universitetet i Sørøst-Norge

Skal ansette dekaner og viserektorer

Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge behandler en vanskelig økonomisk situasjon, samt en rekke lederansettelser fredag.

Publisert

Fredag 8. mars avholder Universitetet i Sørøst-Norge (USN) styremøte fra klokken 9.00.

Du kan følge styremøtet her

På dagsordenen står en krevende økonomisk situasjon, der styret blir bedt om å gå for tiltak som innebærer en nedbemanning på 72 årsverk. I tillegg skal universitetet ansette en rekke nye dekaner og viserektorer.

Tilsettingene gjelder viserektor for utdanning, mangfold og internasjonalisering og viserektor for forskning, bærekraft og nyskaping.

Det er tre dekaner er dekaner ved disse fakultetene: Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag, Fakultet for helse — og sosialvitenskap og Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap.

Dagsorden

Vedtakssaker

 • Godkjenning av møteinnkalling og saksliste til styremøtet 08.03.2024 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 31.01.2024
 • Årsregnskap 2023
 • Revidert budsjett 2024
 • USNs årsrapport 2023 — 2024
 • Utredningstillatelser — Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
 • Akkreditering og etablering av studietilbudet Ph.d.- i humaniora, kultur- og utdanningsvitenskap
 • Premisser for videre utvikling av USNs studieportefølje
 • Godkjenning av generisk mal for visedekan utdanning
 • Godkjenning av generisk mal for visedekan for forskning og sammensetning av innstillingsutvalg
 • Leiekontrakt campus Hallingdal
 • Ansettelse i åremålsstilling som viserektor for utdanning, mangfold og internasjonalisering.
 • Ansettelse i åremålsstilling som viserektor for forskning, bærekraft og nyskaping.
 • Ansettelse i åremålsstilling som dekan ved fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag (TNM)
 • Ansettelse i åremålsstilling som dekan ved fakultet for helse — og sosialvitenskap (HS)
 • Ansettelse i åremålsstilling som dekan ved fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap (HIU)

Orienteringssaker

 • Orientering om resultatene fra Studiebarometeret 2023
 • Arbeid med tilpasning av budsjettfordelingsmodellen til nytt finansieringssystem fra Kunnskapsdepartementet

Meldingssaker

 •  Meldingssaker til styremøtet 08.03.2024
Powered by Labrador CMS