utveksling

Slik blir høstens utveksling

Universiteter og høgskoler Khrono har vært i kontakt med forteller at de vil sende studenter til utlandet til høsten. Men flere begrenser det til Europa.

Mange begrensninger vil påvirke høstens utenlandsreiser.
Publisert Oppdatert

Høgskolen i Volda er blant de som har bestemt seg for å tillate at studentene får reise på utveksling til høsten.

— Vi håper og tror verden kan være på skinner igjen til høsten, sier rektor ved Høgskulen i Volda, Johan Roppen.

Volda er ikke alene om å sende studenter ut, men flere begrenser utvekslingen til Europa i første omgang.

Universitetet i Oslo ber studentene ha plan B

Universitetet i Oslo åpner for utveksling. Men studiedirektør Hanna Ekeli ved Universitetet i Oslo sier det vil bli krevende.

— Flere av Universitetet i Oslos partneruniversiteter har kansellert all utveksling høsten 2021, eller melder at noe eller all undervisning vil bli digital. I flere land er det nå stengte grenser eller strenge innreisebestemmelser. Vi har derfor informert alle studenter om at de må ha en alternativ plan for høsten dersom det planlagte utvekslingsoppholdet ikke er gjennomførbart, skriver Ekeli i en e-post til Khrono.

Universitet i Oslo kan ikke garantere bolig for de innreisende studentene, på grunn av kapasiteten hos studentsamskipnaden.

— I tillegg er de også anbefalt å ikke inngå noen økonomiske forpliktelser, da det fortsatt er uklart om og når grensene inn til Norge vil gjenåpnes for internasjonale studenter, skriver Ekeli.

NTNU og UiB: Ingen geografiske begrensninger

Både Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Universitetet i Bergen (UiB) lar sine studenter reise utenfor landegrensene.

— NTNU holder åpent for utreisende utveksling til neste studieår. Vi legger ikke geografiske begrensninger på hvor studentene kan reise. Så langt har læresteder i noen få land kansellert muligheten for utveksling. Dette har gjort at en del av våre studenter har måttet endre destinasjon for utvekslingsoppholdet sitt, sier Nina Kotte som er seniorrådgiver ved NTNU.

Viserektor for utdanning ved UiB, Oddrun Samdal, forteller at de ønsker å legge rette for at alle som har søkt utveksling kan få dra.

— Nær 450 studenter er registrert som søkere til utveksling høsten 2021. UiB ønsker så langt som mulig å legge til rette for at studentene kan reise på utveksling dit de helst vil til høsten, men situasjonen er fortsatt usikker.

Siden ingen kan forutse hvordan smittesituasjonen vil utvikle seg utover sommeren og høsten, anbefaler UiB alle sine studenter å ha alternative planer.

— Vi mottar også fortsatt kanselleringer fra våre partneruniversiteter. På grunn av denne usikkerheten anbefaler vi alle studenter å ha en alternativ plan om å studere ved UiB til høsten, sier Samdal.

Norges Handelshøgskole (NHH) opplyser at de har tatt beslutningen om at studentene kan dra på utveksling til høsten, også til land utenfor Europa.

Bare til Europa

Johan Roppen, rektor ved Høgskulen i Volda, sier at selv om samfunnet går tilbake til normalen kan man regne med noen restriksjoner til høsten også. Høgskulen i Volda vil i praksis kun gjennomføre inn- og utveksling til og fra europeiske land.

For innreisende studenter har høgskolen sagt at de vil betale fem tusen kroner for karantenehotell, hvis karantenereglene fortsatt gjelder. For utreisende norske studenter er det ikke noen ordning for betaling av karantenehotell for disse, men Roppen sier høgskolen vil gjøre terskelen så lav som mulig.

— Vi har løpende kontakt med studentene det gjelder, vi har god oversikt over det. Skulle det skje noe må vi naturligvis ta høyde for det.

Peer Jacob Svenkerud er nyinnsatt rektor ved Høgskolen i Innlandet. Han forteller at også Høgskolen i Innlandet legger opp til inn- og utveksling til Europa.

Studenter som hadde søkt om ordinær utveksling utenfor Europa har, såfremt mulig, fått tilbud om å endre sin utvekslingsdestinasjon til en Europeisk partnerinstitusjon.

— Ved utveksling innen Europa under Erasmus+ er det ikke skolepenger og ikke visum og en rekke europeiske partnerinstitusjoner starter ikke semesteret før ut i september/enkelte ikke før i oktober. Det er derfor mulig å se an situasjonen frem til 31. mai uten at det får negative konsekvenser for studentene, beskriver Svenkerud.

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) følger Høgskolen i Innlandet og Høgskulen i Volda ved å primært gå for europeisk inn- og utveksling.

— Universitetet i Sørøst-Norge (USN) sender studenter på utveksling høsten 2021 men kun innenfor Europa, og dessverre får ingen studenter fra helsevitenskapelige utdanninger mulighet til å reise ut i praksisopphold, skriver Heidi Tovsrud Knutsen, seksjonssjef ved seksjon for internasjonalisering.

OsloMet opplyser at de også skal sende så mange studenter som koronasituasjonen gjør mulig på utveksling.

Praksisutveksling avlyses

Tovsrud ved USN sier imidlertid at praksisopphold i utlandet avlyses for helsevitenskapelig utdanning. Det samme gjelder flere andre.

Elin Kvaale er nestleder på avdeling for forskning, internasjonalisering og innovasjon ved, Høgskolen på Vestlandet (HVL). Hun forteller at Høgskolen på Vestlandet (HVL) planlegger for at studentene skal kunne reise på utveksling til høsten, selv om høgskolen, har mottatt kanselleringer fra partnere i Australia og New Zealand og noen institusjoner i USA.

Praksis bør gå som planlagt i Europa, tror HVL.

HVL og flere andre institusjoner melder at praksisutvekslingen er avlyst. Dette er fordi det er en mye større risiko for studentene fordi de vil være tettere på smittestedene når de er i praksis.

— Vi opplever også at helsevesenet, både ute og her hjemme, er så belastet at mange institusjoner ikke har anledning til å ta imot praksisstudenter, sier Kvaale.

Også UiT Norges arktiske universitet opplyser at de vil sende og ta i mot studenter til og fra utlandet, men at all praksis er avlyst.

— Det er vel halvparten av de som opprinnelig søkte som fortsatt er interesserte i å reise på utveksling. Vi må bare se på utviklinga i forhold til restriksjonene, det er jo veldig usikkert. Dette er studentene klar over, og vi er i tett dialog med dem, sier seksjonssjef for internasjonalt samarbeid Sigrid Ag.

— De som reiser ut fra oss har også mulighet til å velge land i Europa dersom det skulle bli vanskelig med visumpliktige land, legger hun til.

NMBU: Sender ut rundt 130 studenter

NMBU (Norges miljø- og biovitenskaplige universitet) opplyser at de ønsker at studentene deres skal på utveksling, og at de derfor legger til rette for at studentene kan reise på utveksling til høsten.

Det er ca. 130 studenter som har søkt om utveksling høst og/eller vår. NMBU oppfordrer studentene til å søke seg til samarbeidspartnerne våre i Europa. Det er også mulig å reise til USA og Canada, opplyser NMBU i en e-post til Khrono, men stengte ambassader og konsulater gjør det vanskelig å søke visum hit. Utveksling til Asia, Sør-Amerika, Australia og New Zealand utgår.

Har sendt studenter ut hele tiden

Tone Jordhus er seniorrådgiver og internasjonal koordinator ved Norges Musikkhøgskole (NMH). Hun forteller at NMH gjennom hele korona-tiden har sendt og mottatt utvekslingsstudenter.

— Det planlegger vi også for i kommende høstsemester. Dette gjør vi fordi vi mener det er viktig å gi studentene denne muligheten dersom vi får det til, og fordi vi har fått positive tilbakemeldinger fra de som har vært ute i år. De som velger å reise ut får noen flere støtteordninger enn de vanligvis ville fått, som gjør at det vil være lettere å avlyse eller avbryte opphold uten å bli forsinket i studieløpet dersom korona-situasjonen skulle forverres eller på annen måte skape problemer for studentene, forteller Jordhus.

Kuntshøgskolen: Noen begrensninger

Gro Enerstvedt Smenes er Seksjonssjef for studier, forsking og formidling ved Kunsthøgskolen i Oslo (Khio). Hun opplyser i en e-post følgende til Khrono:

— Kunsthøgskolen i Oslo åpner for at studenter kan dra på utveksling høsten 2021, men med noen begrensninger. Begrensningene er de samme som for våren 2021, og er at studenter kun kan dra til land med stabil smittesituasjon, lavt smittetrykk, godt og tilgjengelig helsevesen, god infrastruktur og god reiseforbindelse til Norge.

Smenes legger til:

— De kan kun dra til institusjoner KHiO har utvekslingsavtale med, må følge Utenriksdepartementets reiseråd og kan ikke dra hvis smittepresset i landet er vurdert som høyt (rødt) av FHI ved avreise.

Sender også utenfor Europa

Ulrika Herlofsen er seksjonssjef for utdanning, forsking og formidling ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO). Hun forteller at de på AHO både skal sende studenter til Europa, Nord-Amerika og Asia.

— Studentene har fra før søknadsfristen og gjennom prosessen med å søke fått beskjed om at både AHO og våre partnerskoler tar forbehold om at utvekslingen må kunne finne sted innenfor de til enhver tid gjeldende koronatiltak, framhever Herlofsen.

Hun forteller at de har opplevd en liten nedgang i antall søknader, men en mindre nedgang enn først antatt.

— Vi skal etter planen sende like i underkant av 30 studenter på utveksling høsten 2021, mot ca. 40 normalt.

Endringslogg:

25.05.21 09:58 - La til mer info fra Høgskulen i Volda.

Powered by Labrador CMS