universitetet i Sørøst-Norge

Siste styremøte for Petter Aasen

Onsdag 13. desember er Petter Aasen for siste gang på styremøte i funksjon av å være rektor. Nær 17 år etter at han gikk på sitt første styremøte i en slik funksjon.

Petter Aasen med Kongens fortjenstmedalje
Petter Aasen ble i forrige uke tildelt kongens fortjenestmedalje. Onsdag deltar han for siste gang på et styremøte som rektor.
Publisert Oppdatert

Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) samles i Horten onsdag 13. desember og har en rekke saker på dagsordenen.

Styremøtet strømmes, starter klokken 10.00, og du kan følge det her.

Fakta

Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

 • Tore Isaksen, styreleder
 • Natalia Aleksandra Marczynska
 • Victor Grunde Simonsen
 • Torun Degnes
 • Lars Frers
 • Mattias Øhra
 • Solfrid Bratland-Sanda
 • Mogens Rysholt Poulsen
 • Marit Sagen Gogstad
 • Ann Marit Roterud
 • Annett Arntzen
 • Petter Aasen, observatør
 • Heidi Ormstad, observatør
 • Nils Kristian Bogen, observatør
 • Ingvild Marheim Larsen, observatør
 • Anita Dale, møtesekretær

På forrige møte lovte de et ekstra blikk på den økonomiske situasjonen knyttet til satsingen i Hallingdal, i tillegg til å behandle resten av budsjettet for 2024.

I tillegg til å behandle budsjettet skal styret også vedta ny opptaksforskrift for USN. Ett av mange ulike forslag er at kravet om C for å kunne ta master, skal fjernes.

I styrepapirene begrunnes dette blant annet med:

«En fjerning av C-krav for masterprogram ved USN vil i stor grad kunne fjerne barrierer og muliggjøre tilgangen til masterutdanninger for ulike grupper studenter, og dermed bygge opp under vår egen strategi og nasjonale føringer. Forslaget er en forenkling av opptakskravet som gjør flere søkere kvalifisert til studier ved USN.»

Dagsorden

Vedtakssaker

 • Godkjenning av møteinnkalling og saksliste til styremøtet 13.12.2023 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 16.11.2023
 • Budsjett 2024
 • Endring av forskrift om opptak til Universitetet i Sørøst-Norge
 • Etablering av et signaturemne ved USN
 • Søknad om utredningstillatelse for Msc in Sustainable Building Technology, Safety, and Project Management
 • Framtidig utvikling av studieporteføljen
 • Videreutvikling av campus Bø
 • Videre utvikling av konseptet Campus Hallingdal
 • Campus Notodden forlengelse leieforhold
 • Godkjenning av utlysning av viserektor- og dekanstillinger ved USN
 • Lønnsregulering for rektor etter HTA pkt. 2.5.2 — 2023

Orienteringssaker

 • Hovedprinsippene i campusstrategien
 • Markedsføringsarbeidet 2024

Meldingssaker

 • Meldingssaker til styremøtet 13.12.2023Powered by Labrador CMS