statsbudsjettet

Lekkasjedryss før stats­budsjettet legges fram

Før valget reiste statsråd Sandra Borch og regjeringskolleger rundt med budsjettlekkasjer til universiteter og høgskoler. Her er oversikten.

Forsknings- og høyere utdanningsminister hadde travle dager før valget med å dele ut budsjettlekkasjer land og strand rundt, her på besøk hos rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo der hun og statsminister Jonas Gahr Støre slapp nyheten om at regjeringen vil bruke én milliard på forskning på kunstig intelligens.
Publisert Oppdatert

Større og mindre beløp ble delt ut til universiteter og høgskoler i dagene og ukene før valget 11. september. Fredag kommer fasiten i statsbudsjettet.

Fakta

Budsjettlekkasjene

 • Én milliard til forskning på kunstig intelligens, over fem år, men hvor skal pengene hentes?
 • 178 millioner i startbevilgning til NTNUs campussamling
 • 24 studieplasser til politiutdanning i Alta. Blir det nye studieplasser eller skal de hentes fra Oslo?
 • Nord universitet: Gjeninnføre skogbruksutdanning Steinkjer, 20 studieplasser
 • UiT, ikke oppstartsbevilgning til museum i 2024, ber om dette i 2025.
 • Studieplasser i medisin til NTNU/Gjøvik og Vestlandslegen og UiO på Sørlandet, 20 plasser til hver.
 • 50 millioner til doktorgradsprosjekter i næringslivet (nærings-phd)
 • USNs Campus Hallingdal 8 millioner
 • 10 studieplasser folkedans USN Rauland.
 • UiT: 7,5 millioners styrke samisk og kvensk språk og kultur
 • Høgskolen i Innlandet: 20 studieplasser i vernepleie i Kongsvinger.
 • Kongsvinger: 3 millioner Høgskolen i Innlandets Senter for digitalisering og bærekraft (CREDS)
 • Høgskolen i Innlandet: 7,5 millioner til oppstart av fysioterapiutdanning på Elverum
 • Nord universitet får 3 millioner kroner til lule- og sørsamisk språk. Dette skal gå til det nystartede Senter for samiske og urfolksspråk ved Nord universitet.
 • 33,3 millioner til 66 nye LIS1-plasser (leger i spesialisering)
 • 5 millioner til senter for jordobservasjon i Tromsø (UiT og Tromsø kommune sammen med Kongsberg Satellite Services)

En drøy uke etter at hun overtok etter Ola Borten Moe som forsknings- og høyere utdanningsminister, reiste Sandra Borch sammen med statsminister Jonas Gahr Støre til NTNU til med startbevilgning til campussamlingen i bagasjen.

De lovet 178 millioner kroner til campusprosjektet på statsbudsjettet, som legges fram fredag 6. oktober, og vil gå til Stortinget og be om at prosjektet gjennomføres med en ramme på 6,6 milliarder. 

Studieplassturné

4. september startet Sandra Borch dagen på NTNU Gjøvik for å dele ut 20 studieplasser til medisinutdanning.

— Dette er viktige studieplasser for oss, og det kommer til å være viktig for regionen og NTNU i Gjøvik. Dette er rett og slett en stor dag, sa NTNU-rektor Anne Borg på pressekonferansen på Gjøvik.

Fra Gjøvik reiste statsråden videre til Arendal, der hun delte ut like mange studieplasser til Universitetet i Oslo, som har startet desentralisert medisinutdanning ved Sørlandet sykehus.

Dagen etter sto Stavanger for tur, der Borch lovet 20 studieplasser til Vestlandslegen, som er Universitetet i Bergens desentraliserte medisinutdanning ved Stavanger universitetssykehus.

Forskningsmilliard

Den største budsjettlekkasjen målt i kroner er satsingen på forskning på kunstig intelligens og digital teknologi. Her tro regjeringen med Støre og Borch i tospann til på en pressekonferanse på Universitetet i Oslo med én milliard kroner over fem år. 

Khrono har fått informasjon fra Kunnskapsdepartementet om de første 200 millionene i 2024. De sikres gjennom at man henter penger fra prisjusteringsmidler som kommer over Kunnskapsdepartementets budsjett. Dette innebærer, ifølge departementet, at prisjusteringen av forskningsbudsjettet har skapt et handlingsrom som regjeringen velger å bruke på denne satsingen. De påfølgende årene må programmet innpasses i budsjettet på vanlig måte.

Politi og folkedans

Studieplasser ble drysset ut til flere deler av landet før valget. 1. august var senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum i Alta og lovet 24 studieplasser til et pilotprosjekt for politiutdanning i Alta.

31. august, fem dager før hun ble statsråd, var Sandra Borch hos Nord universitet i Steinkjer og hadde med seg en budsjettlekkasje om 20 studieplasser for å gjeninnføre skogbruksutdanning.

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) fikk også sitt. 6. september ble det kjent at universitetet får 8 millioner kroner til ny campus i Hallingdal. 

10 studieplasser til en bachelorutdanning i folkedans ved USNs campus Rauland ble også lovet.

Vedum kom med rask bevilgning

På besøk i Elverum 2. september slapp Trygve Slagsvold Vedum nyheten om at regjeringen setter av 7,7 millioner på statsbudsjettet for at Høgskolen i Innlandet skal opprette fysioterapiutdanning i Elverum. Det skjedde samtidig som regjeringen varslet at den vil ha det nye Mjøssykehuset plassert i Moelv.

— Jeg kom hit med en rask bevilgning for å vise at det ikke er snakk når vi vil ha et sterkt sjukehus i Elverum, og fysioterapiutdanningen styrker det totale sjukehusmiljøet, sa Trygve Slagsvold Vedum til Østlendingen.

I en annen budsjettlekkasje i dagene før valget fikk Høgskolen i Innlandet 20 studieplasser til vernepleierutdanning i Kongsvinger, mens helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol kunne fortelle at regjeringen setter av 33,3 millioner til 66 nye LIS1-stillinger til nyutdannede leger.

Støtte til samisk

UiT Norges arktiske universitet fikk også et lite dryss med lekkasjer. Sandra Borch var på besøk 8. september og hadde med seg 7,5 millioner for å styrke samisk og kvensk språk og kultur. 

Nord universitet ble også tilgodesett med en liten lekkasje: Det nystartede Senter for samiske og urfolksspråk ved Nord universitet får 3 millioner kroner til lule- og sørsamisk språk. Nord har nasjonalt ansvar for lule- og sørsamisk høyere utdanning.

Og på en pressekonferanse tre dager før kunne næringsminister Jan Christian Vestre avsløre at UiT sammen med Tromsø kommune og Kongsberg Satellite Services vil finne 5 millioner til et senter for jordobservasjon på statsbudsjettet som legges fram 6. oktober.

Endringslogg: Lagt inn tirsdag kl 9.20 at Nord universitet får 3 mill til Senter for samiske og urfolksspråk.

Powered by Labrador CMS