Erasmus+

Skal dele ut 340 millioner kroner i Erasmus-midler

Håper på at utvekslingen skal ta seg opp igjen etter pandemien.

Direktoratet for for høyere utdanning og kompetanse, her ved direktør Sveinung Skule, skal dele ut 340 millioner kroner i Eramsus-midler i 2022.
Publisert

Brussel (Khrono): 3,9 milliarder euro, omtrent 39 milliarder kroner. Det er summen som ligger i potten for utdanningsprogrammet Erasmus+ for 2022, offentliggjort av EU-kommisjonen onsdag.

Av disse skal 340 millioner kroner deles ut til norske aktører, ifølge Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, som står for utdeling på norsk side. Det er en økning på 73 millioner kroner fra fjoråret, melder direktoratet i en pressemelding.

Fakta

Erasmus+

  • Erasmus+ er verdens største utdanningsprogram, med et budsjett på 28,8 milliarder euro for perioden 2021-2027.
  • Erasmus+ støtter mobilitets- og samarbeidsprosjekter innen hele utdanningsløpet: Barnehage, grunnskole, videregående opplæring, høyere yrkesfaglig utdanning, høyere utdanning, og voksenopplæring.
  • Norge deltar som programland i Erasmus+ på lik linje med EUs medlemsland.

Kilde: Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Direktør Sveinung Skule i direktoratet sier i en uttalelse at de håper de ekstra millionene skal gjenspeile seg i søknadene.

— Vi har store ambisjoner for norsk deltakelse, heter det i uttalelsen fra Skule.

Direktoratets fagdirektør for europeisk utdanningssamarbeid, Vidar Pedersen, utdyper:

— Når vi får mer penger får vi også flere muligheter, da arbeider vi for å få flere søkere. Vi ønsker at det fortsatt skal være god konkurranse om disse mulighetene, sier Pedersen til Khrono.

Håper på økt aktivitet etter pandemien

Pedersen viser til at de 340 millionene er midler de deler ut i Norge. I tillegg deles det ut midler fra EU-kommisjonen, som det kan søkes på.

Pedersen viser til at det i utvekslingsdelen, en kjernedel av Erasmus+, har vært mindre aktivitet enn vanlig de siste årene, på grunn av covid-19.

— Nå håper vi at den aktiviteten vil ta seg opp igjen, sier han.

Det store nye i programmet er ifølge Pedersen en internasjonal del, med tiltak rettet mot tredjeland, som ikke er en del av Erasmus-samarbeidet. Dette var ute i fjorårets utlysninger, men er tilbake nå, sier ham.

— Det går på prosjekter for kapasitetsbygging og mobilitet til og fra tredjeland, sier han.

Skal prioritere nye organisasjoner

En annen ny ting han peker på er såkalte «fremtidsrettede prosjekter», det handler ifølge Pedersen om store prosjekter på tvers av sektorer.

— Høyere utdanning og fagutdanning skal kobles, det handler blant annet om å tette kompetansegapet, sier han.

Ifølge Pedersen er det også et mål å nå ut til mindre erfarne søkere og senke terskelen for å delta.

— Nye organisasjoner som ikke har deltatt før skal være prioritert, sier han og legger til at de kan gå inn i et tiltak for småskala-partnerskap med varighet fra seks måneder til to år, som et første steg inn i programmet.

Mens Erasmus+ har et budsjett på 3,9 milliarder euro for 2022, ligger det 28,8 milliarder euro for hele perioden 2021-27.

Powered by Labrador CMS