universitetet i sørøst norge

Må ned minst 72 årsverk

Universitetet i Sørøst-Norge ser ikke lyst på sin økonomisk framtid. Rektor varsler nedbemanning på minst 72 årsverk.

Pia Cecilie Bing-Jonsson
Tøffe økonomiske tak for Universitetet i Sørøst-Norge, med Pia Cecilie Bing-Jonsson i spissen.
Publisert Oppdatert

Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) skal fredag 8. mars behandle revidert budsjett for 2024, samt en langtidsplan. I desember vedtok USN budsjett for 2024, men da tildelingsbrevet kom viste det seg at bevilgningen var 4,6 millioner kroner lavere enn det universitetet hadde lagt til grunn.

Samtidig legger rektor fram at prognosen viser en økende negativ drift fra minus 54 millioner kroner i 2023 til 152 millioner kroner i 2025. 

Møtet kan følge her, 8. mars fra kl. 9

Skal ned 72 årsverk

— For å unngå økende driftsunderskudd må korrigerende tiltak settes inn. Det viktigste vil være å redusere lønnsgraden fra 69 prosent ned mot 67 prosent, som den var tidligere. Dette vil kreve reduksjon av -72 årsverk og nøye kostnadskontroll, skriver rektor Pia Cecilie Bing-Jonsson i styrepapirene.

USN har i dag rundt 1900 ansatte og 17.000 studenter.

— I første fase vil USN forsøke å håndtere reduksjonen på 72 årsverk ved naturlig avgang og tilsettingskontroll, sier rektor Bing-Jonsson til Khrono. 

— Vi mener dette skal kunne håndteres ved prioriteringer framover i fakulteter og avdelinger. Utviklingen vil følges opp løpende, og ved behov kan ytterligere tiltak måtte vurderes, legger hun til.

Ti tiltak fra rektor 

Rektor legger fram ti tiltaksforslag for styret sitt. Seks handler om kostnadskontroll, fire om tiltak for samtidig å bedre kvalitet.

Rektor anbefaler følgende tiltak for kostnadskontroll og god økonomistyring: 

 • Ikke øke samlede husleiekostnader utover 2024-nivå utover prisvekst 
 • Investeringene skal ikke overstige 2 % av bevilgningen 
 • Rammestyring innenfor tildelte budsjettrammer for alle enheter, med tilsettingskontroll, for å redusere med 72 årsverk (-3,9 % av totalt antall årsverk) 
 • Redusere antall studieprogrammer med færre enn 20 nye studenter 
 • Redusere antall egenfinansierte stipendiatstillinger ned mot tildelt antall rekrutteringsstillinger som er 102 
 • Organisasjonsutviklingstiltak ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitskap
 • Videre anbefaler rektor følgende tiltaksområder for å ivareta god utvikling i kvalitet og inntekter: 

 • Planlegge og iverksette tiltak for å øke studiekvalitet, jf. bruk av strategimidler, studiepoengproduksjon og fullføring av studieprogram (gjennomføringsgrad) 
 • Profesjonalisere støtte til etter- og videreutdanning med solid forankring i fellestjenester 
 • Prioritere ressursene for å sikre opptjening av inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet og etter- og videreutdanning 
 • Rekrutteringskampanjer med profilering av USN, våre campus og våre studietilbud.

Noen av årsakene

I sakspapirene trekker rektor fram at siden styrebehandlingen i desember er resultatene som inngår i beregningen av bevilgningen for 2025 klare. 

— Den viser videre fall i resultatdelen, som igjen understreker betydning av å gjøre prioriteringer fra 2024 for å tilpasse virksomheten til de økonomiske rammebetingelsene. Prognosen viser behov for å redusere med 72 årsverk, forutsatt at faste kostnader ikke øker, og investeringsgraden holdes på 2 prosent eller lavere. Dette er hovedtrekkene som prioriteringene må baseres på. Dersom faste kostnader og/ eller investeringer øker — vil det medføre behov for å redusere med ytterligere årsverk, understreker rektor.

Reduksjon på 140 millioner fram mot 2028

Hun skriver at hun også legger fram en revidert langtidsprognose som viser ytterligere realnedgang i bevilgningene fram mot 2028. 

USN opplever en vesentlig reduksjon på 140 millioner kroner i bevilgningen fram til 2028. 

— Som omtalt i tidligere langtidsbudsjett skyldes dette i hovedsak reduksjon i basisfinansieringen ved inndragning av studieplasser og rekrutteringsstillinger fra Utdanningsløftet, men også svakere resultatuttelling som følge av færre studenter. Resultatuttellingen forsterkes av høyere satser i nytt finansieringssystem, som omtalt i oktober, heter det i styrepapirene.

Powered by Labrador CMS