energi og miljø

Skal bruke 1,3 milliarder kroner på å etablere nye forskningssentre

Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) sier at en viktig oppgave for de nye sentrene blir å utdanne flere med doktorgrad.

Energiminister Terje Aasland.

Torsdag offentliggjorde Energidepartementet at regjeringen bevilger inntil 1,28 milliarder kroner til å utvikle nye miljøvennlige energiløsninger.

Åtte nye Forskningssentre for miljøvennlig energi mottar fra 120 til 180 millioner kroner over åtte år for å løse sentrale utfordringer på energi- og klimaområdet og styrke innovasjonsevnen i norsk næringsliv.

Sentrene som har fått midler jobber blant annet med solenergi, batterier og karbonfangst og -lagring, står det i en pressemelding fra Energidepartementet.

Torsdagens nyhet ble offentliggjort på Institutt for Energiteknikk (IFE) på Kjeller, der både energiminister Terje Aasland (Ap), forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) og administrerende direktør i Forskningsrådet, Mari Sundli Tveit, var til stede.

Se hvilke åtte sentre som får penger nederst i artikkelen.

Åtte sentre skal erstattes

I pressemeldingen som ble sendt ut i forkant av offentliggjøringen uttaler Terje Aasland at de nye sentrene vil bli sentrale i arbeidet med å fremskaffe ny kunnskap, ny teknologi og nye løsninger for å kunne realiserer lavutslippssamfunnet i 2025.

— Vi kan ikke nå våre ambisiøse klima og energimål uten å satse på forskning og utvikling. Jeg har store forventninger til de nye sentrene, uttalte energiministeren fra Arbeiderpartiet.

Ordningen som ble lansert i dag, er forvaltet av Forskningsrådet, med finansiering fra Energidepartementet.

Per i dag er det 13 forskningssentre for miljøvennlig energi. Åtte av sentrene avslutter sin virksomhetsperiode i 2024 og 2025, og disse skal erstattes av nye sentre.

Hoel: — Stort behov

Mari Sundli Tveit gratulerer sentrene som har fått støtte.

— Sentrene skal kombinere langsiktig forskning og anvendelse av resultater, både underveis og etter endt prosjektperiode. Norge har over tid bygget opp sterk kompetanse innenfor energiforskning og miljøvennlig energi, og gjennom de nye sentrene sikrer vi ny kunnskap også for fremtiden, uttaler direktøren i en pressemelding.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel har følgende utspill:

— Forskningssentrene for miljøvennlig energi er helt sentrale i den energiomstillingen det norske samfunnet skal gjennom. Og det er viktig at vi kan ta kunnskapen raskt i bruk.

— Så vet vi at det blir stort behov for kompetanse på energiområdet framover. En viktig oppgave for de nye sentrene blir derfor å utdanne flere med doktorgrad og bidra i undervisning på masternivå, sier statsråd Oddmund Hoel.

Disse åtte sentrene får til sammen omkring 1,28 milliarder kroner over åtte år

Navn Vertskap Norske FoU samarbeidspartnere Avtaleperiode
Norwegian Research Centre of Excellence for Carbon Capture and Storage (GigaCCS)SINTEF EnergiSINTEF AS, NORCE, NGI, IFE, NTNU,UiO, UiB2024-2032
Secure, resilient, and sustainable electricity distribution grids (SecureEL)SINTEF EnergiNTNU, IFE, SINTEF AS, USN, FNI2024-2032
Integrated Hub for Energy System Analyses (InterPlay)SINTEF EnergiNTNU, IFE, NHH, UiT, SINTEF2024-2032
Norwegian research centre for renewal of hydropower technology (RenewHydro)NTNUNHH, NINA, SINTEF Energi, USN, NMBU, NORCE2024-2032
Norwegian R&D centre for Maritime Energy Transitions (MarTrans)SINTEF OceanSINTEF Energi, SINTEF AS, SINTEF Ålesund, NTNU, NHH, UiT,2024-2032
Zero Emission Metal Production (ZeMe)NTNUSINTEF AS, NORCE2025-2032
SOLARIFENTNU, UiO, UiA, NMBU, SINTEF AS2024-2032
Next-generation and improved circular sustainable battery technology value chain (Battery)NTNUIFE, SINTEF AS, SINTEF Energi, UiS, UiO, UiA, UiT, FFI2024-2032

Powered by Labrador CMS