reaksjoner på samordna opptakk

Flere faller betydelig. Søker­tallene er tilbake til normalen

UiT Norges arktiske universitet har tilbakegang i søkertall godt over landsgjennomsnittet, mens noen andre institusjoner har mindre reduksjon.

— Både 2020 og 2021 var eksepsjonelt gode år når det gjaldt søkertall for UiT. Nedgangen er del av en nasjonal trend og må tolkes som et resultat av en normalisering av samfunns- og arbeidsliv etter pandemien, sier prorektor for utdanning Kathrine Tveiterås ved UiT Norges arktiske universitet.
Publisert Oppdatert

Saken oppdateres

Søkertallene er tilbake til førpandemisk nivå. Det betyr at det fleste utdanningsinstitusjonene har en nedgang sammenlignet med de to siste årene.

UiT Norges arktiske universitet har en kraftig nedgang i søkertallene med 17 prosent i forhold til 2021. I en pressemelding skriver UiT at 8 115 søkere har UiT som sitt førstevalg.

Totalt har over 26 156 personer søkt på studier ved UiT, av disse har altså 8 115 satt UiT som sitt førstevalg, heter det i meldingen.

— Både 2020 og 2021 var eksepsjonelt gode år når det gjaldt søkertall for UiT. Nedgangen er del av en nasjonal trend og må tolkes som et resultat av en normalisering av samfunns- og arbeidsliv etter pandemien, noe som også gir unge potensielle søkere større valgmuligheter, sier prorektor for utdanning ved UiT, Kathrine Tveiterås.

UiO-fall på snittet

Universitetet i Oslo har en nedgang i søkertallene på 11,4 prosent sammenlignet med 2021. Totalt er det 17266 søkere som har UiO som sitt førstevalg ved Samordna opptak i 2022.

–Det er ingen tvil om at Universitetet i Oslo er et foretrukket studiested for også dette årets søkere. Vi skal utdanne studenter med vilje, evne og kunnskap til å forandre verden! Har de viljestyrken, skal vi gi dem vitenstyrken, sier viserektor for utdanning, Bjørn Stensaker, i en pressemelding fra UiO.

Tekna: Flere IKT-studieplasser

Fagorganisasjonen Tekna som organiserer dem med mastergrad i teknisk naturvitenskapelige fag skriver i en pressemelding at 6786 har søkt på høyere utdanning innen informasjonsteknologi, mot 7238 i fjor. En nedgang på 6,2 prosent. I meldingen heter det at Tekna Student forventer at regjeringen fortsetter den nødvendige opptrappingen av studieplasser innen IKT, og spesielt innen de mer avanserte IKT-studiene

— På tross av en liten nedgang av førstegangssøkere, er det viktig at regjeringen nå satser videre med flere studieplasser. Pandemiåret i fjor hadde spesielt høye søkertall, og årets nedgang i søknader til IKT, er ikke et argument for å redusere ambisjonene, sier Marcus Steen Nitschke studentleder i Tekna, som organiserer 14 000 teknologi- og realfagstudenter.

Toll fortsatt på topp

Ved Universitetet i Stavanger er det også en nedgang i søkertallene i Samordna opptak. Men de har fortsatt den utdanningen med flest primærsøkere per studieplass. Det er bachelorutdanningen i toll, vareførsel og grensekontroll som gjør det aller best.

— 2022 kan karakteriseres som post-korona, et år der vi går tilbake til mer normale forhold. Potensielle studiesøkere har flere valgmuligheter i år enn de to siste årene. De har nå anledning til å ta et friår, til å reise og til å jobbe fordi arbeidsmarkedet er godt. Dette ser ut til å ha påvirket søkningen til høyere utdanning, sier Merete Vadla Madland, fungerende rektor ved UiS.

I en pressemelding skriver UiS at «ingen andre studier i Norge har flere primærsøkere per studieplass enn tollstudiet tross nedgang på 849 primærsøkere for dette studiet sammenlignet med i fjor. Hele 20,3 søkere konkurrerer om hver studieplass. Med totalt 1 215 primærsøkere er utdanningen også den femte mest søkte av de 1 317 studiene som tilbys i Samordna opptak».

I meldingen heter det også at tolletaten har signalisert økt behov for flere ansatte i årene som kommer. Studiet er det eneste av sitt slag i Norge og erstatter den tidligere etatsinterne tollerutdanningen.

Svak nedgang for NHH

Ved NHH har 2 073 søkere satt deres studieprogram på førsteplass. De konkurrerer om 500 studieplasser. I men pressemelding sier NHHs rektor Øystein Thøgersen seg meget fornøyd med søkertallene.

— Vi vektlegger alltid å være faglig oppdaterte, og arbeidsmarkedet for NHHs siviløkonomer er svært sterkt år etter år, sier han.

NHHs siviløkonomløp har alltid vært blant de mest søkte studieprogrammene i Norge, noe som toppet seg i fjor når pandemieffektene ga rekordmange søkere.

– I år er vi tilbake til et mer normalt år. Derfor forventet NHH noe lavere søkertall i år, sier Thøgersen.

Nedgangen for NHHs del er relativ beskjeden. I fjor var det 2 212 førsteprioritetssøkere.

USN-fall på 12,9 prosent

Ved Universitetet i Sørøst-Norge kan de konstatere at fallet i søkere ble på 12,9 prosent sammenlignet med 2021. Det er omtrent på landsgjennomsnittet som er minus 12,4 prosent.

«19 667 søkere vil studere på USN kommende studieår. USN følger den nasjonale trenden, da det også på landsbasis er en nedgang i antall søkere til høyere utdanning», skriver USN i en pressemelding.

— Under pandemien økte antallet søkere til høyere utdanninger, så det er ikke overraskende at vi ser et lavere søkertall i år. Det er et svært godt arbeidsmarked i landet, samtidig som ungdomskullene blir mindre. Dette er naturlige konjunkturer, sier viserektor for utdanning Ingvild Marheim Larsen ved USN.

Høyre: Glad for 1-7 lærere

Høyres talsperson for forskning og høyere utdanning, Kari-Anne Jønnes, skulle sett at flere søkte seg til barnehagelærerutdanning og til de eldste elevene i grunnskolen.

— Det aller viktigste for å skape en skole med muligheter for alle er en god lærer. Det er kjempefint å se at flere vil bli lærer for de yngste i skolen, samtidig skulle jeg ønske at flere hadde ønsket å bli barnehagelærer og lærer for de eldste elevene. Nå håper jeg flest mulig takker ja, møter opp til høsten, fullfører og kommer ut i norske klasserom og barnehager. Hvor mange som fullfører er tross alt det viktigste, sier Jønnes i en pressemelding.

Powered by Labrador CMS