Debatt ● Mimmi Throne Holst og Terje Reitaas

Sintef tilbakeviser kritikk av rapport

Øystein Sjølie gjentar den samme kritikken og kommer med nye misforståelser i stadig nye kanaler, skriver Sintef.

Sintef svarer på Øystein Sjølies kritikk i dette innlegget.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Øystein Sjølie, lektor i økonomi ved Høgskolen i Innlandet, har sendt leserinnlegg til mange avisredaksjoner i Norge denne sommeren. Det dreier seg om en rapport som Sintef har utarbeidet for Naturvernforbundet om hvordan norsk forbruk påvirker naturmangfold. Til tross for at Sintef gjentatte ganger har svart Sjølie, gjentar han den samme kritikken og kommer med nye misforståelser i stadig nye kanaler.

Det virker ikke som at Sjølie er spesielt interessert i å ta til seg svarene vi har gitt ham — i Minerva 9. og 14. juni, på Dagsnytt 18 den 6. juli, i Aftenposten 7. juli og i Morgenbladet 21. juli og 4. august. For selv om han har innrømmet at han har misforstått deler av rapporten, fortsetter han å skrive innlegg etter innlegg uten å oppnå annet enn å tilsløre en debatt om et viktig tema.

Så for ordens skyld — en siste gang: Sintef har på oppdrag av Naturvernforbundet oppsummert hva som finnes av forskning om norsk forbruks påvirkning på naturmangfold. Videre gir rapporten innspill til hvilken forskning SINTEF mener bør utføres for å styrke datagrunnlaget, og at grundigere analyse av norsk forbruk, handelsmønster og fotavtrykket fra dette bør gjøres.

Verken NTNU eller andre miljøer det refereres til i rapporten har vært involvert i utformingen av rapporten, og vi beklager hvis våre tilsvar kan ha gitt inntrykk av det. Sintef tar fullt ansvar for rapportens kvalitet og innhold. Rapporten understreker at forbruksbasert naturpåvirkning for Norge per i dag er et understudert felt. Igjen: Vi mener at å presentere de data som finnes, tydelig viser behovet for økt analyse og forskning på feltet. Dette er også anbefalingen i rapporten. At disse dataene lett kan misforstås, har Sjølie gjentatte ganger demonstrert i løpet av sommeren.

Vi betrakter dette som en situasjon der vi får være enige om å være uenige. Med dette setter vi punktum for vår debatt med Sjølie.

Powered by Labrador CMS