitet færre søker høyere utdanning i år.

— Vi hadde ekstraordinært mange søkere i fjor, totalt 6030. Vi var forberedt på en nedgang fra rekordåret i fjor, men skulle like fullt gjerne sett at flere hadde søkt seg til universitet vårt også i år. Det er særlig innenfor lærerutdanningene at vi har ønske om flere søkere, sier prorektor Levi Gårseth-Nesbakk.

Glad ordfører

Hanne Davidsen (Ap) er ordfører i Nesna kommune. Davidsen har lenge vært med å kjempe for at Nesna ikke skulle bli lagt ned som studiested ved Nord universitet.

— Jeg er veldig fornøyd med søkertallene. De viser at det behov for en høyere utdanningsinstitusjon på Nesna, sier Davidsen til Khrono.

Hun legger til:

— Helgeland trenger i høyeste grad kompetansen i regionen for å opprettholde bosetting og verdiskaping. Tusen takk til de som har bidratt i rekrutteringsarbeidet, kommunene og søkerne som har valgt oss.

6,5 prosent vekst på landsbasis

– Jeg er veldig glad i å gjøre en forskjell og jobbe med mennesker, særlig barn og ungdom. I lærerutdanningen kan man finne læreren i seg og bruke sin personlighet i yrket, sier Khiem Nguyen, i en pressemelding fra Høgskulen på Vestlandet (HVL). 25-åringen fra Stavanger studerer til lærer på campus Stord.

— Vi studenter skal gjennom akkurat den samme utdanningen men vi kommer likevel til å bli veldig forskjellige. Det synes jeg er så spennende, legger Nguyen til.

På landsbasis er det 6,5 prosent vekst i antall førstevalgsøkere sammenlignet med i fjor, mens Høgskulen på Vestlandet har en økning på 8,8 prosent.

— Det er et stort behov for kvalifisert lærere i den norske skolen, så denne veksten i søkertallene er veldig gledelig. Vi har jobbet målrettet med å vise mulighetene som yrket gir.

Jeg er glad i å jobbe med barn og unge, sier Khiem Nguyen.

I tillegg kan også bortfallet av firerkravet i matematikk ha gjort sitt til at det er en vekst i antallet som søker seg til utdanningen, sier Asle Holthe, dekan ved Fakultet for lærerutdannelse, kultur og idrett.

Høgskolen på Vestlandet utdanner flest grunnskolelærere i Norge. Fra høsten 2022 starter også to nye studietilbud for lærerstudenter, et nytt nett- og samlingsbasert utdanningsløp og en ny lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for 1. til 13. trinn.

— Å gjøre utdanninger mer fleksible og tilgjengelige for folk uavhengig av hvor de bor, er en viktig satsing fra politisk hold. Vi ser frem til å tilby lærerutdanning for en ny målgruppe, sier Holthe.

10,4 prosent lærernedgang

I år er det 10.630 søkere som har en skole- og barnehagerettet lærerutdanning som sitt førstevalg. Det er en samlet nedgang på 10,4 prosent, heter det i pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet.

Størst er nedgangen til barnehagelærerutdanningene, med 25,6 prosent færre førstevalgsøkere. Samtidig går søkertallene til grunnskolelærerutdanningen for trinn 1- 7 opp med 6,5 prosent.

— Jeg er imponert over innsatsen til lærerne under koronapandemien. Krisene vi har stått i de par siste årene har virkelig vist hvor viktig læreryrket er. Derfor er jeg veldig glad for at flere enn i fjor vil bli lærer for barn på 1. – 7. trinn, men jeg skulle gjerne sett enda bedre søkertall, sier forsknings- og høgere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Om søkertallene for studiested Nesna sier statsråden:

– Jeg er glad for at vi i fellesskap med Nord universitet har klart å reetablere høyere utdanning på Nesna. Det er veldig bra at antall førstevalgsøkere til grunnskolelærerutdanning er på omtrent samme nivå som på Mo i fjor. Helgeland trenger dyktige lærere.

Nord universitet - søkertall - rangert etter antall førstevalgssøkere per studieplass

Studienavn Planlagte studie­plasser Søkere Søknader førstevalg (2021 i parentes) Førstevalgsøker per plass 2022
Barnehagelærer
Barnehagelærer, Bodø, deltid3023450 (46)1,67
Barnehagelærer, Nesna, deltid3010846 (71)1,53
Barnehagelærer, Bodø3016723 (30)0,77
Barnehagelærer, Levanger6018223 (48)0,38
Trinn1-7
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Levanger, nettbasert3022540 (44)1,33
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Nesna, nettbasert3013628 (34)0,93
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Levanger4022931 (36)0,78
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Bodø4018723 (24)0,58
Trinn 5-10
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Nesna4015844 (42)1,10
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Levanger6023335 (35)0,58
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Bodø6020326 (31)0,43

Kilde: Samordna opptak / HKdir

Powered by Labrador CMS