styremøte

Sju dekaner skal ansettes

Styret ved Universitetet i Agder skal ansette sju dekaner på sitt første møte denne styreperioden.

Rektor Sunniva Whittaker er styreleder ved Universitetet i Agder og skal lede første møte i UiAs nye styre onsdag.
Publisert

Universitetet i Agder (UiA) fikk nytt styre fra 1. august, fortsatt med rektor Sunniva Whittaker som styreleder.

Styret har sitt første møte 13. september på Mandal hotell, etter først å ha hatt styreseminar, og den åpne delen av møtet kan følges her fra kl. 13.

Fakta

Styret ved Universitetet i Agder

Dette er styret ved UiA fra 1. august 2023:

 • Sunniva Whittaker, rektor og styreleder
 • Professor Gro-Renée Rambø, valgt av faglig ansatte
 • Førsteamanuensis Ronald Mayora Synnes, valgt av faglig ansatte
 • Rådgiver Thomas Eikeland Fiskå, valgt av teknisk/administrativt ansatte
 • Stipendiat Elin Maria Berg, valgt av midlertidig faglig ansatte
 • Marie Winge Nørvåg, valgt av studentene
 • Thor Eivind Forberg, valgt av studentene
 • Hanne Kathrine Krogstrup, professor ved Aalborg Universitet. Ekstern
 • Sigrun Gjerløw Aasland, daglig leder i ZERO. Ekstern
 • Geir Bergskaug, konsernsjef i Sparebanken Sør. Ekstern
 • Ole Falk Hansen, konsernsjef i NEKKAR. Ekstern

Alle de sju dekanstillingene ved universitetet blir ledige fra 1. januar, og på styremøtet avgjøres det hvem som skal fylle stillingene.

I alt var det 34 søkere til dekanjobbene. Tre av dagens sju dekaner ved Universitetet i Agder har søkt ny periode i stillingen. De tre er Marit Wergeland ved Fakultet for kunstfag, Roger Normann ved Handelshøgskolen UiA og Anders Johan W. Andersen, som er dekan ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap.

Dekanene vil få utvidet ansvarsområde sammenlignet med i dag, etter at universitetsstyret i november i fjor vedtok å gå over til enhetlig ledelse på fakultetene. Dermed blir dekanen både faglig og administrativ toppleder på fakultetet.

Felles revisjon

Universitetet i Agder har felles internrevisjon med Høgskulen på Vestlandet (HVL), Nord universitet og Universitetet i Stavanger (UiS). Det er nylig signert en ny samarbeidsavtale, og nytt i denne avtalen er at hvert styre utnevner en representant fra styrets eksterne medlemmer til et revisjonsutvalg. 

På møtet onsdag skal styret ved UiA derfor utnevne et av de eksterne medlemmene i styret til medlem i revisjonsutvalget.

På sakskartet

 • Agenda for styreseminar 12. september 
 • Ansettelse i åremålsstilling som dekan ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Fakultet for humaniora og pedagogikk, Handelshøyskolen, Fakultet for kunstfag, Avdeling for lærerutdanning, Fakultet for teknologi og realfag og ved -Fakultet for helse- og idrettsvitenskap. Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd
 • I4Helse AS — Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 23 fjerde ledd
 • Investeringer i eksternt lokale for Senter for fremragende utdanning (SFU) CreaTeME — Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 23 første ledd
 • Oppnevning av representant til internrevisjonsutvalget
 • Oppnevning av styreutvalg som skal fastsette lønn for rektor og universitetsdirektør
 • Oppnevning av representanter til Likestillings- og inkluderingsutvalget (LIU)
 • Oppnevning av ny leder i skikkethetsnemnda for UiA i perioden frem til 1.3.24
 • Møtedatoer 2024
 •  Kallelse til midlertidig 50 % stilling som førsteamanuensis ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
 • Kallelse til midlertidig 50 % stilling som førsteamanuensis ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
 • Kallelse til midlertidig 20 % stilling som førsteamanuensis ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
 •  Kallelse til midlertidig 20 % stilling som professor II ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
 • Kallelse til midlertidig 50 % stilling som førsteamanuensis ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
 • Kallelse til midlertidig 50 % stilling som førsteamanuensis ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
 • Orienteringssaker: Orientering om studentopptak og studenttall høsten 2023, referat fra møte 14. juni, informasjonsutveksling, referat- og rapportsaker 13.09.23
Powered by Labrador CMS