Kommentar

Siste ord bør ikke være sagt i Eikrem-saken ved NTNU

Et viktig spørsmål nå er hva NTNU-ledelsen har lært av saken.

Jo Skårderud (t.v.) journalist i Klassekampen og postdoc Øyvind Eikrem, NTNU skapte høy temperatur under Stockmanndagene i Trondheim fredag.
Publisert Oppdatert

Stockmanndagene ved Litteraturhuset i Trondheim hadde prisverdig nok satt seg fore å finne ut hva den såkalte Eikrem-saken ved NTNU egentlig handler om. Klassekampens journalist Jo Skårderud, hadde ikke tatt på seg noen enkel oppgave da han i løpet av en time fredag skulle oppsummere og hadde intensjon om å få «opplyst» saken i samtale med hovedpersonen selv: tidligere førsteamanuensis, nå postdoc, Øyvind Eikrem.

  • Videoopptaket av samtalen er gjort av Trond Andresen etter avtale med Stockmanndagene her.

Det ble til tider en svært opphetet samtale som innimellom minnet om munnhuggeri om sakens fakta. En ganske så arrogant Øyvind Eikrem gjorde det heller ikke enklere. Og de vel 70 frammøtte eller de som nå har sett samtalen i opptak, ble kanskje ikke så veldig mye bedre opplyst.

Flere punkter har vært sentrale i den offentlige delen av den mye omtalte saken:

Universitetsavisas avsløring av reaksjonene på Eikrems intervju med det høyreradikale nettstedet Resett i 2018 startet saken. Instituttledelsen kalte Eikrem inn på teppet og ba ham om å gå i seg selv fordi han i sine uttalelser om drap på asylsøkere i Trondheim uttalte seg i strid med verdigrunnlaget for sosialt arbeid. En ansatt, Berit Berg, ba instituttledelsen reagere mot Eikrems uttalelser. Det hele endte i en ytringsfrihetsdebatt, der daværende rektor Gunnar Bovim beklaget universitetets håndtering av saken og at kritikken mot dem var betimelig.

Filter Nyheter kom i februar 2020 med en sak utelukkende basert på anonyme kilder der de hevdet at Øyvind Eikrem sto bak anonyme facebookprofiler som hisset til rasistiske nettdebatter. Universitetsledelsen hadde blitt varslet av ansatte om mistanken et halvt år tidligere uten å foreta seg noe i saken. Men etter Filters sak leide universitetet inn advokater for å granske om påstandene stemte. Advokatene tok seg også inn i Eikrems e-postkonto under sterke protester fra Eikrem og hans daværende advokat for å kunne sannsynliggjøre om Filter Nyheters sak stemte.

Vi ser fram til å høre hvilke læringspunkter NTNU-ledelsen har tatt med seg i en sak som de stort sett har tapt på alle punkter.

Tove Lie, redaktør i Khrono

Sommeren og høsten 2021 startet NTNUs ledelse avskjedssak mot Eikrem da de mente det var overveiende sannsynlig at Eikrem hadde hatt tilgang til en anonymisert facebookkonto som spredte rasistisk innhold og at han dermed burde ha ansvar for innholdet på en av de omtalte kontoen Filter Nyheter hadde omtalt.

Rektor Anne Borg innstilte på avskjed, men NTNU-styret avviste avskjedssaken, ifølge Eikrem under Stockmann-samtalen, med «overveldende flertall». Khrono har tidligere bedt om stemmetallene i prøvevoteringen i styret, men blitt nektet opplysningene fordi det til slutt ikke ble noen «sak».

NTNU kastet nærmest penger etter Eikrem dagen etter. De inngikk et kostbart forlik med Eikrem, ifølge ham selv verdt nærmere sju millioner kroner. Han skal fra i høst jobbe som postdoktor uten møteplikt fram til sommeren 2026, da han etter planen skal slutte ved universitetet. Kunnskapsdepartementet har kritisert NTNU for det kostbare forliket som gikk langt utover universitetets fullmakter.

Dagen etter at NTNU inngikk forliket gjorde Datatilsynet et endelig vedtak om at NTNU hadde gjort ulovlig innsyn i Eikrems e-postkonto. Vedtaket ble opprettholdt 19. september i år, men NTNU kan fortsatt anke vedtaket.

En annen sak som ikke har vært mye omtalt, men som Khrono og andre medier har fått en rekke tips om er at det skal foreligge et videoopptak av Eikrem fra noen år tilbake der han henger opp høyreradikale og antisemittiske plakater ved NTNU. Khrono har bedt NTNU om å avkrefte/bekrefte dette og dersom videoen finnes har vi bedt om innsyn i den. NTNU har avviste overfor Khrono at det finnes en slik video og Eikrem har avvist at det finnes grunnlag for den.

Til og med Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har vært inne i Eikrem-saken og de har fått kritikk fra Stortingets overvåkingsorgan EOS for dette – og er bedt om å avgradere saken, men nekter.

– NTNU har brutt loven. Det har ikke jeg, sier Eikrem til Adresseavisen etter samtalen med Jo Skårderud fredag. Eikrem har flere ganger i det siste bedt om at hele saken blir gjenstand for en uavhengig gransking. Kan hende ville det ikke være så dumt om NTNU brukte ytterligere noen kroner på nettopp det. Saken er muligens allerede den dyreste personalsaken i universitetets historie.

Den relativt ferske direktøren, Bjørn Haugstad, som ikke har vært en del av Eikrem-saken, samt NTNUs rektor Anne Borg, som har vær svært sentral i saken og som takket nei til minnelig løsning og innstilte på avskjed av Eikrem, har begge sagt at NTNU skal ta lærdom av Eikrem-saken.

«Nå som klagesaken er avsluttet, er det en rekke læringspunkter som det vil være viktig å ta med seg. Det er både legitimt og nødvendig å stille kritiske spørsmål ved NTNUs håndtering av saken, slik blant annet Datatilsynet har gjort. Det gjør vi også internt» skrev rektor Anne Borg i et innlegg i Khrono for 10 måneder siden.

Dersom NTNU-ledelsen faktisk mener at de skal ta, eller har tatt? - lærdom av denne saken, så burde det vært rektor Anne Borg som satt i stolen og samtalte med Skårderud på fredag. Hun er den som er nærmest til å opplyse om hva som egentlig skjedde og hvordan saken kunne gå så langt som den faktisk gjorde gjennom fire langdryge år. Vi ser fram til å høre hvilke læringspunkter NTNU-ledelsen har tatt med seg i en sak som de stort sett har tapt på alle punkter. I tillegg har de betalt dyrt både når det gjelder arbeidsmiljø, ressursbruk, omdømme og menneskelige påkjenninger for alle involverte på alle sider av saken.

Hovedspørsmålet er hvordan kunne dette gå så galt over så mange år? Kan hende er det bare ferske øyne og en uavhengig gransking som kan gi et ordentlig svar. Siste ord i Eikrem-saken bør nok ikke være sagt.

Powered by Labrador CMS