universitetet i Sørøst-Norge

Det blinker i varsellamper for campus Hallingdal

I valgkampen skrøt regjeringen av at den skulle realisere campus Hallingdal. Realitet viser at Universitetet i Sørøst-Norge på langt nær har fått de midlene det trenger.

Portrett Gol-ordfører Heidi Granli (Ap)
Jublet hun for tidlig? Regjeringe har bare stilt med litt av det som trengs for etablering av campous Hallingdal. Universitetet i Sørøst-Norge jobber på spreng for å få mer penger. Jublet Gol-ordfører Heidi Granli (Ap) for tidlig?
Publisert

Fredag var det tid for debatt om økonomi på styremøtet til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). På dagsordenen stod både tertialrapport, forslag til statsbudsjett og USNs egne forslag til satsinger i 2025, samt et punkt om konsekvensene av nytt finansieringssystem.

En av sakene som ga mye debatt, var framtiden for campus Hallingdal.

Fakta

Her skal det eventuelt plasseres campus i Hallingdal

  • Gol kommune ligger i Hallingdal i Viken kommune, rundt 160 kilometer nordvest for Drammen.
  • 4800 innbyggere.
  • Er kjent som en av landets største reiselivskommuner.

Kilde: Gol kommune

USN samarbeider med 6 kommuner i Hallingdal gjennom regionrådet for å etablere en permanent tilstedeværelse i Hallingdal. 

Dette er bakgrunnen for at USN søkte om 27 millioner kroner i sitt budsjettforslag for 2024. Men de fikk bare åtte millioner. Og kanskje ikke det en gang.

Valgkamputspill

I innspurten på valgkampen mottok ordførerne i Hallingdal en gladnyhet fra regjeringen. Den ville bevilge 8 millioner, eller 60 studieplasser, til etableringen av campus Hallingdal, underlagt universitetet i Sørøst-Norge.

— Et utdanningstilbud der folk bor er viktig for å utdanne fremtidens arbeidskraft og sikre et levende lokalsamfunn over hele landet. Campus Hallingdal skal bidra til nettopp dette. Mange gode krefter har jobbet godt sammen med et forslag om å skape en fysisk tilstedeværelse og et utdanningstilbud for Hallingdalsregionen på Gol, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) i en pressemelding om satsingen.

USNs rektor, Petter Aasen, sa da nyheten kom at han regna med at det i statsbudsjettet for 2024 ville ligge klare signaler om en helt nødvendig opptrapping av de økonomiske midlene knyttet til satsingen.

Nå foreligger forslag til statsbudsjett for 2024, og her er det ingen garantier for at USN får den nødvendige utvidede støttet til å etablere Campus Hallingdal.

— Er vi tydelige nok?

Situasjonen rundt etableringen av campus Hallingdal var tema under flere av økonomipunktene på styremøtet til USN fredag.

— Skal vi være mer eksplisitte, og fortelle at vi ikke kan gjennomføre hvis finansieringen ikke kommer på plass. Eller kommer det tydelig nok fram, spurte styremedlem Torun Degnes.

Anett Arntzen trakk på sin side fram at en satsing i Hallingdal med mangelfull finansiering kan få konsekvenser for andre studiesteder. En problemstilling hun ba styret være oppmerksom på.

— I Hallingdal snakker de jo som om campus Hallingdal er opprettet. Vi har en kommunikasjonsutfordring her, sa styreleder Tore Isaksen.

Rektor Petter Aasen mener USN hele tiden har vært veldig tydelig på at de er avhengig av mer finansiering hvis dette skal realiseres, men han var enig i at dette kunne tydeliggjøres enda mer.

— Nå jobber vi både opp mot utdanningskomiteen og Kunnskapsdepartementet og tydeliggjøre konsekvensene av at vi ikke har fått det vi ba om. På myndighetsnivå vet de at vi ikke har opprettet et campus enda. Samtidig så vil vi jo gjerne opprettholde engasjementet og den gode dialogen lokalt, sa Aasen.

— Jeg er jo ny i styret. Jeg opplever kanskje at det hadde vært behov for et enda bedre kunnskapsgrunnlag rundt problematikken knyttet til opprettelsen og finansieringen av campus Hallingdal, sa Ann Marit Roterud.

Hun trakk fram problemstillinger som om det er slik at USN forplikter seg til en opprettelse av et campus hvis de tar imot pengene.

Foreslår eget punkt i desember

Styreleder Tore Isaksen løftet desembermøtet som et viktig punkt i prosessen.

— I desember skal vi vedta endelig budsjett for 2024, og da vet vi også hvordan forhandlingene med komiteen og opp mot departementet har gått. Da bør vi eventuelt ha et eksplisitt vedtakspunkt, gitt at vi ikke får mer penger, som sier at dette ikke er nok til å etablere ett nytt campus, bare få i gang etterutdanning i Hallingdal, sa Isaksen.

Mathias Øhra trakk fram at det var viktig at USN var tydelig på at de ønsker å opprette et nytt campus og bevare de man har.

— Vi må vise verden og våre eiere at vi ønsker å være en flercampusinstitusjon, og ha en innovativ kraft på dette, og at dette er vår fortelling, men at de må gi oss økonomiske rammer slik at vi kan gjennomføre dette, sa Øhra, og la til:

— Og her må vi ikke mumle, sa han.

Rektor Aasen trakk fram at det for etableringen av campus Hallingdal er viktig å få den nødvendige opptrappingsplanen på plass, men det er også viktig at regjeringen oppjusterer de økonomiske rammene for flercampusinstitusjonene generelt.

— Det må bli en ytterligere styring av basis, for de av oss som har mange campus, sa Aasen.

Stiller krav fram mot 2025

 I USN sitt forslag til bevilgning utenfor rammen i 2025 skriver de da også:

«Etablering av permanent tilstedeværelse i Hallingdal er avhengig av økt bevilgning for et universitet som allerede har 8 campus i sørøstregionen, med tilhørende merkostnader som flercampusuniversitet. I forslag til statsbudsjett for 2024 setter USN stor pris på at det er bevilget 8 mnok til etablering av en campus i Hallingdal. USN er opptatt av at en etablering gir en tilstrekkelig helhetlig ramme og læringsmiljø for et lite studiemiljø. Dette var lagt til grunn for satsingsforslaget på 27 mnok fordelt på kommende tre budsjettår.»

Universitetet legger også til:

— USN opprettholder dermed det opprinnelige satsingsforslaget og søker om ytterligere 19 mnok til etableringen av campus i Hallingdal. 

Styret sluttet seg til formuleringene.

 

Powered by Labrador CMS